ČLÁNOK
Kto rozhodoval o zvyšovaní a znižovaní kapitálu IRB
28. júna 2001

Finančné noviny (www.fini.sk) uverejnili 22. júna materiál „Strata IRB v minulých rokoch takmer 7,8 mld. Sk“. V článku je nepravdivé trvrdenie, že o zvýšení a znížení kapitálu IRB rozhodli valné zhromaždenia, ktoré pripravil manažment banky vedený bývalý prezidentom banky Adamom Celušákom.

Valné zhromaždenia, ktoré rozhodli o zvýšení a znížení kapitálu IRB boli v roku 1999 ešte počas trvania nútenej správy – t.j. ešte nebolo žiadne predstavenstvo, ale v IRB bol nútený správca z NBS. Predstavenstvo pod vedením bývalého predsedu predstavenstva a prezidenta Ing. Adama Celušáka, CSc. sa sformovalo až dňom skončenia nútenej správy IRB, teda 17.12.1999.

Za chybu sa Finančné internetové noviny ospravedlňujú.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS