ČLÁNOK
Čo sa stalo v odvetví: Stavebníctvo
26. novembra 2001

– Najväčšia česká stavebná skupina IPS Skanska (vlastnená švédskou spoločnosťou Skanska Oy) plánuje vstúpiť do jednej zo šiestich najväčších stavebných firiem na Slovensku – Hydrostav, Zipp, Váhostav, Inžinierske stavby, Sibamac a Doprastav. Cieľom tejto akvizície je využiť príležitosti pri stavbe obchodných reťazcov, dokončovaní diaľnic a pod. Slovenská Skanska sa má stať i akýmsi technologickým centrom spoločnosti pre pôsobenie v štátoch východnej Európy.
– Spoločnosť Hutný projekt Košice, a.s. očakáva v tomto roku celkový objem výnosov 45 mil. Sk, čo predstavuje naplnenie plánu na 85 %. Hrubý zisk by mal dosiahnuť 10 mil. Sk. Ku koncu októbra dosiahli celkové výnosy HPK 39 mil. Sk, z čoho 25,2 mil. Sk tvorila projektová a inžinierska činnosť. Produktivita práce v HPK dosahuje v súčasnosti 592 tis. Sk na pracovníka, kým v minulom roku to bolo 576 tis. Sk.
– Spoločnosť Považská cementáreň, a.s., Ladce plánuje dosiahnuť v tomto roku tržby v objeme 1,41 mld. Sk, čo predstavuje medziročné zvýšenie približne o 9,6 %. Celkový objem predaja cementu medziročne mierne stúpne a dosiahne 670 tis. ton ročne. Cementáreň plánuje v tomto preinvestovať 222 mil. Sk. Celkové investície do rekonštrukcie a modernizácie výrobného zariadenia by mali dosiahnuť 1,5 mld. Sk.

spracované zo zdrojov agentúry SITA, spoločnosti P67value a agentúry TRIAS

Bratislava
P67 Value, member of PENTA HOLDING
Krížková 9
811 04 BRATISLAVA
SLOVAKIA

Tel:+421-2-577 88 400
Fax: +421-2-577 88 401
e-mail: p67value@p67value.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS