ČLÁNOK
Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016
12. novembra 2013

Obsah

Zhrnutie
Úvod
1. Vývoj rozpočtu v roku 2013 a posúdenie rizík
2. Hodnotenie rozpočtových cieľov
2.1 Fiškálny rámec
2.2 Dlh verejnej správy
3. Hodnotenie reálnosti dosiahnutia rozpočtových cieľov
3.1 Makroekonomické predpoklady
3.2 Prognóza daňových a odvodových príjmov
3.3 Konsolidačné opatrenia
3.4 Zmena štrukturálneho salda verejnej správy
3.5 Riziká pre naplnenie strednodobých cieľov
4. Hodnotenie rozpočtu vo vzťahu k fiškálnym pravidlám
4.1 Pravidlá v ústavnom zákone č. 493/2011
4.2 Európske rozpočtové pravidlá
5. Pravidlá rozpočtovej transparentnosti
6. Vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií

Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS