ČLÁNOK
Havarijný plán je nevyhnutný pre existenciu firmy aj legislatívu EÚ
20. apríla 2004

Spoločnosť LogicaCMG ponúka riešenia pre prípravu preventívnych opatrení, ktoré umožňujú podnikom pokračovať v činnosti za akýchkoľvek podmienok. Služba Business Continuity Planning – BCP umožní firmám pripraviť sa na kritické situácie. Vypracovanie opatrení minimalizuje dopad mimoriadnych udalostí na ich podnikanie. LogicaCMG tak reaguje na zistenie, že len málo organizácií na Slovensku má plány tohto typu na dostatočnej úrovni.

Služba BCP umožňuje firme pripraviť sa na všetky typy ohrozenia, od živelnej pohromy či teroristického útoku, cez zlyhanie informačných systémov až po úmrtie významného člena manažmentu, alebo odchod kľúčových zamestnancov. Pri príprave BCP sa zmapuje fungovanie firmy, identifikujú sa všetky potenciálne riziká a simulujú možné scenáre vývoja. Výsledkom je stav, kedy ku každému možnému ohrozeniu existuje jednoznačný plán na zaistenie fungovania kľúčových procesov alternatívnym spôsobom a rovnako plán pre návrat do pôvodného stavu. Tieto plány môžu byť kedykoľvek aktivované.

„Mnoho organizácií je solídne pripravených na nepríjemné udalosti. Vo väčšine prípadov vynaložili na zabezpečenie informačných systémov veľa prostriedkov. Chýba však systematický prístup, ktorý by pokryl všetky oblasti tak, aby organizácia mala istotu, že všetko tvorí navzájom prepojený celok,“ tvrdí Roman Šuffner, šéf konzultačnej skupiny LogicaCMG zameranej na oblasť bezpečnosti. Doterajšie plány sú zamerané prevažne technicky – riešia otázku, ako zaistiť, či obnoviť fungovanie rôznych systémov a zariadení. Koncept BCP sa zameriava na vlastné podnikanie.

Spracovanie takýchto koncepčných dokumentov je v mnohých odboroch striktnou požiadavkou európskych regulačných orgánov. Napríklad banky majú povinnosť udržiavať dodatočné finančné rezervy, ak nepreukážu, že majú oblasť operačných rizík, a tým i BCP, riadne pokrytú.

Na prípravu BCP plánov využíva spoločnosť LogicaCMG softvérový nástroj americkej firmy Strohl Systems.

LogicaCMG je popredný svetový dodávateľ a prevádzkovateľ IT riešení, konzultačná firma a systémový integrátor. Jej zákazníci pôsobia predovšetkým v sektoroch telekomunikácií, energetiky, finančných služieb, priemyslu a verejnej správy. Spoločnosť vznikla v decembri 2002 spojením firiem Logica a CMG, z ktorých každá mala viac než 30-ročné skúsenosti s realizáciou rozsiahlych a komplexných IT projektov. LogicaCMG zamestnáva približne 20 000 ľudí, má pobočky v 34 krajinách a zvlášť silnú pozíciu na európskom trhu, kde patrí k dominantným dodávateľom IT služieb.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS