ČLÁNOK
Malo by dôjsť k zníženiu výdavkov štátneho rozpočtu
26. júna 1997

»Bude sa to týkať regulácie výdavkov na infraštruktúrne projekty. Uviedol to v rozhovore pre NO Vladimír Masár, guvernér NBS. Cieľom opatrení je odstrániť nerovnováhu medzi mzdami a produktivitou práce, čo by sa malo pozitívne prejaviť v znížení domácej spotreby, dodáva V. Masár. Podľa neho to bude mať pozitívny dosah na deficit obchodnej bilancie. Ďalej povedal: „To vytvorí priestor na určité liberalizovanie politiky NBS, ktorá má v súčasnosti reštriktívne prvky. Snaží sa znížiť dynamiku rastu menových agregátov.“ V súvislosti s útokom na slovenskú korunu uviedol, že nie je nevyhnutné meniť fluktuačné pásmo. NBS v súčasnosti rokuje s predstaviteľmi vlády SR o odstránení určitých deformácií, ktoré sú prekážkou stabilného menového vývoja zo strednodobého a dlhodobého hľadiska, zdôraznil V. Masár. V súvislosti s informáciou o predpokladanom deficite účtu platobnej bilancie v rozmere 13% podielu na HDP zo štúdie Merril Lynch, ktorú uverejnila NO, povedal, že NBS predpokladá tento ukazovateľ na úrovni 5% z podielu na HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS