ČLÁNOK
Na firemný mail od hocikliaľ
17. februára 2003

Spoločnosť IBM Corporation oznámila uvedenie betaverzie e-mailového riešenia založeného na štandardoch, ktoré umožňuje organizáciám jednoducho sprístupniť podnikový e-mail aj tým používateľom, ktorí v súčasnosti nemajú fyzické pracovisko alebo prístup na e-mail. Produkt je prvým riešením elektronickej pošty, ktoré bude bežať na technológiách IBM WebSphere a IBM DB2. Okrem doplnenia existujúceho prostredia na zasielanie správ IBM Lotus Domino pokrýva nový produkt aj potreby tých spoločností, ktoré Domino nepoužívajú, alebo majú nasadené konkurenčné riešenia.

Nové e-mailové riešenie IBM je užitočné pre tých pracovníkov v organizácii, ktorí nemajú pridelené stále pracovné miesto, napríklad zamestnancov odbytu, pracovné sily vo výrobných halách a pri výrobných linkách. Títo používatelia zvyčajne dostávajú menší objem správ a potrebujú riešenie, ktoré je intuitívne a jednoducho ovládateľné aj bez školení. Nové riešenie elektronickej pošty všetky tieto požiadavky spĺňa a poskytuje navyše vysokú úroveň spoľahlivosti, dostupnosti a škálovateľnosti, ktorú klienti od IBM tradične očakávajú. Nové e-mailové prostredie môže zákazníkom pomôcť nákladovo efektívnou metódou sprístupniť a prispôsobiť podnikové riešenie na prenos správ tak, aby sa maximalizovala komunikácia medzi zamestnancami a zároveň vzrástla ich produktivita.

„Znamená to pre Lotus Software dôležitý krok, pretože ním začíname dodávať naše kooperatívne produkty novej generácie,“ vysvetľuje Ken Bisconti, viceprezident IBM Lotus Software pre messaging a pokročilé kooperatívne riešenia. „Rozširujeme okruh používateľov, ktorým naše produkty slúžia, no zároveň nezľavujeme zo svojho odhodlania poskytovať progresívne riešenia messagingu založené na štandardoch, ktoré našim klientom dávajú pružnosť, možnosť voľby, a zároveň znižujú ich celkové náklady.“

Nové e-mailové riešenie IBM je navrhnuté špeciálne pre podnikových klientov a poskytuje vysokú úroveň zabezpečenia e-mailov, ako aj interoperabilitu v heterogénnych výpočtových prostrediach. Komponenty vychádzajú z najnovších internetových a webových štandardov, bežia na platforme IBM WebSphere a využívajú relačnú databázu IBM DB2, vďaka čomu sa vyznačujú vysokou škálovateľnosťou a celkovým výkonom. Nový e-mailový produkt IBM podporuje adresárovú integráciu a správu existujúcej infraštruktúry spoločnosti, čím umožňuje klientom rozširovať riešenia IBM Lotus Notes a Domino, no zachovať si prispôsobivosť na meniace sa podnikové potreby.

Cena a dostupnosť

Nový e-mailový produkt IBM má podľa plánu byť k dispozícii v 2. štvrťroku 2003. Cena bude oznámená v čase uvedenia. Za príplatok bude divízia IBM Software Services for Lotus pomáhať zavádzať e-mailové riešenie do zákazníkovho prostredia pomocou odborných služieb pozostávajúcich z inštalácie, konfigurácie, prenosu znalostí a kapacít, a z plánovania prenosových rýchlostí. Zákazníci môžu využiť technické služby na integrovanie riešenia do existujúcich prostredí na zasielanie správ, ako aj do svojich existujúcich portálových riešení.

O softvéri Lotus od IBM

Softvér Lotus od IBM stanovuje štandard pre skutočne inovatívny softvér a služby, odrážajúce jedinečný spôsob, akým značka vyjadruje nové spôsoby spolupráce jednotlivcov a organizácií na dosahovaní úspechu. Softvér Lotus pretvára koncepciu podnikania prostredníctvom praktického znalostného manažmentu, e-biznisu a ďalších prelomových spôsobov spájania myšlienok, mysliteľov, kupujúcich, predávajúcich a spoločenstiev na celom svete pomocou internetu. Softvér Lotus sa predáva vo viac ako 80 krajinách sveta priamo alebo v rozsiahlych kanáloch podnikových partnerov.

O spoločnosti IBM

IBM je najväčšia spoločnosť v oblasti informačných technológií a poskytovateľ IT služieb na svete. IBM a jej partneri poskytujú klientom komplexné portfólio produktov vyspelej informatiky, od hardvéru a softvéru cez služby a komplexné aplikačné riešenia po outsourcingové projekty a školiace strediská.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 3. 2021

USD 1,203 0,001
CZK 26,208 0,070
GBP 0,863 0,001
HUF 364,530 0,780
CAD 1,521 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS