ČLÁNOK
MIKROÚDAJE Z CENZU 2011 NA VEDECKÉ A VÝSKUMNÉ ÚČELY
16. januára 2015

Odbor štatistiky obyvateľstva v spolupráci s odborom metód štatistických zisťovaní Štatistického úradu SR pripravili pre vedcov a výskumníkov z rôznych oblastí spoločenského života rozsiahly súbor anonymizovaných mikroúdajov o populácii Slovenska získaný zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Obsahuje 28 ukazovateľov (a k nim príslušných číselníkov), ktoré boli doteraz najčastejším predmetom záujmu odbornej i laickej verejnosti. Súbor je určený výlučne na vedecké a výskumné účely.

Záujemcovia môžu o vybrané mikroúdaje o obyvateľoch získané zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 požiadaťinformačný servis Štatistického úradu SR (info@statistics.sk, tel.: 02/502 36 335), tieto budú poskytnuté po splnení podmienok poskytnutia prístupu k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely.

detailnejšie údaje (pdf – 186,8 kB)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS