ČLÁNOK
Libra po audite manažmentu kvality
14. mája 2003

Spolocnost LIBRA Electronics Slovakia, a.s. vyhovela dozornému certifikacnému auditu systému manažérstva kvality podla medzinárodnej normy ISO 9001:2000, ktorý bol vykonaný v mesiaci apríl 2003 spolocnostou SKQS – Slovenská spolocnost pre systémy riadenia a systémy kvality s.r.o., Žilina.

Jednalo sa vôbec o prvý dozorný certifikacný audit vykonaný v spolocnosti LIBRA Electronics Slovakia, a.s. od udelenia certifikátu ISO 9001:2000 v predchádzajúcom roku. Cielom bolo najmä objektívne posúdenie úcinnosti a konformity zavedeného systému manažérstva kvality v kontexte s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2000. Takýto druh auditu bude v spolocnosti vykonávaný každorocne, vždy na centrále spolocnosti a jednej z pobociek.

Výsledok auditu

Podla záverecného protokolu vykonávatela auditu, spolocnosti SKQS – Slovenská spolocnost pre systémy riadenia a systémy kvality s.r.o., Žilina, LIBRA Electronics Slovakia, a.s. potvrdila striktné uplatnovanie systému manažérstva kvality v praxi pricom bol preukázatelný trend trvalého zvyšovania kvality. Pocas auditu, nebolo vykonávatelom stanovené žiadne slabé miesto. Spolocnost LIBRA Electronics Slovakia, a.s. jednoznacne obstála v audite ISO 9001:2000, systém manažérstva kvality je v praxi aplikovaný, má funkcný charakter, je efektívnym spôsobom využívaný pre rozsah cinností poskytovaných spolocnostou a certifikát systému manažérstva kvality podla medzinárodnej normy ISO 9001:2000 ostáva preto v platnosti.

Spolocnost LIBRA Electronics Slovakia, a.s. pôsobí na slovenskom trhu ako distribútor výpoctovej a kancelárskej techniky pricom svojim partnerom dodáva kvalitné pocítace z vlastnej produkcie pod znackou LIBRA. Spolocnost sa etablovala na slovenskom trhu ako klúcový velkoobchodný dodávatel v tomto segmente.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS