ČLÁNOK
ČSOB má na Slovensku už 40 pobočiek
12. februára 2002

Československá obchodná banka otvorila svoju 40. pobočku, tento krát v Novom Meste nad Váhom. Občania a podnikateľské subjekty z Nového Mesta nad Váhom a okolia budú môcť

v novootvorenej pobočke využívať kompletný sortiment bankových produktov

a služieb ČSOB. Za posledný rok a pol sa počet pobočiek ČSOB na Slovensku zdvojnásobil, čím banka dokazuje svoj zámer byť bližšie ku klientom vo všetkých regiónoch a potvrdzuje svoje ciele v oblasti rozvoja finančných služieb pre občanov.

Uplynulý rok bol pre ČSOB veľmi úspešný a znamenal pre banku mnoho zmien. ČSOB zaviedla do praxe nové logo, ktoré je presným vizuálnym vyjadrením hodnôt, ktoré chce budovať. Symbolizuje osobný prístup ku klientovi a zároveň vyjadruje dynamiku, flexibilitu

a pohyb vpred. Otvorila 14 nových pobočiek, čím jasne potvrdila svoj zámer priblížiť sa bližšie ku klientom a aktívne sa popri doterajšom zameraní na firemnú klientelu etablovať aj v oblasti finančných služieb pre obyvateľstvo.

Viac ako 35-ročná tradícia banky, dôveryhodnosť, ako aj neustále sa rozrastajúca pobočková sieť a nové produkty pre drobných klientov prispeli k 18-percentnému nárastu objemu vkladov zo 41,642 mld. Sk z konca minulého roku na 49,577 mld. Sk

k 31. decembru 2001. Počet klientov vzrástol oproti roku 2000 o 39 %. Objem (netto) úverov za rok 2001 vzrástol o 3,532 mld. Sk (47 %) zo 7,520 mld. Sk z konca roku 2000 na 11,052 mld. Sk k 31. 12. 2001. V roku 2001 dosiahol čistý zisk banky na Slovensku po zdanení úroveň 522,6 mil. Sk. V priebehu roka 2001 si ČSOB stabilne udržiavala 4. miesto na slovenskom bankovom trhu z hľadiska podielu podľa objemu vkladov, výšky bilančnej sumy a zisku.

ČSOB v snahe čo najviac vyhovieť požiadavkám klientov zdokonaľuje a vyvíja nové produkty a služby, medzi ktoré patria depozitné produkty, spotrebné úvery, telefónne bankovníctvo a mnohé ďalšie. Aby ČSOB maximálne šetrila nielen čas, ale aj peniaze svojich klientov, pripravila pre nich produktové balíčky ČSOB Konto Kompakt, ČSOB Konto Kompakt +, ČSOB Junior program a ČSOB Študent program. Ich základnou výhodou je, že podpisom jedinej zmluvy (zmluvy o bankovom účte) má klient zdarma, prípadne za zvýhodnený poplatok, k dispozícii balíček ďalších bankových služieb.

Vďaka modernej službe ČSOB LINKA 24 má klient svoje financie kedykoľvek a bezplatne pod kontrolou. Prostredníctvom operátora alebo SMS správ môže získavať napríklad informácie o stave na svojom účte, o vykonaných platbách, realizovať príkazy na úhradu v rámci tuzemského aj zahraničného platobného styku, trvalé príkazy, prevody medzi účtami a pod.

ČSOB je univerzálnou bankou pôsobiacou na území Českej a Slovenskej republiky. Bola založená v roku 1965. Uskutočňuje operácie v slovenských korunách i devízach pre tuzemských i zahraničných klientov, právnické a fyzické osoby. V roku 1999 prešla ČSOB zásadnou zmenou a jej majoritným akcionárom sa stala belgická KBC Bank. Na Slovensku má ČSOB 40 pobočiek.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS