ČLÁNOK
Dve tretiny užívateľov internet využívajú menej ako 2 roky, viac ako plovica vyhľadáva informácie k práci
22. augusta 2003

Takmer dve tretiny užívateľov internetu toto médium využívajú menej ako dva roky (63,2 %), pričom najviac respondentov deklarovalo využívanie internetu po dĺžku jeden až dva roky (37,2 %). Pol roka pracuje s internetom takmer pätina a menej ako šesť mesiacov každý jedenásty z oslovených respondentov. Vyplýva to zo štúdie iOmnibus Internet v Slovenskej republike 2/2003, ktorú agentúre SITA poskytla spoločnosť TNS.

Respondenti, ktorí doteraz s internetom nepracovali, uvádzali ako dôvody, resp. prekážky, ktoré im doteraz bránili využívať toto médium, v prvom rade absenciu prístupu k počítaču (50,6 %), ďalej absenciu potreby pracovať s internetom (47,7 %) a vnímanie práce s internetom ako príliš nákladnej záležitosti (37,5 %). Približne každému štvrtému bránia nedostatočné technické znalosti (28 %) a pätina uvedených respondentov jednoducho nemá prístup na internet (18,9 %).

Štúdia iOmnibus Internet v Slovenskej republike 2/2003 poskytuje aktuálne informácie o vybavenosti slovenských domácností počítačmi, znalosti a záujme obyvateľov SR o internet, počte a sociodemografii užívateľov internetu, ako aj frekvencii, miestach a spôsoboch on-line pripojenia. Prieskum realizovala spoločnosť TNS formou face-to-face rozhovorov na vzorke 1 067 respondentov a bol reprezentatívny vzhľadom na zloženie obyvateľstva SR vo veku 15 a viac rokov. Zber údajov sa uskutočnil v dňoch 7. až 16. júla 2003.

Najčastejšími dôvodmi využívania internetových portálov pre užívateľov internetu sú vyhľadávanie informácií k práci (60,5 %), sťahovanie programov – MP3, hry, obrázky (56,7 %) a vyhľadávanie informácií o spravodajstve (48,4 %). Vyplýva to zo štúdie iPanel Správa o slovenskom internete 2/2003, ktorú agentúre SITA poskytla spoločnosť TNS.

Ako ďalej vyplynulo zo správy, častými dôvodmi využívania internetových portálov sú tiež hľadanie informácii o cestovaní (35,0 %), o technike – PC a mobilných telefónoch (34,3 %), o firmách (32,0 %), posielanie SMS správ (34,2 %), príp. hľadanie informácií o počasí (31,5 %).

V správe sa ďalej konštatuje, že u väčšiny aktívnych užívateľov internetu jedna návšteva na internete nepresahuje 1 hodinu (61,5 %). Až štvrtina respondentov prieskumu uviedla trvanie svojej bežnej návštevy na internete v dĺžke od 15 do 29 minút (25,8 %). Takmer každý piaty respondent trávi on-line jednu až dve hodiny (17,1 %), 5,7 % zvyčajne tri až štyri hodiny a viac ako štyri hodiny takmer 10 % respondentov.

Štúdia iPanel Správa o slovenskom internete 2/2003 poskytuje informácie o vývoji a aktuálnej situácii v oblasti užívateľského správania slovenských používateľov internetu. Prieskum bol realizovaný na paneli TNS SK (iPanel) a projektu sa zúčastnilo 2 275 respondentov – aktívnych užívateľov internetu. Zber dát sa uskutočnil on-line v dňoch 16. júna. až 24. júna 2003.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS