ČLÁNOK
Moody’s zvýšila rating VÚB
3. januára 2003

Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s zvýšila rating dlhodobých a krátkodobých záväzkov Všeobecnej úverovej banke, a.s. Rating dlhodobých záväzkov sa zvýšil z úrovne „Ba1“ na „A3“ a rating krátkodobých záväzkov z úrovne „NP“ (not prime) na „P-2“ (prime -2). Výhľad je v oboch prípadoch stabilný. Rating finančnej sily a jemu prislúchajúci výhľad zostali nezmenené. „Toto zvýšenie považujem za ďalší dôkaz rastúcej dôvery odbornej verejnosti v ďalšie smerovanie banky. Tiež je potvrdením správnosti vykonaných krokov po privatizácii VÚB v novembri minulého roku“, povedal Miroslav Nosáľ, riaditeľ odboru Stratégia skupiny VÚB, a.s.

Zvýšenie ratingu VÚB agentúrou Moody’s nadväzuje na kroky ďalších dvoch renomovaných ratingových agentúr, ktoré zvýšili hodnotenie VÚB v uplynulých mesiacoch. Konkrétne 5. 9. 2002 zvýšila agentúra Standard & Poor’s dlhodobý a depozitný rating VÚB z úrovne „BB-“ na úroveň „BB“ a potvrdila krátkodobý rating na úrovni „B“. Výhľad zostal v oboch prípadoch stabilný. Následne 4. 11. 2002 zvýšila agentúra Fitch rating VÚB pri dlhodobých záväzkoch z hodnoty „BB+“ na úroveň „BBB-“ a pri krátkodobých záväzkoch z hodnoty „B“ na úroveň „F3“. Výhľad pri ratingu dlhodobých záväzkov zostal pozitívny. Okrem zmeny v uvedených ratingoch zvýšila agentúra Fitch k tomuto dátumu aj podporný rating VÚB a to z úrovne „3T“ na hodnotu „3“.

Agentúra Moody’s zvýšila hodnotu ratingu VÚB, a.s., v reakcii na zvýšenie ratingu zahraničných záväzkov Slovenska na úroveň „A3“, ktorý tvorí strop pri hodnotení komerčných subjektov. Pri zvýšení oboch ratingov VÚB brala agentúra Moody’s samozrejme do úvahy aj vysokú a pretrvávajúcu mieru podpory zo strany zahraničného vlastníka banky – medzinárodnej finančnej skupiny IntesaBci. Pred dvomi mesiacmi, dňa 15. 10. 2002, totiž agentúra Moody’s zvýšila výhľad VÚB pri dlhodobých depozitoch (vtedy rating Ba1) zo stabilného na pozitívny.

Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava, člen bankovej skupiny IntesaBci, zaujíma popredné miesto na slovenskom finančnom trhu tak v oblasti aktívnych ako aj pasívnych obchodov. Dokumentuje to aj jej 20% podiel na úhrnnej bilančnej sume bankového sektora SR a 21% podiel na hodnote primárnych vkladov. Ako prvá banka na Slovensku začala poskytovať produkty hypotekárneho bankovníctva, vrátane emisie hypotekárnych záložných listov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS