ČLÁNOK
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2012
16. júla 2012

Priemerná ročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla v júni 2012 hodnotu 4,1 %, v porovnaní s jej hodnotou v máji sa nezmenila.
V júni 2012 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3,7 %, v porovnaní s jej hodnotou v máji sa zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu.

detailnejšie údaje

Priemerná ročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla v júni 2012 hodnotu 4,1 %, v porovnaní s jej hodnotou v máji sa nezmenila.

V júni 2012 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spo­trebiteľských cien dosiahla hodnotu 3,7 %, v porovnaní s jej hodnotou v máji sa zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu.

Priemerná ročná miera inflácie (vyjadrená prírastkom priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchá­dzajúcich 12 mesiacov) dosiahla v júni 2012 hodnotu 4,1  %, v porovnaní s jej hodnotou v máji sa nezmenila.

V júni 2012 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spo­trebiteľských cien dosiahla hodnotu 3,7 %, v porovnaní s jej hodnotou v máji sa zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu.

Medzimesačný harmonizovaný index spotrebiteľských cien 100,2 % bol ovplyvnený zvýšením a znížením cien najmä v nasledovných odboroch klasifikácie COICOP: potraviny a nealkoholické nápoje (kladný príspevok 0,23 percentuálneho bodu), rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,04 p. b.), vzdelávanie (kladný príspevok 0,03 p. b.), hotely, kaviarne a reštaurácie (kladný príspevok 0,02 p. b.), bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (kladný príspevok 0,01 p. b.), odevy a obuv (kladný príspevok 0,01 p. b.), nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domu (záporný príspevok – 0,01 p. b.), alkoholické nápoje a tabak (záporný príspevok – 0,02 p. b.), zdravie (záporný príspevok – 0,02 p. b.), doprava (záporný príspevok – 0,05 p. b.).

 

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS