ČLÁNOK
Model dlhodobého financovania
8. októbra 1997

Pôjde o dodávateľské úvery so splatnosťou päť až osem rokov. Úroková miera sa bude pohybovať na úrovni diskontnej sadzby, prípadne pôjde ešte nižšie. Inak sme takmer nekonkurencieschopní. Pre SITA to povedala riaditeľka sekcie obchodnej politiky Ministerstva hospodárstva SR Anna Joštiaková. Na margo obchodu s Ruskom poznamenala, že slovenská strana tou, ktorá prejavuje záujem o bartrový obchod, a nie ruská. Slovensko má záujem o barter najmä vo väzbe na nutný dovoz energetických surovín. „Úlohou ministra hospodárstva a obchodných splnomocnencov na šiestom zasadnutí medzivládnej komisie bude dostať do protokolu záväzok ruskej strany, že za dodávky ruskej ropy bude umožnené bartrovanie v objeme 10 – 20% . Myslíme si, že je to obrovská výhoda pre slovenský vývoz. Dodávky ropy musíme mať a vykryť 10 – 20% z nich bez nevyhnutnosti platiť devízami je veľmi výhodné“, povedala A. Joštiaková. Jedna i druhá strana má záujem o platby v bežných menách (USD, DEM). Medzi NBS a ruskou Nižekonombankou je uzavretá rámcová dohoda o spolupráci. Tá by sa mala doplniť o dohodu o bankovom dohľade, prípadne dohodou o obchodovaní v národných menách. „Vo vybraných komoditách, od ktorých je Slovensko neodbytne závislé, máme záujem o viazané obchody,“ uzavrela A. Joštiaková.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 12. 2022

USD 1,053 0,001
CZK 24,322 0,006
GBP 0,864 0,002
HUF 410,630 4,450
CAD 1,439 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS