ČLÁNOK
Koniec rovnej dane na Slovensku
20. októbra 2015

V roku 2004 bola na Slovensku zavedená jednotná sadzba dane vo výške 19% na príjmy fyzických aj právnických osôb a DPH. Hoci koncept rovnej dane naštrbila už tzv. „milionárska daň“ z príjmov fyzických osôb v roku 20071 , definitívny koniec myšlienke priniesla až novela zákona o dani z príjmov z roku 2013. Tá okrem zvýšenia sadzby dane z príjmov právnických osôb totiž zaviedla aj druhú sadzbu dane z príjmu fyzických osôb pre vyššie príjmové skupiny. Okrem toho balíček opatrení v roku 2013 obsahoval aj niekoľko ďalších zmien v daňovom a odvodovom systéme. Z našej analýzy vyplýva, že zmeny v zdaňovaní fyzických osôb a v platení sociálnych a zdravotných odvodov v konečnom dôsledku prinesú rozpočtu dodatočné príjmy, aj keď ich úroveň v čase klesne len na 60% okamžitého efektu. Je to preto, lebo ekonomika reaguje na vyššie dane a odvody poklesom úrovne miezd a produkcie oproti stavu bez balíčka opatrení. Daňovo-odvodový balíček z roku 2013 ako celok tiež paradoxne mierne znížil mieru progresivity daňovoodvodového systému, ale nepriniesol viditeľné zmeny v príjmovej nerovnosti obyvateľstva.

Autori: Michal Horváth, Matúš Senaj, Zuzana Siebertová, Norbert Švarda

celý komentár 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS