ČLÁNOK




ING Bank vstúpila na Slovensku do ďalšieho segmentu finančného trhu
17. januára 2002

Finančná skupina ING začala poskytovať bankové služby aj pre obyvateľov. Od polovice januára ponúka prostredníctvom finančných poradcov, internetu a bratislavského pracoviska „Oranžový dom“ kombinovaný produkt ING Konto. Ide o kombináciu termínovaného vkladu a bežného účtu.
Doteraz sa skupina na Slovensku angažovala len v oblasti podnikového financovania (ING BANK N.V., pobočka Bratislava) a poisťovníctva (ING Nationale-Nederlanden, a.s.). Vstupom do nového odvetvia finančných služieb chce skupina posilniť svoje postavenie na slovenskom trhu.

ING Konto prináša ING Nationale-Nederlanden a poskytuje ING BANK N.V., pobočka Bratislava, banka s najvyšším ratingovým ohodnotením (AA-) bankovej inštitúcie na Slovensku. Podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa pre retailové finančné služby ING v Slovenskej republike a v Českej republike Ewouta L. Steenbergena je cieľom ING byť druhou bankou pre všetkých slovenských občanov.
ING Konto spája v sebe 4 výhody, najväčšie výhody na slovenskom trhu – veľmi vysoká úroková miera, žiadane poplatky, žiadna viazanosť, čiže flexibilita a najdôveryhodnejšia banka na Slovensku.

ING Konto s úrokovou sadzbou 5,75 % bez akejkoľvek viazanosti finančných prostriedkov je kombináciou výhod termínovaného vkladu a bežného účtu. Bez zmeny účtu vo svojej banke klienti môžu bezhotovostne prevádzať finančné prostriedky na ING Konto kedykoľvek a v akejkoľvek výške, okrem prvého minimálneho vkladu 10 000 Sk.

ING Konto je oslobodené od poplatkov a jeho bezpečnosť je plne zaistná prostredníctvom viacerých ochranných prvkov, ako napríklad identifikačné číslo ID, číselné heslo PIN, alfanumerické heslo pre operátora ING Kontaktného centra a Grid karta.
Pohodlný prístup k účtu je umožnený prostredníctvom internetu (www. ingkonto.sk), automatickej hlasovej služby a ING Kontaktného centra (na čísle 0850 111 464), finančných poradcov ING Nationale-Nederlanden alebo návštevy klientského pracoviska ING Oranžový dom ( na Kolárskej ulici 6, v Bratislave).
Vklady sú chránené v zmysle zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov a doplnkov.
ING, pôsobiaca v 65 krajinách sveta, poskytuje integrované finančné služby firemným, privátnym a inštitucionálnym klientom prostredníctvom rôznych distribučných sietí podľa výberu a individuálnych požiadaviek klienov.

Zahraničná pobočka ING Bank na Slovensku hospodárila počas prvých deviatich mesiacov minulého roka so ziskom 254,3 mil. Sk. Bilančná hodnota banky sa od začiatku roka znížila o 18,7 % a predstavovala 23,885 mld. Sk. Úverové portfólio banky sa na celkovej hodnote aktív podieľalo 57 %, keď objem poskytnutých úverov ku koncu septembra predstavoval 13,595 mld. Sk. Medzi položkami pasív mali dominantné postavenie záväzky voči klientom v objeme 11,306 mld. Sk. Z celkovej bilančnej hodnoty tvorili 47,3 %. Významnou položkou boli záväzky voči bankám, ktoré na konci septembra dosiahli 9,336 mld. Sk. Základné imanie banky bolo 2,693 mld. Sk a rezervy 163,7 mil. Sk.
Aktivity ING v Českej republike a v Slovenskej republike riadi trojčlenná výkonná rada , ktorej predsedom je Ron van Oijen, členom a generálnym riaditeľom pre retailové finačné služby je Ewout Steenbergen, tretím členom a generálnym riaditeľom pre korporátne finančné služby je Jan Struž. Generálnym riaditeľom ING BANK N.V., pobočka Bratislava je Jan Hillered.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS