ČLÁNOK
IT – Štátna správa v omeškaní
20. augusta 2003

„Za ostatný rok, od prvého ročníka konferencie i2s, môžeme sledovať výraznejší posun v organizovanom postupe komerčnej sféry, keď svoju úlohu profesijného združenia a obhajcu záujmov infokomunikačného priemyslu začal intenzívnejšie napĺňať ITAS. Aktívne vystupuje aj občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu, vďaka úsiliu ktorého sa podarilo na pôde NR SR sformovať poslaneckú skupinu venujúcu sa informačným technológiám a informatizácii. Zaostáva opäť iba štátna správa, ktorá svoje úlohy v informatizácii neplní, resp. plní oneskorene.“ uviedol v súvislosti s organizovaním druhého ročníka konferencie i2s – Informatizácia slovenskej spoločnosti zástupca organizátora – riaditeľ divízie marketing spoločnosti Datalan, a.s., – Miloš Ronec.

Účastníci prvého ročníka konferencie i2s – informatizácia slovenskej spoločnosti, ktorý sa konal 24. a 25. októbra 2002 v Grandhoteli Praha v Tatranskej Lomnici, formulovali svoje závery v troch oblastiach:

1. pre oblasť štátnej správy

– zriadiť ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie, resp. iného koordinátora informatizácie

– vypracovať, schváliť a uvádzať do života stratégiu i2s

– vypracovať, schváliť a uvádzať do života akčné plány i2s

– štandardizovať podmienky verejného obstarávania pre oblasť i2s

V tejto oblasti prišlo k iba čiastočnému posunu, keď novelou kompetečného zákona bola podstatná časť kompetencií v oblasti i2s presunutá s účinnosťou od 1. apríla 2003 na úroveň štátneho tajomníka ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií. Stratégia a akčné plány i2s sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní a ich schválenie sa očakáva na jeseň 2003

2. pre komerčnú sféru

– vytvoriť profesnú organizáciu firiem pôsobiacich v infokomunikačnej oblasti, ktorá by dokázala aktívne obhajovať záujmy firiem v infokomunikačnom priemysle.

Úlohy obhajovať záujmy firiem v infokomunikačnej oblasti sa úspešne zhostil ITAS, ktorý má dnes 38 členov, ktorý pokrývajú 60% trhu informačných technológií na Slovensku.

3. pre ostatné oblasti

– identifikovať osoby (z exekutívy, z radov poslancov a zástupcov politických strán), ktorý by boli nositeľmi i2s.

V tejto oblasti sa úspešne angažuje najmä občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu, vďaka ktorému sa podarilo konštituovať na pôde NR SR poslaneckú skupinu, ktorá sa venuje informačným technológiám a i2s. Zodpovednou osobou z exekutívy je štátny tajomník ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Branislav Opaterný.

„Krátky prehľad záverov prvého ročníka konferencie i2s a súčasný stav ich plnenia napovedá, že bude o čom diskutovať aj na druhom ročníku konferencie i2s, ktorá sa uskutoční 30. a 31. októbra 2003 v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Nastáva čas, keď okrem všeobecných otázok bude možné diskutovať už aj o realizácii konkrétnych projektov (reálne sa zatiaľ javia dva projekty: vládny portál a ID karty) a o financovaní projektov (pre roky 2004 a 2005 je záujem využiť 3 mld. Sk zo zdrojov EÚ a 1 mld. Sk zo štátneho rozpočtu)“ uviedol Miloš Ronec.

O konferencii i2s 2003:

Záštitu nad konferenciou prijali predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič

Účastníkmi konferencie budú zodpovední zástupcovia orgánov štátnej správy, manažéri infokomunikačných spoločností a nezávislí odborníci.

So svojimi príspevkami na konferencii i2s 2003 vystúpia okrem iných aj Branislav Opaterný – štátny tajomník MDPT SR, prof. Pavol Horváth – IT osobnosť roka 2003, Branislav Ondruš – novinár, Viktor Nižňanský – splnomocnenec vlády pre decentralizáciu verejnej správy (Úrad vlády SR), Lucia Mušková – generálna riaditeľka IT fóra ITAPA a ďalšie významné osobnosti slovenskej infokomunikačnej scény.

Konferencia sa uskutoční pod odbornou garanciou IT asociácie Slovenska (ITAS) a za odbornej spolupráce združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP).

Podrobné informácie o konferencii i2s 2003 (aj o jej predchádzajúcom ročníku) nájdete na www.i2s.sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS