ČLÁNOK
Motivácia pre študentov, ale aj pomoc pre university
16. novembra 2001

V divadle West odovzdal predseda predstavenstva spoločnosti Penta Group, a.s., Marek Dospiva ocenenie piatim laureátom vysokoškolskej súťaže Cena Penta Group, a.s., za vynikajúce študijné výsledky.

Je to už tretí ročník súťaže, ktorú pre nadaných študentov organizuje Penta Group, a.s., v spolupráci s Ekonomickou Univerzitou a Právnickou fakultou Univerzity Komenského. Ako v tejto súvislosti povedal Dekan Právnickej fakulty UK Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. : „Lichotí nám, že si Penta Group vybrala práve nás. Sme metropolitnou fakultou a vítame každú spoluprácu s praxou. Hoci máme viacero dohôd s rôznymi inštitúciami, stále máme problém s materiálnym ocenením. Pre študentov je to veľká motivácia.“ Riaditeľka spoločnosti Penta Group Ingrid Hoferová k tomu uviedla: „Pätica najúspešnejších študentov dostáva okrem symbolických šekov v celkovej hodnote 250 000 Sk aj možnosť absolvovať odbornú stáž v našej spoločnosti. Absolventi si potom do životopisu môžu uviesť aj údaje o praxi v renomovanej spoločnosti a majú tak po ukončení štúdia väčšie šance zamestnať sa. Dokonca u nás pracujú už dvaja víťazi predošlých ročníkov.“ Podľa slov rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Prof. Ing. Vojtecha Kollára,CSc. je to nielen motivácia pre študentov, ale aj pomoc pre univerzitu: „Naša univezita má viac, ako 14 000 študentov, ktorí študujú na šiestich fakultách. Hľadáme partnerov, ktorí nám pomôžu vyhľadávať talentovaných a výnimočných študentov. A toto je výborná príležitosť.“

Cieľom udeľovania tejto ceny je motivovať študentov vysokých škôl k dosahovaniu vynikajúcich študijných výsledkov. Rovnako je jej ambíciou podporiť zbližovanie akademickej obce a sféry praxe. Udeľovaním Ceny Penta Group sa spoločnosť snaží podporiť budúcich odborníkov v oblasti ekonomiky a práva, ktorí vývoj svojej pracovnej kariéry a odborného rastu vnímajú v širších súvislostiach. “ Investovanie do mladých ľudí chápeme ako investovanie do budúcnosti. Budúcnosť našej spoločnosti, ale aj celej krajiny vidíme práve v mladých, kvalitných a erudovaných odborníkoch, ktorí majú potenciál meniť veci k lepšiemu,“ dodala Ingrid Hoferová.

Šancu získať Cenu Penta Group má každý študent uvedených vysokých škôl, ktorý postúpil do záverečného ročníka svojho štúdia. Zároveň však musí spĺňať prísne kritériá, medzi ktoré patrí napríklad perfektná znalosť anglického a iného cudzieho jazyka, celkový študijný priemer známok študenta počas celého štúdia nesmie prekročiť priemer 1,2. Študent, uchádzajúci sa o Cenu Penta Group, musí byť aktívny vo vedeckej práci, prípadne publikovať v oblasti svojho štúdia. (Plné znenie podmienok pre uchádzačov o Cenu Penta Group, a.s., za vynikajúce študijné výsledky je uvedené na www.penta.sk)

Víťazi tretieho ročníka Ceny Penta Group, a.s. za vynikajúce študijné výsledky

ANDREA ČIERNA
Je študentkou je 5. ročníka Právnickej fakulty Univerzity Komenského a pochádza z Bratislavy. Už piaty rok je členkou Európskeho združenia študentov práva ELSA a od roku 2001 je členkou jeho Dozornej rady. Absolvovala stáž v Holandsku na Univerzite Leiden, kurzy Európska ochrana ľudských práv a Právo Európskych spoločenstiev. Dvakrát sa zúčastnila letnej školy Európskeho práva na univerzite vo Varšave. V súčasnosti praxuje v Národnej rade SR v programe National Democratic East, kde pripomienkuje návrhy zákonov. Momentálne sa venuje Návrhu zákona o nadáciách. Aktívne ovláda anglický a francúzsky jazyk, čiastočne nemčinu a latinčinu.

„Cenu Penta Group beriem ako ocenenie svojej práce“, uviedla Andrea. Po skončení školy plánuje pokračovať v štúdiu na Európskej univerzite v Budapešti, alebo študovať európske právo na College of Europe vo Varšave.

A čo je podľa nej na štúdiu práva najpríťažlivejšie? Že si v praxi môže vyskúšať, ako funguje to, čo sa naučila.

LENKA FIDRIKOVÁ
Pochádza z Turčianskeho Martina. Je študentkou 5. ročníka Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave odboru Medzinárodné podnikanie. Je účastníčkou programu Európska integrácia a internacionalizácia v rámci TEMPUSu. Absolvovala trojmesačnú stáž v španielskom Madride. Svoje vedomosti si v praxi preverila v poradenskej firme Economicos Consejeros. Hovorí anglicky, nemecky a španielsky. Je držiteľkou Certifikátu Londýnskej Obchodnej a Priemyselnej komory.

Na otázku, prečo sa prihlásila do súťaže Cena Penty, Lenka odpovedala: „brala som to ako výzvu.“ Po skončení štúdia chce pôsobiť vo veľkej trans-nacionálnej korporácii, kde bude môcť využiť svoje znalosti z oblasti medzinárodného podnikania.

MICHAELA JELÍNKOVÁ
Je Bratislavčanka a študuje 5. ročník Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci Dní ľudských slobôd absolvovala študijný pobyt vo Francúzsku, Belgicku a Luxembursku. Počas študijnej cesty absolvovala rad odborných prednášok z oblasti zabezpečenia a ochrany ľudských práv a základných slobôd. V rámci akademických aktivít sa zapojila do súťaže organizovanej združením ELSA „Simulovaný súdny spor 2001“. Je držiteľkou Cambridge certificate a certificate of international English speaking board exam.

„Ocenenie Penta Group si veľmi vážim. Myslím si, že mi to môže v budúcnosti pomôcť pri hľadaní zamestnania“ , povedala Michaela. Po skončení školy by sa chcela zamestnať vo väčšej spoločnosti v oblasti advokácie. A čo je podľa Michaely na práve najzaujímavejšie? „Že sa človek naučí poznať svoje práva a povinnosti a tieto potom môže zužitkovať pri poskytovaní právnej pomoci.“ V súčasnosti praxuje v advokátskej kancelárii

BRONISLAVA KOVALČÍKOVÁ
Pochádza z Bratislavy a študuje už 5. rok na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Zaujíma ju účtovníctvo a audítorstvo a v praxi si už vyskúšala aj controlling vo firme OBI Bau-und Heimwerkermärte GmbH & Co. Dva semestre strávila na univerzite v Nemecku v Halle, kde študovala ekonomické predmety a účtovníctvo. Na letnej univerzite Danubia 2000 v Budapešti – Bratislave – Viedni absolvovala v júli 2000 predmet Finanzmanagement. Hovorí nemecky a anglicky. „Cenu Penta Group chápem ako ohodnotenie svojej práce,“ povedala Broňa. Má zaujímavú záľubu -zborový spev. „Aj tu sa musí človek kontrolovať, aby sa zladil s ostatnými.“ Po skončení školy sa chce venovať controllingu. Najradšej by pracovala v zahraničí. Za najpríťažlivejšiu záležitosť na štúdiu, považuje logiku v účtovníctve.

MAREK SÁSIK
Je Bratislavčan a piatym rokom študuje Ekonomickú univerzitu finančný manažment a účtovníctvo podniku. V rámci programu Európska integrácia a internacionalizácia sa dva semestre venoval ekonómii a právu Európskej únie a strávil praktickú stáž v spoločnosti Green Welt ApS v Kodani. V máji 2001 sa zúčastnil týždenného pobytu v Belgicku ako jeden zo študentov, ktorí reprezentovali Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Hovorí anglicky a nemecky.

V súvislosti so svojím ocenením uviedol:“ Je mi sympatické, že veľká firma na Slovensku má záujem podporovať študentov a vyhľadávať talenty. Vnímam to ako novú vec a je to príjemné.“ V súčasnosti pracuje ako koordinátor projektov Green Welt ApS a konateľ Green Welt Slovakia, s.r.o. Z toho, čo doteraz dosiahol si najviac cení najmä projekty, ktoré sa mu podarilo vymyslieť a realizovať vo firme. Po skončení školy by rád pokračoval v štúdiu na niektorej renomovanej škole v zahraniční.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS