ČLÁNOK
Intel ohlásil hospodárske výsledky za tretí štvrťrok 2002
18. októbra 2002

Spoločnosť Intel Corporation oznámila svoje výnosy za tretí štvrťrok vo výške 6,5 miliardy US$, čo oproti predchádzajúcemu štvrťroku predstavuje nárast o 3 % a nulový medziročný nárast.

Čistý príjem v treťom štvrťroku bol 686 miliónov US$, čo oproti predchádzajúcemu štvrťroku znamená 54% nárast a medziročný nárast 547 %. Výnosy zaznamenali 0,10 US$ na akciu, čo oproti minulému štvrťroku predstavuje nárast o 43% a 400% nárast z výnosov 0,02 US$ za akciu za tretí štvrťrok 2001.

Čisté výnosy bez nákladov súvisiacich s akvizíciami vo výške približne 108 miliónov US$ činili 768 miliónov US$ a oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástli o 24 %, medziročne o 17 %. Výnosy bez nákladov súvisiacich s akvizíciami dosiahli 0,11 US$ na akciu, čo oproti minulému štvrťroku predstavuje nárast o 22 % a 10 % nárast z výnosov 0,10 US$ na akciu za tretí štvrťrok 2001.

„Aj napriek tomu, že celý IT sektor prechádza jedným z historicky najhorších poklesov, pokračujeme v ďalšom rozvoji našich technológií: v tomto štvrťroku predstavujeme 18 nových procesorov, všetky na našej najpokročilejšej 0,13 mikronovej technológii ,“ prehlásil Craig R. Barrett, CEO spoločnosti Intel. „Naše vedúce postavenie v oblasti produktov a technológií spolu s dôkladnou realizáciou sa vypláca – náš podiel na trhu mikroprocesorov dosiahol najvyššiu úroveň za posledné štyri roky. Pri našom postupe stále sádzame na investície do nových produktov a technológií a tak si pripravujeme pôdu pre ešte silnejšiu pozíciu na obdobie, keď dôjde k zotaveniu ekonomiky a zvýšeniu požiadaviek.“

Výsledky za druhý štvrťrok zahrňovali poplatky vo výške 106 miliónov US$ spôsobených predajom v súvislosti s útlmom divízie on-line služieb a 112 miliónov US$ odpisov za už existujúce nehmotné aktíva. Hospodárske výsledky za tretí štvrťrok 2001 zahrňovali jednorázový daňový výnos vo výške 100 miliónov US$ vzťahujúce sa k vývozným tržbám za rok 2000. Výsledky za rok 2001 odrážajú poplatky za amortizáciu „goodwill“ (t.j. „dobrého mena podniku“), ktoré už podľa GAAP („generally accepted accounting principles“, t.j., všeobecne uznávané účetné zásady) v znení po prijatí pravidla 142 FASB amortizácii nepodliehajú.

Plné znenie tejto tlačovej správy v angličtine nájdete na adrese www.intel.com/pressroom.

Spoločnosť Intel je najväčším svetovým výrobcom mikroprocesorov a je taktiež popredným výrobcom počítačových, sieťových a komunikačných produktov. Ďalšie informácie o spoločnosti Intel sú k dispozícii na http://www.intel.com/pressroom alebo www.intel.com/cz/pressroom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS