ČLÁNOK
Nové objednávky v priemysle v januári 2013
14. marca 2013

Po zohľadnení sezónnych vplyvov nové objednávky v priemysle vzrástli v januári 2013 oproti decembru 2012 o 11,2 %. 1)

V januári  dosiahli nové objednávky v priemysle objem 3 297,4 mil. Eur. V porovnaní s januárom 2012 sa zvýšili o 4,6 %.

_______________________

Poznámka: predbežné výsledky; absolútne údaje sú zisťované za vybrané divízie podľa SK NACE Rev. 2 v bežných cenách, indexy sú počítané z údajov v stálych cenách (december 2010 = 100) 1) údaje sú sezónne očistené programom DEMETRA a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od  začiatku časového radu

detailnejšie údaje

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS