ČLÁNOK
Intel uvádza štandardizovaný software pre sieťové procesory
30. decembra 2002

Spoločnosť Intel Corporation prichádza s novou sadou softwarových nástrojov podľa štandardov prijatých na fóre Network Processing Forum (NPF). Tieto nástroje umožnia vývojárom skrátiť dobu uvedenia produktov na trh a zabezpečia prepojenie s ďalšími sieťovými riešeniami na báze prijatých štandardov.

Intel® Control Plane Platform Development Kit (CP-PDK) sa bude ponúkať ako komponent vývojárskeho balíčku Intel Internet Exchange Architecture (IXA) Software Development Kit 3.0, čo je integrované vývojové prostredie pre sieťový procesor Intel IXA.

NPF združuje cez 70 spoločností pôsobiacich v oblasti sietí, ktoré vytvárajú spoločné špecifikácie umožňujúce rýchlejší vývoj sieťových a telekomunikačných produktov na báze sieťových technológií.

CP-PDK je balíček softwarových nástrojov pre rýchlu integráciu protokolových zásobníkov riadiacej matice („control plane protocol stacks“) so subsystémami dátových matíc. PDK disponuje rozsiahlou architektúrou vyhovujúcou správovému protokolu softwarovej nadácie NPF a organizácie IETF („Internet Engineering Task Force“) a podporuje oddelenie riadiacich funkcií od funkcií dátové matice a tak i paralelný vývoj a rýchlejšie uvedenie produktov na trh.

Naviac modulárna koncepcia tejto sady umožňuje ľahkú integráciu ďalších zákazníckych

i štandardizovaných rozhraní API i prenositeľnosť („portabilitu“) na akejkoľvek kombinácii procesorov riadiacich matíc, operačných systémov pracujúcich v reálnom čase, sieťových procesorov alebo prepojení.

Intel nadáciu NPF veľmi významne podporuje a prispieva k jej činnosti. Silne sa angažuje

v pracovných skupinách pre hardware i software („Software and Hardware Working Groups“),

v pracovnej skupine pre porovnávacie testy („Benchmarking Working Group“) a v skupine pre technické vzdelávanie a marketing („Technical Education and Marketing Working Group“). Intel ráta s tým, že do DPK bude i naďalej začleňovať akékoľvek rozhrania API pre softwarovú infraštruktúru prijaté NPF.

„Odborníci členských firiem nadácie NPF vytvorili ďalekosiahly softwarový rámec vysokej úžitkovej hodnoty, ktorý urýchli vývoj a tak zrýchli zavedenie funkčnej výbavy podľa požiadaviek NPU v najrozličnejších segmentoch trhu komunikačných zariadení,“ tvrdí Chuck Sannipoli, člen rady NPF. „Tieto spoločné špecifikácie podporia rýchlejšie prijímanie platforiem NPU a ich rýchlejšie nasadzovanie.“

Intel v súčasnej dobe dodáva sadu Intel® IXA SDK viac ako 300 rôznym OEM a TEM výrobcom sieťových zariadení, distributérom, univerzitám, vývojárom IXA, systémovým integrátorom, konzultantom a telekomunikačným operátorom po celom svete.

„Tento rozsiahly ekosystém bude mať teraz príležitosť vyvinúť širokú škálu zaujímavých aplikácií so sieťovými procesormi Intel IXA. Môžete mať pri tom istotu, že tieto aplikácie budú kompatibilné s ďalšími sieťovými riešeniami, ktoré budú spĺňať prijaté štandardy,“ dodáva Doug Davis, generálny riaditeľ divízie Intel Network procesor Division.

Intel udelil licenciu predbežnej verzie softwarových nástrojov podľa NPF spoločnostiam Consystant, Cypress, FutureSoft, IP Infusion, Radisys, Silicon and Software Systems a Teja Technologies.

Výhodným využitím univerzálnych hardwarových i softwarových komponentov podľa prijatých štandardov sa vývojári systémov budú môcť zamerať viac na inovácie inteligentných sietí, ako riešiť problémy s kompatibilitou jednotlivých komponentov.

Kombinácie sieťových procesorov a štandardného softwaru firmy Intel výrobcom umožňujú znížiť zdroje a skrátiť dobu uvedenia nových produktov na trh.

Naviac Intel vývojárom sieťových systémov ponúka komplexnú softwarovú podporu a služby prp kompletné zákaznícke softwarové riešenia. S využitím PDK môže Intel svojim zákazníkom, ktorí používajú sieťové procesory Intel, dodávať ucelené riešenia podľa štandardov NPF.

Spoločnosť Intel je najväčším svetovým výrobcom mikroprocesorov a je tiež

popredným výrobcom počítačových, sieťových a komunikačných produktov. Ďalšie

informácie o spoločnosti Intel sú k dispozícii na www.intel.com/pressroom

alebo www.intel.com/cz/pressroom .


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS