ČLÁNOK
Monitorovací výbor pre program INTERREG IVC rozhodol o schválení regionálnych iniciatívnych projektov
30. septembra 2008

V dňoch 18.-19. septembra 2008 sa uskutočnilo zasadnutie nadnárodného Monitorovacieho výboru pre program INTERREG IVC za účasti zástupcov Ministerstva hospodárstva SR. V rámci prvej verejnej výzvy na predkladanie projektov bolo predložených celkovo 492 projektových žiadostí z jednotlivých krajín EÚ v celkovej finančnej alokácii 897 miliónov EUR. Slovenská republika predložila 3 projektové žiadosti na úrovni vedúceho partnera projektu a v 60 projektoch boli zastúpení projektoví partneri, ktorí by sa mohli podieľať na implementácii projektov formou projektovej spolupráce.

Monitorovací výbor schválil celkovo 35 regionálnych iniciatívnych projektov za účasti 8 slovenských projektových partnerov v nasledovných projektoch: projekt NEEBOR – Regionálna rozvojová agentúra Prešov; projekt PIMMS TRANSFER a projekt REGIOCLIMA – Bratislavský samosprávny kraj; projekt FUTURE FOREST – Slovenská agentúra pre životné prostredie; projekt GRaBS – Regionálne centrum životného prostredia pre východnú Európu; projekt COMMONS – mesto Nitra; projekt PRESERVE – Banskobystrický samosprávny kraj a projekt DC – mesto Skalica.

Slovenská republika je prostredníctvom Banskobystrického samosprávneho kraja (ERIC ACTION) a Prešovského samosprávneho kraja (RAPIDE) súčasťou dvoch kapitalizačných projektov zameraných na oblasť zvýšenia efektivity inovačných regionálnych politík. Implementácia jednotlivých projektov prebieha od júla 2008.

Druhá verejná výzva na predkladanie projektov bude vyhlásená od 27. októbra 2008 s termínom uzávierky 30. januára 2009.

Ministerstvo hospodárstva SR ako národný orgán pre program INTERREG IVC plánuje v priebehu mesiaca november 2008 usporiadať národnú konferenciu s cieľom zapojenia slovenských projektových partnerov do programu.

Bližšie informácie o pripravovaných aktivitách národného orgánu ako aj o potenciálnych projektových partnerstvách je možné nájsť na internetovej stránke www.interreg4c.eu alebo na stránke Ministerstva hospodárstva SR v časti Európska únia a jej fondy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS