ČLÁNOK
ČSOB skončila prvý polrok so ziskom 131 mil. SK
30. júla 2002

ČSOB, zahraničná pobočka v SR, vykázala za 1. polrok 2002 čistý zisk na úrovni 130,945 mil. Sk. Medziročný pokles zisku banky o 272 miliónov Sk súvisí najmä s investíciami do rozvoja pobočkovej siete. Bilančná suma zaznamenala oproti rovnakému obdobiu minulého roka nárast o 13 mld. Sk na 65,906 mld. Sk. Významne sa za posledný rok zvýšil aj počet pracovníkov z 937 k 30. júnu 2001 na súčasných 1 025 pracovníkov.

Objem úverov (brutto) poskytnutých klientom dosiahol ku koncu prvého polroka 18,651 mld. Sk. V portfóliu cenných papierov najväčší objem patrí štátnym pokladničným poukážkám a pokladničným poukážkám NBS (13,166 mld. Sk) a štátnym dlhopisom (13,937 mld. Sk). Orientácia banky na klienta sa odzrkadlila na klientskych vkladoch, ktorých suma sa v sledovanom období zvýšila takmer o 5 mld. Sk a dosiahla úroveň 47,801 mld. Sk. Banka môže v súčasnosti obslúžiť klientov vo svojich 42 pobočkách.

1. polrok 2002 mil. Sk 1. polrok 2001 mil. Sk

Bilančná suma 65 906 52 867

Vklady klientov 47 801 42 943

Úvery (brutto) 18 651 17 099

Zisk bežného obdobia 131 403

Počet klientov ČSOB z roka na rok narastá, za posledný rok sa zvýšil o 38 % na súčasných 154 000.

Rozvoj pobočkovej siete

Svoju expanzívnu stratégiu ČSOB potvrdzuje aj rozvojom pobočkovej siete. V prvom polroku 2002 svoju pobočkovú sieť rozšírila o pobočky v Hlohovci, Bánovciach nad Bebravou, Novom Meste nad Váhom a Pezinku, pričom už v auguste a septembri chystá otvorenie ďalších dvoch, v Bardejove a Spišskej Novej Vsi.

Nový produkt pre obyvateľstvo – ČSOB Hypotekárny úver

Od druhého štvrťroka 2002 banka úspešne rozbehla na slovenskom trhu poskytovanie hypotekárnych úverov. V hypoúveroch však nie je žiadnym nováčikom, keďže na českom trhu patrí v tejto oblasti medzi významných hráčov. Vďaka skúsenostiam a know-how sa banka zameriava najmä na úsporu času a nákladov klienta pri vybavovaní hypotekárnych úverov. ČSOB poskytuje hypotekárne úvery od 200-tisíc korún bez obmedzenia hornej hranice úveru so splatnosťou 4 až 25 rokov. Súčasná úroková sadzba predstavuje po odpočítaní štátnej prémie vo forme bonifikácie úrokov (4,5 % p. a.) 5,45 % ročne a je fixovaná na dobu 5 rokov.

ČSOB novým depozitárom DDP Lipa

ČSOB sa v marci 2002 stala novým depozitárom Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Lipa. Zmena depozitára DDP Lipa je jednou zo zmien v rámci celkového prerodu spoločnosti. Cieľom týchto zmien je zvýšenie profesionálnej a odbornej úrovne spoločnosti. Hlavnou úlohou depozitára v doplnkovej dôchodkovej poisťovni je kontrola a udeľovanie súhlasu na transakcie spojené s investovaním prostriedkov v správe poisťovne. Depozitár kontroluje hlavne správnosť určenia hodnoty aktív v majetku, dodržiavanie zákonných limitov

a používanie výnosov poisťovne v súlade so zákonom o DDP.

ČSOB sa prezentuje na nových webstránkach

Od apríla tohto roka môže verejnosť získať bližšie informácie o produktoch a činnosti ČSOB na inovovaných webstránkach banky. Okrem aktuálneho prehľadu o produktoch a službách so sadzobníkmi nové webové stránky ponúkajú aj finančné analýzy, údaje o akcionárovi

a ostatných členoch finančnej skupiny ČSOB.

ČSOB – občan našej spoločnosti

ČSOB sa aktívne zapája do projektov podporujúcich kvalitu života spoločnosti. Už od roku 1994 stojí po boku Slovenského tenisového zväzu. Podpora daviscupového a fedcupového tímu, ktoré prinášajú najvyššiu športovú kvalitu aj pre slovenského fanúšika, je pre ČSOB veľkou cťou. Aj vďaka daviscupovému a fedcupovému tímu dnes svet pozná slovenský tenis a celé Slovensko.

ČSOB je už niekoľko rokov spojená so sponzoringom paralympijského tímu, ktorý

si v medzinárodnom zápolení dosahuje výrazné úspechy

Projekt Golem

S cieľom podporiť rozvoj a zvýšiť prestíž malých a stredných podnikov sa ČSOB ako generálny partner angažovala v 1. ročníku súťaže Golem, ktorá hodnotí firmy a obce na základe ich ekonomických výsledkov. Je to prvá súťaž svojho druhu, kde sa môžu prezentovať aj malé a stredné kvalitné podniky. Spoluorganizátormi boli Slovenská ratingová agentúra (S.R.A.) a spoločnosť Ecopress. Komisia neudelila prvú a druhú cenu v kategóriách výroba a služby.

Rating KBC (júl 2002):

· Moody’s dlhodobý: Aa3 krátkodobý: Prime-1

· Standard & Poor’s dlhodobý: A+ krátkodobý: A-1

Rating ČSOB (júl 2002):

· Moody’s dlhodobý: Baa1 krátkodobý: Prime-2

· Standard & Poor’s dlhodobý: BBB- krátkodobý: A-3

ČSOB je univerzálnou bankou pôsobiacou na území Českej a Slovenskej republiky. Bola založená

v roku 1965. Uskutočňuje operácie v slovenských korunách i devízach pre tuzemských i zahraničných klientov, právnické a fyzické osoby. V roku 1999 prešla ČSOB zásadnou zmenou a jej majoritným akcionárom sa stala belgická KBC Bank. Na Slovensku má ČSOB 42 pobočiek.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS