ČLÁNOK
Množia sa falošné ponuky pre akcionárov Reštitučného investičného fondu
3. augusta 2001

Úrad pre finančný trh (ÚFT) upozorňuje akcionárov Reštitučného investičného fondu, a.s., (RIF) na skutočnosť, že ich môžu navštíviť osoby, ktoré sa vydávajú za predstaviteľov fondu a ponúkajú možnosť odkúpenia akcií RIF. Pri ponuke argumentujú zlými hospodárskymi výsledkami RIF a tvrdia, že hodnota akcií fondu bude v blízkej dobe nulová a ak akcionári akcie nepredajú, prepadnú štátu. Za akcie RIF ponúkajú akcionárom výrazne nižšiu cenu ako je aktuálna trhová cena týchto akcií na Burze cenných papierov alebo na RM-Systéme. Podľa údajov, ktoré má ÚFT k dispozícii, majetok pripadajúci na jednu akciu RIF dosahoval k 31.12.2000 hodnotu 1748,- Sk a k 30.6.2001 hodnotu 1852,- Sk.

ÚFT vyzýva akcionárov, ktorých ponukou v poslednom čase oslovili, aby o tejto skutočnosti informovali na adrese Úrad pre finančný trh, Radlinského ul., 813 18 Bratislava 1, tel.: 02/57262600, fax: 02/57262707 alebo e-mail: info@uft.sk

UFT zároveň upozorňujeme akcionárov, aby nepodľahli nepravdivým informáciám o vývoji majetku RIF a dôkladne zvážili prípadné ponuky na predaj svojho majetku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS