ČLÁNOK
Hypotéky už aj v ČSOB
3. apríla 2002

Československá obchodná banka začína poskytovať hypotekárne úvery. Poskytovaním hypotekárnych úverov ČSOB významne rozšíri portfólio svojich úverových produktov a doplní tak celkovú ponuku pre svojich klientov z radu občanov aj právnických osôb. ČSOB má jedinečnú možnosť čerpať

z niekoľkoročných skúsenosti pôsobenia banky na českom trhu, kde je významným hráčom v hypotekárnych obchodoch. Preto sa pri vývoji produktu ČSOB Hypotekárny úver banka zamerala predovšetkým na úsporu nákladov a času klientov pri jeho vybavovaní. Vstup ČSOB na slovenský trh hypoték bude mať zároveň pozitívny vplyv na rozvoj konkurenčného prostredia, čo z dlhodobého hľadiska prinesie klientom výhodnejšie podmienky .

„ČSOB patrí k najvýznamnejším bankám na Slovensku s kompletným portfóliom bankových služieb. Z hľadiska trhu, reputácie našej banky a potrieb našich klientov sme zaradenie hypoték medzi naše produkty vždy chápali ako kľúčové. Som veľmi rád, že po dôkladnej analýze a príprave dnes máme pre klientov pripravený nový úverový produkt ČSOB Hypotekárny úver, ktorý ponúka slovenským klientom zaujímavé a výhodné možnosti na financovanie bývania,“ hovorí Ing. Ladislav Unčovský – vrchný riaditeľ pobočky ČSOB v SR.

ČSOB poskytuje hypotekárne úvery v súlade so Zákonom o bankách a Zákonom o štátnom rozpočte SR na rok 2002. ČSOB Hypotekárne úvery sú určené na financovanie kúpy, výstavby, rekonštrukciu, resp. údržbu nehnuteľnosti určenej na celoročné bývanie. Nehnuteľnosťou môže byť rodinný dom alebo byt, dôležité je, že sa musí nachádzať na území SR. Výška požadovaného hypotekárneho úveru môže predstavovať maximálne 70 % z hodnoty nehnuteľnosti, ktorá bude slúžiť ako zabezpečenie úveru. ČSOB Hypotekárny úver musí byť vždy zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorá by nemala byť zaťažená záložným právom v prospech iného subjektu ani iným vecným bremenom.

ČSOB bude poskytovať hypotéky od 200 tisíc bez obmedzenia hornej hranice úveru so splatnosťou 5 až 25 rokov. Úroková sadzba sa v súčasnosti pohybuje na úrovní štandardu na trhu a je fixovaná na obdobie 5 rokov. Žiadateľ o ČSOB Hypotekárny úver má nárok na štátny finančný príspevok vo forme bonifikácie úrokov v zákonom stanovenej výške 4,5 %, ak je hypotekárny úver poskytnutý na nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, alebo jej časti, výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb a údržbu tuzemských nehnuteľností.

Od apríla 2002 sú pracovníci – špecialisti na všetkých 40 pobočkách ČSOB na Slovensku pripravení poradiť záujemcom o ČSOB Hypotekárny úver.

ČSOB je univerzálnou bankou pôsobiacou na území Českej a Slovenskej republiky. Bola založená

v roku 1965. Uskutočňuje operácie v slovenských korunách i devízach pre tuzemských i zahraničných klientov, právnické a fyzické osoby. V roku 1999 prešla ČSOB zásadnou zmenou a jej majoritným akcionárom sa stala belgická KBC Bank. Na Slovensku má ČSOB 40 pobočiek.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS