ČLÁNOK
ČSOB so ziskom 144 mil. SK
3. mája 2002

ČSOB zahraničná pobočka v SR dosiahla za 1. štvrťrok 2002 čistý zisk 144 mil. Sk. Bilančná suma ČSOB sa za prvé 3 mesiace roku 2002 zvýšila o 27 % oproti rovnakému obdobiu minulého roku. Čistý objem úverov k 31. 3. 2002 bol 11,412 mld. Sk, čo je o 21,2 % viac ako pred rokom. Oproti rovnakému obdobiu minulého roku narástli aj vklady klientov zo 43, 410 mld. na 47, 683 mld. Sk, čo je 9,8 percentný rast. Na prelome kvartálov ČSOB začala poskytovať hypotekárne úvery. Počet pobočiek ČSOB v SR narástol o 3 na súčasný počet 41.

Celkový počet klientov vzrástol oproti 1. štvrťroku 2001 o 38,7 % a oproti koncu roku 2001 o 6,2 %.

Rozvoj pobočkovej siete

Keďže cieľom ČSOB je byť čo najbližšie ku klientom, neustále rozširuje sieť svojich pobočiek, ktorých počet sa za posledný rok a pol takmer zdvojnásobil. V 1. kvartáli 2002 ČSOB otvorila nové pobočky v Novom meste nad Váhom, Pezinku a Bánovciach nad Bebravou, všetko v mestách, kde doteraz nemala zastúpenie, čím počet pobočiek vzrástol na 41.

Rozvoj produktov pre segmenty

Oblasť retailového bankovníctva zaznamenáva v ČSOB výrazný nárast v počte klientov. Okrem depozitných produktov a platobného styku rastie záujem občanov aj o investovanie do podielových fondov.

Novinkou pre klientov z radu občanov sú hypotekárne úvery. ČSOB sa medzi hypotekárne banky na Slovensku zaradila v apríli 2002. ČSOB poskytuje hypotekárne úvery od 200-tisíc korún bez obmedzenia hornej hranice úveru so splatnosťou 4 až 25 rokov. Súčasná úroková sadzba predstavuje po odpočítaní štátnej prémie vo forme bonifikácie úrokov (4,5 % p. a.) 5,45 % ročne a je fixovaná na dobu 5 rokov.

ČSOB novým depozitárom DDP Lipa

ČSOB sa v marci 2002 stala novým depozitárom Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Lipa. Zmena depozitára DDP Lipa je jednou zo zmien v rámci celkového prerodu spoločnosti. Cieľom týchto zmien je zvýšenie profesionálnej a odbornej úrovne spoločnosti. Hlavnou úlohou depozitára v doplnkovej dôchodkovej poisťovni je kontrola a udeľovanie súhlasu na transakcie spojené s investovaním prostriedkov v správe poisťovne. Depozitár kontroluje hlavne správnosť určenia hodnoty aktív v majetku, dodržiavanie zákonných limitov, používanie výnosov poisťovne v súlade so zákonom o DDP.

ČSOB je univerzálnou bankou pôsobiacou na území Českej a Slovenskej republiky. Bola založená v roku 1965. Uskutočňuje operácie v slovenských korunách i devízach pre tuzemských i zahraničných klientov, právnické a fyzické osoby. V roku 1999 prešla ČSOB zásadnou zmenou a jej majoritným akcionárom sa stala belgická KBC Bank. Na Slovensku má ČSOB 41 pobočiek.

1. štvrťrok 2002 mil. Sk
1. štvrťrok 2001 mil. Sk
31. 12. 2001 mil. Sk
Bilančná suma
70 811
55 768
69 648
Vklady klientov
47 683
43 410
49 577
Úvery (netto)
11 412
9 416
11 052
Zisk bežného obdobia
144
193
523
Rating KBC (apríl 2002):
·Moody’s dlhodobý: Aa3 krátkodobý: Prime-1
·Standard& Poor’s dlhodobý: A+ krátkodobý: A-1

Rating ČSOB (apríl 2002):
·Moody’s dlhodobý: Baa1 krátkodobý: Prime-2
·Standard& Poor’s dlhodobý: BBB- krátkodobý: A-3

PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS