ČLÁNOK


,

Inflácia sa vyvíja v súlade s očakávaniami
6. septembra 2001

Po náraste rastu tempa spotrebiteľských cien v predošlých mesiacoch až na 8% medziročne v júni a v júli priniesol vývoj úrovne cien v auguste schladenie. Analytici spoločnosti p67value, s.r.o., v Bratislave očakávali rast o 7,9%. Spotrebiteľské ceny vzrástli v auguste o 7,8% a v porovnaní s úrovňou z júla ceny klesli o 0,1%.

Bližší pohľad na vývoj v jednotlivých zložkách spotrebiteľského koša utvrdzuje pôvodné predpoklady p67value, podľa ktorých k poklesu cenovej úrovne prispel hlavne sezónny vývoj cien potravín – tie zaznamenali vyšší ako očakávaný rast v predošlých mesiacoch ( v júni o 9,2% a v júli o 9,4% medziročne) a v auguste tempo ich rastu pokleslo na 8,1% medziročne. Vývoj ostatných položiek spotrebiteľského koša zaznamenal väčšinou stagnáciu, čo je vzhľadom k pomalému oživovaniu domáceho dopytu očakávané.

Hlavný vplyv na vývoj inflácie je badateľný aj z vývoja jadrovej a čistej inflácie. Jadrová inflácia, ktorá zachytáva zmeny cenovej úrovne statkov s neregulovanými cenami, sa v auguste zvýšila medziročne o 4,9% a čistá inflácia, ktorá na rozdiel od jadrovej inflácie abstrahuje od zmeny cien potravín, zaznamenala rast o 3,6%% medziročne.

Záver z vydaných dát o inflácii teda hovorí o stále nízkych tlakoch na rast cenovej úrovne a o tom, že domáci dopyt sa dostáva na rastúcu trajektóriu pomalšie. Dopytová inflácia teda momentálne ekonomike nehrozí, čo do určitej miery dáva priestor centrálne banke posunúť sadzby na nižšie úrovne bez obáv o vplyv na cenový vývoj. Brzdiacim momentom v tomto rozhodnutí je však možný cenový vývoj v budúcom roku, ktorý nesie so sebou niekoľko rizík. Jedným z najväčších je, vzhľadom k vývoju reálnych miezd a hlavne koncoročnému vyplácaniu dlhopisov FNM SR, prudší izolovaný rast domáceho dopytu. P67value predpokladáme, že zmena sadzieb minimálne do volieb je málo pravdepodobná.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS