ČLÁNOK
Navision sa uplatnuje v mnohých odvetviach
27. marca 2003

Mnohé spolocnosti v Ceskej republike, ale i v zahranicí sa v rámci inovácie svojich podnikových systémov rozhodujú pre riešenie Microsoft Business Solutions – Navision. Svedcia o tom aj tri nedávno podpísané kontrakty, ktoré uzavrela FUTURE Engineering, a.s., certifikovaný partner Microsoft Business Solutions, s poprednými ceskými firmami.

Slovnaft Ceská republika, spol. s r.o., prevádzkuje siet cerpacích staníc v CR a zaoberá sa aj skladovaním a predajom palív a mazív. Základnými požiadavkami na nový podnikový systém bolo zefektívnenie hospodárskej cinnosti spolocnosti a jednotlivých zamestnancov, ako aj zlepšenie komunikácie s materskou firmou. Slovnaft Ceská republika sa rozhodla implementovat riešenie Navision a so spolocnostou FUTURE Engineering, a.s., uzavrela zmluvu o jeho dodávke a následnej podpore. Navision prinesie optimalizáciu podnikových procesov a skvalitnenie analýz predaja. Systém bude spustený do ostrej prevádzky v tretom kvartáli roku 2003.

Další kontrakt o podpore riešenia Navision uzavrela FUTURE Engineering, a.s. s firmou ZOELLER Systems s.r.o. so sídlom v Rícanech u Prahy. Hlavnou cinnostou tejto spolocnosti je výroba a kompletná montáž nadstavieb pákových vyklápacov na vozidlá pre odvoz komunálnych odpadov. ZOELLER Systems dnes využíva riešenie Navision v oblastiach výroby, financií, nákupu, predaja a skladu.

Tretiu zmluvu o dodávke a podpore komplexného podnikového riešenia na báze najnovšej verzie Microsoft Business Solution – Navision podpísala FUTURE Engineering so svojím dlhorocným partnerom, spolocnostou INFUSIA a.s. Horátev, ktorá sa zaoberá výrobou infuzných roztokov a dalších farmaceutických výrobkov. Nahradí tak doterajší systém NAVISION 3.56, ktorý spolocnost využíva od roku 1999 aj pre riadenie výroby. Nasadenie najnovšieho riešenia Navision jej prinesie predovšetkým zefektívnenie logistického procesu – výroby a skladovania.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS