ČLÁNOK
Nízka vymožiteľnosť práva, nefunkčné bankroty a korupcia
12. februára 2002

Pri investovaní v iných krajinách, špeciálne v tranzitívnych, čelia investori zväčša vyšším rizikám. Vytvárajú si preto rôzne nástroje ich meranie, ktoré berú do úvahy najmä makroekonomické a odvetvové ukazovatele krajiny a jej politické riziká. Otvorenou otázkou však ostáva, ako zmerať vyspelosť podnikateľského prostredia.

Index rizikovosti podnikateľského prostredia (Corporate Governance Risk Index – CGRI) je jedným z nástrojov jej merania. Hodnotí najmä oblasti kvality legislatívy, vymožiteľnosti práva, systému regulačných inštitúcií a etiky podnikateľského prostredia. Podľa výsledkov výskumu realizovaného Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, dosiahol index CGRI hodnotu 9,6 z maximálneho počtu 28 bodov. Slovensko sa tým zaraďuje do najvyššieho pásma vysokého rizika pre investorov, keď len 1,4 bodu nás delí od vstupu do pásma mierneho rizika. Výskum bol realizovaný v r. 2001 na vzorke 118 respondentov, najmä podnikateľov.

Najmenej problematický je podľa respondentov právny rámec podnikania, avšak s výnimkou konkurzného práva. Až 85% respondentov si totižto myslí, že priebeh konkurzov nie je jasne definovaný a nevedie k riadnemu vysporiadaniu záväzkov a nezávislému rozdeleniu aktív. Rovnako negatívne vnímajú respondenti aj nestabilitu legislatívneho prostredia, pretože časté zmeny právnych noriem spôsobujú neistotu a dodatočné náklady pre podnikateľov.

Kvalita regulačných orgánov na Slovensku si vyslúžila druhé najlepšie hodnotenie, najmä vďaka vnímaniu centrálnej banky. Aktivity regulátora kapitálového trhu, finančných dozorných inštitúcií a Protimonopolného úradu pozitívne vníma vyše 40% respondentov, zároveň však poukazujú na ich častú pasivitu, ktorá má niekedy rovnaký dopad ako zlé rozhodnutia.

Najkritickejšie vnímanou oblasťou boli právne procesy, predovšetkým pomalosť súdov. Najmä tá spôsobuje, že odškodnenie právnou cestou nie je pre firmy efektívne z hľadiska nákladov. O samotnej možnosti získať odškodnenie právnou cestou je pritom presvedčených len niečo vyše 20% respondentov. S pozitívnym ohlasom sa však stretol švajčiarsko-slovenský projekt Súdny manažment, realizovaný na banskobystrickom súde.

Výskum INEKO potvrdil všeobecne známe skutočnosti. Hlavnými problémami nášho podnikateľského prostredia ostávajú nízka vymožiteľnosť práva, nefunkčné bankroty a korupcia.

Martina Kubánová, SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Lívia Zemanovičová, INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy

SekciaCGRI
Priemernýpočet bodov
Právo obchodnýchspoločností
3,3
Právne procesy
1,4
Regulačný režim
3,0
Etické prostredie
1,9
Spolu
9,6

Maximálnypočet bodov v každej sekcii je 7. Zdroj: INEKO


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS