ČLÁNOK
IBM presadzuje autonómne výpočtové riešenia pre celý podnik
28. októbra 2002

Práve pred rokom spoločnosť IBM vyzvala odvetvie informačných technológií na zjednodušenie používaných technológií. Dnes predstavuje ďalšiu fázu svojho programu pre autonómne výpočtové systémy, v rámci ktorého ponúkne hardvér, softvér a služby na zjednodušenie chodu podnikov, tým zvýši samosprávnosť ich výpočtových systémov.

Spoločnosť IBM oznámila plány na uvedenie série produktov a služieb pod patronátom nedávno vytvorenej skupiny Autonómnych systémov vedenej bývalým viceprezidentom Divízie IBM Research pre stratégiu Alanom Ganekom. Skupina bude koordinovať činnosti všetkých útvarov spoločnosti IBM a pomáhať zákazníkom budovať informačnú infraštruktúru s vyššou mierou automatizácie. Povedie to k nižším celkovým nákladom, vyššej disponibilite systémov a maximálne efektívnemu využitiu čoraz vzácnejších kvalifikovaných síl.

„IBM sa v oblasti autonómnych výpočtových systémov v súčasnosti zaoberá mnohými aktivitami od zlepšovania nových produktov a navrhovania architektúr až po hĺbkovú inováciu a výskum,“ uvádza Ganek. „Rozvoj týchto aktivít bol taký rýchly, že dosiahli kritickú hybnosť a viedli k vytvoreniu nového podnikového útvaru. IBM sa snaží premeniť víziu na realitu a ponúka produkty a služby na zjednodušenie fungovania a zníženie nákladov na správu súčasnej infraštruktúry IT.“

IBM túto rastúcu potrebu rieši plánmi na uvedenie:

“ nového modelu pre nasadzovanie autonómnych výpočtových systémov, ktorý pomôže zákazníkom pri prechode na takéto IT prostredie. Model budú využívať systémoví návrhári a konzultanti divízie IBM Global Services s cieľom previesť zákazníkov rôznymi fázami návrhu autonómnej infraštruktúry,

“ divízia IBM Global Services vytvorí prax pre pružné podnikové a infraštruktúrne riešenia (Resilient Business and Infrastructure Solutions Practice), ktorá bude poskytovať poradenstvo klientom pri hodnotení a zvyšovaní pružnosti ich podnikovej a technologickej infraštruktúry,

“ celosvetové konštrukčné centrá pre autonómne výpočtové systémy budú zákazníkom a podnikovým partnerom pomáhať vyvíjať a skúšať autonómne technológie,

Produkty v celom portfóliu pomáhajú zákazníkom pri prechode na skutočne autonómne funkcie:

– WebSphere Application Server Version 5.0 umožní vývoj, integráciu a nasadzovanie e-biznisových aplikácií v spoľahlivom, bezpečnom a samosprávnom prostredí. Nové autonómne funkcie umožnia serveru WebSphere automaticky sledovať, analyzovať a naprávať výkonnostné nedostatky, vďaka čomu sa budú môcť zákazníci priebežne prispôsobovať premenlivému podnikateľskému prostrediu.

– nový softvér Tivoli má pomáhať zákazníkom automatizovať riadenie ich informačno-technologickej infraštruktúry. Spoločnosť IBM predstavila vo svojom portfóliu pre systémovú správu 26 nových produktov s autonómnymi funkciami. Ide o softvér na správu identít a pamäťových zdrojov.

– nová databáza DB2 obsahuje samosprávne a samoopravné funkcie, pomáhajúce spoločnostiam pri zjednodušovaní a automatizovaní mnohých úloh spojených s údržbou databáz. DB2 verzie 8 bude pre zákazníkov k dispozícii od 21. novembra.

– na budúci týždeň skupina IBM Storage Systems predstaví nové autonómne funkcie svojho podnikového pamäťového servera ESS s kódovým názvom Shark. Funkcie zákazníkom uľahčia konfiguráciu systémov a správu informácií. IBM ďalej nedávno rozšírila všetky svoje diskové, páskové a sieťové zariadenia o autonómne funkcie, napríklad okamžitú konfiguráciu alebo signalizáciu „až domov“, ktoré optimalizujú výkon a chránia dáta.

– osobné počítače IBM PC sa už dnes môžu pochváliť mnohými autonómnymi funkciami a onedlho pribudnú ďalšie takéto technológie, ktoré sa v súčasnosti ešte len vyvíjajú. Ide napríklad o obnovu Client Rescue and Recovery a bezpečnostný detektor Distributed Wireless Security Auditor (DWSA). Balík Client Rescue and Recovery obsahuje niekoľko záchranných a obnovovacích modulov zabudovaných priamo do PC, ktoré možno upraviť a nastaviť na ochranu dát pred stratou alebo zlyhaním pevného disku. Funkcia by mala byť dostupná ku koncu roka 2003. DWSA umožňuje spoluprácu viacerých počítačov PC v rovnakej lokalite na odhaľovaní bezpečnostných „dier“ v bezdrôtových sieťach. Ušetrí sa tým množstvo hodín ľudskej práce.

Zložitosť informačných systémov rastie rýchlejšie než počet dostupných kvalifikovaných pracovníkov. Zákazníkov preto čoraz viac zaujíma oblasť autonómnych výpočtových systémov, v ktorej sa systémy navrhujú tak, aby dosahovali vyššiu mieru samosprávnosti a samoopravnosti. Znižuje sa tým množstvo potrebných ľudských zásahov.

Spoločnosť IBM buduje autonómne funkcie v spolupráci s mnohými zákazníkmi, medzi ktorých patria aj Deutsche Telekom T-Systems, United Energy, AHOLD, Harleysville Insurance alebo Korean Air.

„Autonómne výpočtové technológie IBM a stabilná stratégia na začleňovanie týchto funkcií do produktov sú spôsobom, ako vyriešiť jeden základný problém: zvládanie explozívneho rastu objemu informácií s menším počtom zdrojov,“ vysvetľuje viceprezident spoločnosti Whirlpool pre architektúru Jim Haney. „Vďaka autonómnym prvkom IBM v podnikovom pamäťovom serveri ESS a softvéri Tivoli sme dokázali ľahšie nasadiť riešenie na obnovu po katastrofe, ktoré nám umožní aj úsporu nákladov na správu systému.“

Organizácia IBM pre autonómne výpočtové systémy bude spolupracovať s konštrukčnými tímami spoločnosti, divíziami IBM Global Services a IBM Research. Jej cieľom je urýchliť zavádzanie autonómnych technológií a produktov na trh. Bude zabezpečovať spoluprácu s podnikovými partnermi, zákazníkmi a poprednými predstaviteľmi odvetvia, aby sa tieto technológie maximálne využili a čo najrýchlejšie nasadili.

V autonómnom prostredí je celkový informačný systém a jeho jednotlivé komponenty – od stolných počítačov po centrálne servery, od softvérových aplikácií po middleware – samokonfigurovateľný, samoopravný, samooptimalizujúci a samoochraňujúci. Komponenty sa regulujú samočinne a niekedy aj navzájom. Spolu aktívne riadia celý systém a skrývajú zložitosť týchto činností pred koncovým používateľom.

O autonómnych výpočtových systémoch

IBM vyvíja najširšie spektrum autonómnych prvkov, ktoré sa integrujú v celom výpočtovom prostredí. IBM venovala významnú časť svojho výskumného rozpočtu na dosiahnutie koncepčného prvenstva v tejto aréne a zabudováva autonómne funkcie do celého svojho produktového portfólia. Ďalšie informácie o činnosti IBM v oblasti autonómnych výpočtových systémov možno získať na adrese www.ibm.com/autonomic.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS