ČLÁNOK
Kapitálové trhy vo svete ozvláštňujú ľudia, ktorým sa mimoriadne darí
4. septembra 2001

Biotechnológie nie sú len senzáciou vedeckého sveta. Rast biotechnologického odvetcvia v prvej dekáde tohto storočia bude pravdepodobne, vzhľadom na pokrok v oblasti počítačového modelovania, automatizácie laboratórnych techník, znalostí génov a proteínov pokračovať ešte intenzívnejšie. Veľmi rýchlo si akcie biotechnilogických firiem našlki miesto aj na kapirálovom trhu. Podniky hľadajú peniaze pre ďalší rozvoj, invpstori zasa nové príležitosti. Kým v roku 1999 bolo iba 17 biotechnologických spoločností v zisku, očakáva že, že ich počet sa rozšíri geometrickým radom. Len v roku 2000 pribudlo do odvetvia zhruba100 mil. USD formou nových emisií.

Rozsiahlu analýzu trhu s akciami biotechnologických firiem, ako aj pokus o predpoveď vývoja prináša časopis pre úspešné a bezpečné investovanie INVESTOR v deviatom tohoročnom čísle, ktoré práve vychádza.

Kapitálové trhy vo svete ozvláštňujú ľudia, ktorým sa mimoriadne darí. INVESTOR prináša príbeh Warrena Buffeta, ktorý je legendárnou postavou americkej burzy. Osobný majetok mu odhadujú na približne 30 miliárd mariek. Medzi jeho koníčkov nepatrí v nijakom prípade zbieranie drahých obrazov či jazdenie na rýchlych autách. Najradšej si dáva na obed alebo večeru jednoduchý hamburger a zapíja ho coca-colou s čerešňovou príchuťou. Dodnes býva v meste Omaha v americkom štáte Nebraska v dome, ktorý kúpil pred 34 rokmi za 31 500 dolárov.

Časopis INVESTOR sa rozprával o možnom budúcom vývoji vo výkonnosti fondu s Pavolom Bullom, portfólio manažérom TAM -medzinárodného akciovo-dlhopisového fondu: „Najdôležitejšia zložka portfólia je vždy akciová i keď tvorí len 40% portfólia. Momentálne je situácia na akciových trhoch negatívna. Cena akcií za posledné obdobie dosť poklesla. Ak však ceny na svetových trhoch dosiahnu svoje dno, čo môže byť i v blízkej budúcnosti bude to vhodná doba na uskutočnenie investícií. Vývoj v korunovej časti portfólia závisí od vývoja úrokových sadzieb na slovenskom trhu. Hlavné faktory ktoré môžu ovplyvniť situáciu na trhu bude volebný rok a stým spojené výdavky štátneho rozpočtu a tempo pokračujúcej privatizácia slovenských podnikov.“ Pri otázke o možnom vplyve zmien vzájomných kurzov svetových mien Pavol Bulla podotkol „Myslím si že portfólio zahraničných mien prispieva k nižšej volatilite (zmeny hodnoty fondu). Pokles jednej z mien môže byť totiž vyrovnaná nárastom inej“

Najdôležitejšiou informáciou o termínovaných vkladoch je výnos, ktorý vklad prinesie. Časopis INVESTOR pravidelne prináša aktuálne úrokové miery v jednotlivých bankách. V tabuľkách sa prehľad o úrokových mierach neustále rozšíruje.

Banky sa snažia udržať si klientov aj šírkou ponuky služieb, ktoré ponúkajú pri využívaní termínovaných vkladov. Pre klienta môže byť zaujímavá informácia o možnosti využívať iné pobočky a expozitúry banky pri manipulácii s termínovanými vkladmi.

Niektoré banky, napríklad Banka Slovakia a Ľudová banka, umožňujú predčasný výber len pri termínovaných vkladoch s dlhšou životnosťou. Iné ponúkajú samostatné produkty s možnosťou a bez možnosti predčasného výberu. Tieto produkty ponúka napríklad Poľnobanka, Slovenská sporiteľňa a Všeobecná úverová banka. Úroková miera bez možnosti predčasného výberu je samozrejme vyššia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS