ČLÁNOK
Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2013
15. júla 2014

Strednodobý cieľ v podobe štrukturálneho deficitu vo výške 0,5 % HDP síce nebol dosiahnutý, ale tempo znižovania deficitu výrazne prekročilo požadované zlepšenie na úrovni 0,9 % HDP, ktoré by malo zabezpečiť jeho splnenie v stanovenom roku 2017. Z uvedeného dôvodu RRZ konštatuje, že v roku 2013 nedošlo k výraznej odchýlke a nie je potrebné spustiť korekčný mechanizmus. Závery stanoviska RRZ sa aj napriek odlišnému spôsobu hodnotenia zhodujú so závermi ministerstva financií.

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2013


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS