ČLÁNOK
Malo by dôjsť k zníženiu výdavkov štátneho rozpočtu
26. júna 1997

»Bude sa to týkať regulácie výdavkov na infraštruktúrne projekty. Uviedol to v rozhovore pre NO Vladimír Masár, guvernér NBS. Cieľom opatrení je odstrániť nerovnováhu medzi mzdami a produktivitou práce, čo by sa malo pozitívne prejaviť v znížení domácej spotreby, dodáva V. Masár. Podľa neho to bude mať pozitívny dosah na deficit obchodnej bilancie. Ďalej povedal: „To vytvorí priestor na určité liberalizovanie politiky NBS, ktorá má v súčasnosti reštriktívne prvky. Snaží sa znížiť dynamiku rastu menových agregátov.“ V súvislosti s útokom na slovenskú korunu uviedol, že nie je nevyhnutné meniť fluktuačné pásmo. NBS v súčasnosti rokuje s predstaviteľmi vlády SR o odstránení určitých deformácií, ktoré sú prekážkou stabilného menového vývoja zo strednodobého a dlhodobého hľadiska, zdôraznil V. Masár. V súvislosti s informáciou o predpokladanom deficite účtu platobnej bilancie v rozmere 13% podielu na HDP zo štúdie Merril Lynch, ktorú uverejnila NO, povedal, že NBS predpokladá tento ukazovateľ na úrovni 5% z podielu na HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS