ČLÁNOK
Jednoduchšia správa, integrácia a analýza
20. februára 2003

Spoločnosť IBM, ktorá je celosvetovým lídrom na databázovom trhu predstavila nový softvér umožňujúci klientom získavanie, integráciu a analýzu informácií vo všetkých podobách v rámci podniku, aj mimo neho. Organizácie vďaka novému produktu budú môcť skrátiť čas vývoja aplikácií novej generácie, dosiahnu vyššiu efektívnosť a získajú rekordne rýchly prístup k zákazníkom a dodávateľom.

Spoločnosť IBM zistila, že informačné prostredie vo väčšine spoločností má komplikovanú štruktúru, obsahuje rôzne dátové zdroje, heterogénne výpočtové systémy na niekoľkých miestach, a rozličné dátové typy. Padlo teda rozhodnutie rozšíriť portfólio produktov IBM na správu dát o softvér DB2 Information Integrator, ktorý je v súlade s iniciatívou IBM e-biznis On Demand, umožňuje organizáciám využívať existujúcu infraštruktúru, skracovať čas a šetriť náklady spojené s integráciou rozmanitých dátových prostredí.

Nový integračný softvér poskytuje širokú podporu otvoreným štandardom. Tie umožňujú podnikom získať prístup k štruktúrovaným aj neštruktúrovaným informáciám, akoby boli na jedinom mieste, či ide o XML, e-maily, multimédiá, webové služby, biotechnologické dáta alebo údaje uložené v konkurenčných databázach Oracle a Microsoft SQL Server.

Podľa analytikov vynakladajú na integráciu podniky až 40% svojho ročného rozpočtu určeného na informačné technológie. Potrebujú infraštruktúru zvládajúcu prepojenie masívne narastajúceho počtu nových aplikácií a dátových zdrojov, nehovoriac o obrovských dátových tokoch v podniku, počas kontaktu s jeho obchodnými partnermi, dodávateľmi a zákazníkmi. Ohlásenie nového produktu firmou IBM súvisí s programom IBM Business Integration, ktorý do roku 2006 plánuje využiť trhovú príležitosť s hodnotou 10 mld. USD (podľa údajov firmy Dataquest).

Nové softvérové produkty DB2 Information Integrator a DB2 Information Integrator for Content sú prvými klientskými produktmi na báze projektu IBM Xperanto. Projekt zastrešuje výskumná a vývojová divízia IBM Research and Development a jeho cieľom je riešiť narastajúcu potrebu správy dát. Nový softvér na báze otvorených štandardov umožňuje podnikom maximálne využiť investície do IT a zároveň získať jednotný prístup k rôzne štruktúrovaným dátam zo vzdialených zdrojov. Nový softvér prináša tieto novinky:

o vyššiu produktívnosť vývojárov, ktorí budú musieť produkovať o polovicu menšie množstvo zdrojového kódu pri integrovaní dvoch a viacerých relačných databáz

o možnosť získavať v reálnom čase informácie z rôznych platforiem, vrátane Linuxu, Unixu, Windows a centrálnych serverov

o vyspelá optimalizácia nákladov umožní podnikom skrátiť neproduktívny strojový čas strávený vyhľadávaním.

Softvér DB2 Information Integrator si kladie za ciel vyhovieť čo najširšiemu spektru rôznych požiadaviek na vývoj aplikácií a podporuje preto dva rôzne programovacie modely. DB2 Information Integrator je prispôsobený potrebám programátorskej komunity pracujúcej v jazyku SQL, zatiaľ čo DB2 Information Integrator for Content používa programovací model založený na správe obsahu. Oba produkty poskytujú federovaný prístup k štruktúrovaným aj neštruktúrovaným dátam, no každý má vlastné funkcie na podporu konkrétneho programovacieho modelu a programátorskej komunity.

Nový softvér je ideálnou voľbou pre aplikácie typu CRM (Customer Relationship Management), kde operátori call centier potrebujú získavať rozličné informácie o zákazníkoch z viacerých databáz, neštruktúrovaných zdrojov – napríklad e-mailov alebo jednoduchých súborov. Finančné organizácie môžu prepojiť vlastné bankové záznamy s investičnými informáciami z internetu, a spoločnosti v oblasti biotechnológií majú možnosť urýchliť vývoj nových liekov a skrátiť čas uvedenia produktu na trh vďaka infraštruktúre, ktorá im umožní testovať hypotézy na báze dát uložených v relačných databázach, genetických a bielkovinových dátových skladoch, tabuľkách a iných typoch zdrojov. Podniky navyše môžu dosiahnuť aj zvýšenie hodnoty existujúcich dátových skladov zdokonalením analýzy, okamžitému prístupu k informáciám a rýchlejšiemu získavaniu celkového pohľadu na výkonnosť podniku.

Federovaný prístup k informáciám

Softvér DB2 Information Integrator je vybavený jedinečnými funkciami IBM, ktoré zabezpečujú tzv. federovanú správu dát. Vďaka tomuto prístupu nemusia organizácie presúvať svoje dáta, ani nahrádzať jestvujúcu informačnú infraštruktúru. Prístup IBM je kľúčovou výhodou firmy oproti konkurentom, ktorí propagujú centralizovanú stratégiu „zbúraj staré, nahraď novým“. Vďaka podpore otvorených štandardov môžu zákazníci nasadiť DB2 Information Integrator aj na svojej existujúcej technologickej infraštruktúre pozostávajúcej z databáz Oracle a Microsoft.

Prvenstvo IBM v oblasti federovaných technológií je zásluhou divízie IBM Research a umožňuje zákazníkom urýchliť projekty podnikovej integrácie. Umožňuje tiež programátorom zvýšiť produktivitu a podporu pre integračné projekty. Pomocou jednoduchého dopytu získa napríklad zákazník prístup k relačným dátam v databázach DB2 aj Oracle, obrázkom v systéme Documentum, e-mailom v Lotus Notes, tabuľkám vo formáte Microsoft Excel a webovým službám generovaným WebSphere Application Serverom. Všetky dáta sú zákazníkovi prezentované v konsolidovanom prehľade. Žiaden iný databázový softvér neponúka takúto úroveň federovanej správy dát. Cieľom je optimalizácia zákazníkových existujúcich informačných zdrojov a technologickej infraštruktúry. Federovanie umožňuje podnikom využívať a integrovať informácie v reálnom čase. Ak klient potrebuje zistiť bilančnú hodnotu svojho investičného portfólia, IBM DB2 Information Integrator dokáže spojiť informácie o akciách v portfóliu pochádzajúce z relačnej databázy o zákazníkovom akciovom účte, a aktuálne ceny akcií z webovej služby. Ku všetkým dátam systém pristupuje tak, akoby boli uložené v jedinej databáze, pričom výsledkom je okamžitý výpočet bilančnej hodnoty a ceny portfólia.

Softvér IBM DB2 Information Integrator zároveň obsahuje zdokonalenú technológiu optimalizácie dopytov, čím sa znižuje vyťaženosť pracovníkov IT, ktorí nemusia distribuované dopyty dolaďovať manuálne. Tieto vylepšenia umožňujú podnikom redukovať strojový aj ľudský čas strávený neproduktívne vyhľadávaním, a zvýšiť produktivitu programátorov menším objemom ručne vytváraného programového kódu. Prvenstvo IBM v optimalizácii dopytov vychádza z 25-ročných skúseností a výskumu v tejto oblasti. Podľa výsledkov interných testov integrácie rôznych dátových zdrojov môžu programátori znížiť čas tvorby aplikácie až o polovicu pri integrácii dvoch relačných databáz a dosiahnuť ešte vyššiu produktivitu pri viacerých rôznych zdrojoch dát.

Softvér DB2 Information Integrator poskytuje bohatú podporu pre XML tak na strane spracovania a integrácie zdrojových dokumentov v XML, ako aj tvorby výsledných dokumentov XML ako výstupov dopytu. DB2 Information Integrator možno vyvolať ako webovú službu alebo k nemu pristupovať z iných webových služieb. Výsledkom je lepší prístup k dátam a ku vstavaným transformačným funkciám. Táto možnosť je výhodná najmä pre vznikajúce architektúry orientované na služby alebo stratégie B2B.

Nový softvér je tiež úzko prepojený s produktom IBM WebSphere Business Integration, ktorý predstavuje najkomplexnejšiu infraštruktúru odvetvia na podnikovú integráciu. Podporuje konektivitu aplikácií, integráciu podnikových procesov a interakciu s používateľom, ako aj možnosť budovania aplikácií pripravených na integráciu a využívajúcich infraštruktúru otvorených služieb. Všetky prístupy k podnikovej integrácii možno kombinovať a zároveň využívať samostatne na riešenie podnikových potrieb.

Dostupnosť

Produkty DB2 Information Integrator a DB2 Information Integrator for Content sú v súčasnosti dostupné pre zákazníkov a partnerov v beta verzii a možno ich získať prostredníctvom obchodných zástupcov IBM.

IBM má najväčší podiel na trhu s databázovými riešeniami na svete. Produkty IBM na báze DB2 zabezpečujú dátovú správu pre najnáročnejšie priemyselné riešenia. IBM je jediným predajcom softvéru na správu dát, ktorý zákazníkom ponúka integrované riešenia na správu databáz, nástroje, riadenie obsahu, podnikovú informačnú integráciu a podnikové spravodajstvo. Ďalšie informácie možno získať na adrese www.software.ibm.com/data.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS