ČLÁNOK
Lacnejšie volanie do zahraničia
12. novembra 2002

„Najvýhodnejšie ceny odteraz platia práve pre tie regióny, ktoré naši klienti najviac využívajú,“ vysvetľuje Juraj Kováčik, obchodný riaditeľ spoločnosti Slovanet. „Napríklad do Českej republiky stojí minúta hovoru po zlacnení len 5,80 Sk, do Prahy dokonca iba 5 korún. Veľmi výhodné ceny platia nielen pre ďalšie blízke krajiny ako Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, ale aj pre USA, Kanada a Austrália. Práve do týchto štátov smeruje väčšina volaní klientov v našej dátovej sieti,“ dodáva Kováčik. (Prehľad cien je v prílohe.)

Technológia nízkonákladového prenosu hlasu cez dátové siete predstavuje alternatívnu hlasovú službu. Úspora nákladov sa dosahuje vďaka prenosu hovoreného slova prostredníctvom dátových sietí – na začiatku je potrebné skonvertovať a skomprimovať hlas na dátové pakety, na konci dátovej cesty sa spätným procesom z paketov vyrobí pôvodná hlasová stopa. Spoločnosť Slovanet ako komunikačný operátor pre firemnú klientelu poskytuje túto službu s vysokou kvalitou hlasového a dátového prenosu. Najvýznamnejším rozdielom oproti „klasickému“ telefonovaniu je výška telefónneho účtu, kde pri každom volaní dosiahnete výraznú úsporu. Ďalšími výhodami je sekundová tarifikácia už od prvej sekundy hovoru a pri pevnom pripojení žiadne ďalšie poplatky za telefonovanie zo strany Slovenských telekomunikácií, a.s.

___________________________________________________________________________

Riešenia Slovanetu v oblasti telefonovania a pripojenia do internetu používajú už viac ako rok aj Slovenské liečebné kúpele Piešťany (SLKP). Sú najväčším podnikom svojho druhu v Slovenskej republike, pričom momentálne poskytujú viac ako 2400 lôžok v kúpeľných hoteloch strednej a vyššej kategórie. „Požiadavka bola, aby dodávateľ poskytol kompletné riešenie pre pripojenie SLKP na internet, telefonovanie do zahraničia a tiež vybudoval sieť pre pripojenie jednotlivých hotelových izieb na internet“, hovorí Juraj Kováčik. „Službu telefonovania cez dátovú sieť sme poskytli za výhodných podmienok a nie je bezvýznamné, že aj hostia SLKP sú s kvalitou telefonovania spokojní.“

Slovanet v krátkom čase okrem pripojenia kúpeľov na internet a do svojej siete pevnou linkou s kapacitou 2 megabity dodal a prenajal potrebné komunikačné zariadenia. Jeden zo smerovačov v spojení s modemovou sériou slúži pre internetové pripojenie počítačov hostí na hotelových izbách. Ako hlasová brána slúži ďalší smerovač Cisco, prepojený s pôvodnou telefónnou ústredňou, ktorý je pripojený priamo na uzol Slovanetu v priestoroch kúpeľov. „Výhodou takéhoto riešenia je, že nie je potrebné hradiť poplatky za miestny okruh na prepojenie telefónnej ústredne a hlasovej brány. Ďalšou prednosťou je, že pri telefonovaní do zahraničia nie je potrebné platiť žiadne ďalšie telekomunikačné poplatky, dokonca ani miestny hovor, ako to často býva pri VoIP (Voice over IP) riešeniach“, zdôrazňuje J. Kováčik.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS