ČLÁNOK
Dodatok k hodnoteniu Rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016
7. januára 2014

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila dňa 12. novembra 2013 hodnotenie vládou schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 20161. Vzhľadom na to, že rozpočet bol v Národnej rade SR schválený s viacerými zmenami a zároveň sú k dispozícii nové informácie týkajúce sa rozpočtových rizík, RRZ považovala za potrebné svoje hodnotenie aktualizovať.

Obsah

Zhrnutie
1. Zmeny v rozpočte verejnej správy
2. Zmena štrukturálneho salda verejnej správy
3. Riziká pre naplnenie rozpočtových cieľov
Príloha č. 1 – Zmeny v rozpočte na rok 2014
Príloha č. 2 – Aktualizácia prognózy daní a odvodov

Dodatok k hodnoteniu  Rozpočtu verejnej správy  na roky 2014 až 2016


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS