ČLÁNOK
Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2013
15. júla 2014

Strednodobý cieľ v podobe štrukturálneho deficitu vo výške 0,5 % HDP síce nebol dosiahnutý, ale tempo znižovania deficitu výrazne prekročilo požadované zlepšenie na úrovni 0,9 % HDP, ktoré by malo zabezpečiť jeho splnenie v stanovenom roku 2017. Z uvedeného dôvodu RRZ konštatuje, že v roku 2013 nedošlo k výraznej odchýlke a nie je potrebné spustiť korekčný mechanizmus. Závery stanoviska RRZ sa aj napriek odlišnému spôsobu hodnotenia zhodujú so závermi ministerstva financií.

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2013


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS