ČLÁNOK
Manažér emisií dlhopisov Slovenských lodeníc, a.s., Komárno (SLK) Tatra Banka, a.s., Bratislava (TB) vyhlásil emisie zo septembra minulého roka za neúspešné
23. mája 1998

Manažér emisií dlhopisov Slovenských lodeníc, a.s., Komárno (SLK) Tatra Banka, a.s., Bratislava (TB) vyhlásil emisie zo septembra minulého roka za neúspešné. Dôvodom bola skutočnosť, že konvertibilné dlhopisy v objeme 300 mil. Sk , ako ani štandardné dlhopisy v rovnakej sume neboli realizované. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval vedúci odboru styku s verejnosťou SLK Miroslav Bednár. Za hlavnú príčinu neúspechu emisií označil minuloročný vývoj makroekonomickej situácie na Slovensku. Akcionári spoločnosti neupísali z emisií žiadne dlhopisy. Rovnako nezaregistroval emitent ani dopyt zo strany externých subjektov. Podľa stanoviska TB, ktoré SITA poskytol Miloslav Mlynár z odboru Investičného bankovníctva, emisia konvertibilných a štandardných dlhopisov SLK bola neúspešná kvôli zmenenej situácii na peňažnom trhu. Najväčší vplyv mal vysoký rast úrokových sadzieb. Okrem toho, predchádzajúci rok sa niesol na slovenskom finančnom trhu predovšetkým v znamení štátnych dlhopisov. SLK vydali 19. septembra 1997 emisiu dlhopisov s právom výmeny za akcie spoločnosti (konvertibilné dlhopisy) so splatnosťou v roku 2002. Nominálna hodnota dlhopisu predstavovala 100 tis. Sk. Emisný kurz bol 61,6% nominálnej hodnoty, ktorú mal emitent vyplatiť vlastníkovi dlhopisu 19. septembra 2002. Majiteľ tohto cenného papiera mal mať možnosť vymeniť ho za akcie SLK v roku 2 000 pri výmennom kurze 1:100, teda jeden dlhopis za 100 kusov akcií v nominálnej hodnote 1000 Sk. Súčasne vydali SLK aj emisiu štandardných dlhopisov rovnako v objeme 300 mil. Sk so splatnosťou v roku 2002. Emisia bola rozdelená na 3 tis. kusov cenných papierov v nominálnej hodnote 100 tis. Sk. Emisia mala byť úročená pevným úrokovým výnosom 15% p.a. V oboch prípadoch išlo o verejne obchodovateľné zaknihované cenné papiere na doručiteľa. Primárny predaj bol neverejný, určený pre vybraných investorov, s predkupným právom pre doterajších akcionárov. Emisie chcela spoločnosť použiť na optimalizáciu skladby cudzích zdrojov spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS