ČLÁNOK
ČSOB výrazne diverzifikovala finančné služby
1. februára 2002

„Rok 2001 bol pre ČSOB veľmi úspešný a znamenal pre banku mnoho zmien. Zaviedli sme do praxe nové logo, ktoré je presným vizuálnym vyjadrením hodnôt, ktoré chceme budovať. Symbolizuje osobný prístup ku klientovi a zároveň vyjadruje dynamiku, flexibilitu a pohyb vpred. Otvore ním nových pobočiek, dnes ich už máme 39, sme jasne potvrdili svoj zámer priblížiť sa bližšie ku klientom a aktívne sa popri doterajšom zameraní na firemnú klientelu etablovať aj v oblasti finančných služieb pre obyvateľstvo. Zároveň napĺňame zámer byť silným strategickým hráčom na slovenskom bankovom trhu,“ hovorí Ing. Ladislav Unčovský, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ ČSOB.

Viac ako 35-ročná tradícia banky, dôveryhodnosť, ako aj neustále sa rozrastajúca pobočková sieť a nové produkty pre drobných klientov prispeli k 18-percentnému nárastu objemu vkladov zo 41,642 mld. Sk z konca minulého roku na 49,577 mld. Sk k 31. decembru 2001. Počet klientov vzrástol oproti roku 2000 o 39 %. Objem (netto) úverov za rok 2001 vzrástol o 3,532 mld. Sk (47 %) zo 7,520 mld. Sk z konca roku 2000 na 11,052 mld. Sk k 31. 12. 2001. V roku 2001 dosiahol čistý zisk banky na Slovensku po zdanení úroveň 522,6 mil. Sk.

V priebehu roka 2001 si ČSOB stabilne udržiavala 4. miesto na slovenskom bankovom trhu z hľadiska podielu podľa objemu vkladov, výšky bilančnej sumy a zisku.

Rozvoj pobočkovej siete
Keďže cieľom ČSOB je byť čo najbližšie ku klientom, neustále rozširuje sieť svojich pobočiek. Ku konca roku 2001 banka poskytovala svoje služby klientom v 39 pobočkách na Slovensku. V porovnaní s koncom roka 2000 sa ich počet z pôvodného počtu 25 takmer zdvojnásobil.

Diverzifikácia obsluhy klientov
V minulom roku ČSOB výrazne diverzifikovala finančné služby pre portfólio troch hlavných klientskych segmentov: tradičnú korporátnu klientelu, malé a stredné podniky a drobnú klientelu. Novému rozdeleniu sa prispôsobila aj interná štruktúra banky a jeho hlavným cieľom je poskytovať jednotlivým segmentom služby „na mieru“.

Rozvoj produktov pre segmenty
Oblasť retailového bankovníctva zaznamenala výrazný nárast v počte klientov, ktorý vzrástol o 38,54 %. V oblasti nových produktov bolo výrazným prínosom zavedenie ponuky spotrebných úverov pre obyvateľstvo od mája 2001. Spotrebné úvery sa stretli s mimo-riadnym záujmov obyvateľov, keď už v priebehu prvých troch mesiacov banka splnila plán predaja na celý kalendárny rok 2001. ČSOB Spotrebné úvery boli na Slovensku netrpezlivo očakávané a výrazný záujem obyvateľstva len potvrdil ich budúcnosť. Spotrebné úvery v objeme od 20 000 do 750 000 Sk sú rýchlo dostupné finančné prostriedky, ktoré ČSOB ako jediná na Slovensku poskytuje len na základe dvoch dokladov totožnosti a potvrdenia o príjme. V októbri 2001 ČSOB získala licenciu aj na poskytovanie hypotekárnych úverov, ktoré plánuje zaradiť do svojej produktovej ponuky v priebehu roku 2002.

Pre malé a stredné podniky ČSOB v minulom roku pokračovala v rozvoji produktov a služieb v oblasti depozitov, elektronického bankovníctva, financovania podnikateľských zámerov

a produktov finančného trhu.

Zavedenie nového loga
V oblasti komunikácie sa ČSOB v roku 2001 sústredila na zavedenie nového loga, ktoré symbolizuje hodnoty, ktoré chce ČSOB budovať, a zároveň vyjadruje spojenie s jej hlavným akcionárom – belgickou KBC Bank. Spoločne so zavedením nového loga sa banka v oblasti komunikácie orientovala na podporu nových produktov a zvýšenie znalosti značky.

Plány na rok 2002
ČSOB aj v tomto roku plánuje naďalej posilňovať vlastnú pobočkovú sieť. Súčasne chce budovať značku na slovenskom trhu a naďalej zvyšovať jej znalosť. Pre tradičných klientov – veľké firmy a finančné inštitúcie bude ČSOB naďalej poskytovať kvalitné produkty a služby. Špecializovaný tím, ktorý sa venuje korporátnej klientele, pripravuje aj niekoľko noviniek.

ČSOB bude pokračovať v rozvoji produktov pre malé a stredné podniky a v posilňovaní segmentu finančných služieb pre obyvateľstvo – retail. Banka pripravuje zavedenie internet bankingu a hypotekárnych úverov.

Rating KBC (november 2001):

Moody’s
dlhodobý: Aa3
krátkodobý: Prime-1

Standard & Poor’s
dlhodobý: A+
krátkodobý: A-1

Rating ČSOB (november 2001):

Moody’s
dlhodobý: Baa1
krátkodobý: Prime-2

Standard & Poor’s
dlhodobý: BBB-
krátkodobý: A-3

ČSOB je univerzálnou bankou pôsobiacou na území Českej a Slovenskej republiky. Bola založená v roku 1965. Uskutočňuje operácie v slovenských korunách i devízach pre tuzemských i zahraničných klientov, právnické a fyzické osoby. V roku 1999 prešla ČSOB zásadnou zmenou a jej majoritným akcionárom sa stala belgická KBC Bank. Na Slovensku má ČSOB 39 pobočiek.

2001/mil.Sk 2000/mil. Sk *
Bilančnásuma
69648
52273
Vkladyklientov
49577
41642
Úvery(netto)
11052
7521
Čistýzisk evidenčný
523
1528

* Výsledky roku 2000 boli významne ovplyvnené rozpustením opravných položiek.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS