ČLÁNOK
Čo sa stalo v odvetví – Stavebníctvo
10. decembra 2001

Slovensko

– Spoločnosť Hebel Pórobetón Šaštín, s.r.o., dosiahla za prvých desať mesiacov tohto roka zisk pred zdanením v objeme takmer 20,1 mil. Sk. Tržby za predaj výrobkov predstavovali 239,2 mil. Sk. Firma preinvestovala do modernizácie výroby k ultimu októbra viac ako 16,3 mil. Sk.

– Vo väčšine odvetvií SR vývoj reálnych miezd je rastúci, avšak v stavebníctve ide o 6,5% pokles

– Podľa neoficiálnych informácií by sa víťazom dvojmiliardovej zákazky , ktorú platí Európska únia, za účelom rekonštrukcie železničných tratí, mohlo stať konzorcium spoločností Doprastav, Železničné stavebníctvo Bratislava a ŽS Brno

Akvizície

– IPS Skanska a jej akvizičná činnosť: Firmami, ktoré sa dostanú do užšieho kola auditu stavebnej skupiny IPS Skanska budú pravdepodobne Hydrostav a Doprastav. Ani jeden z predstaviteľov to pre HN ani nepotvrdili, ani nevyvrátili.

Európa

– Razantné akvizície za 1,1 mld USD v Poľsku, Nórsku a Veľkej Británii, ktoré švédska Skanska v poslednom čase uskutočnila, sa nepriaznivo prejavili na jej zisku. Tretí štvrťrok firma zakončila stratou 159,5 mil. USD, pričom minulý rok mala zisk 56 mil. USD.


Detailnejšie informácie

STAVEBNÍCTVO: Hebel Pórobetón so ziskom v objeme takmer 20,1 mil. Sk

Tržby spoločnosti za predaj výrobkov predstavovali k ultimu októbra takmer 239,2 mil. Sk

SR-stavebníctvo-Hebel-výsledky-desať-mesiacov

BRATISLAVA 3. decembra (SITA) – Spoločnosť Hebel Pórobetón Šaštín, s.r.o., dosiahla za prvých desať mesiacov tohto roka zisk pred zdanením v objeme takmer 20,1 mil. Sk. Tržby za predaj výrobkov predstavovali 239,2 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informoval konateľ spoločnosti František Kmiť. Firma preinvestovala do modernizácie výroby k ultimu októbra viac ako 16,3 mil. Sk.

Export podniku predstavoval viac ako 7,2 mil. Sk. Hlavnými exportnými teritóriami sú Česká republika a Poľsko. Ako ďalej uviedol Kmiť, spoločnosť za uplynulých desať mesiacov redukovala počet zamestnancov z dôvodu zvýšenia produktivity práce. V súčasnosti pracuje v podniku 141 pracovníkov, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 38 zamestnancov. Priemerná mzda v podniku sa pohybuje na úrovni 13 700 Sk.

Hebel Pórobetón vznikol v roku 1993 zlúčením akciovej spoločnosti Ľahké stavebné hmoty a nemeckého partnera Hebel AG. Hebel AG bol výhradným vlastníkom slovenskej firmy od roku 1995 do minulého roka, keď sa výhradným vlastníkom slovenskej firmy stal Preussag AG. Novým vlastníkom spoločnosti Hebel Pórobetón je od 1. augusta tohto roka nemecký koncern Haniel Group. Firma sa na Slovensku orientuje na výrobu stavebných hmôt pre občiansku a bytovú výstavbu.

Česká stavebná skupina IPS Skanska, ktorá patrí švédskej rodine Wallenbergovcov,

pripravuje razantný vstup na Slovensko. Podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa IPS

Skanska Zdeňka Burdu pre české HN, vyberá si medzi šiestimi najväčšími slovenskými

Názov slovenskej firmy, v ktorej IPS už urobila hĺbkový audit, však zatajil. „Je obojstranný záujem a začíname rokovať. Pokiaľ sa akvizícia neuskutoční do februára, neuskutoční sa vôbec,“ povedal Zdeněk Burda. IPS Skanska má záujem o dostatočne veľkého partnera, ktorý bude schopný uchádzať sa o verejné objednávky. Do úvahy prichádzajú Hydrostav, Zipp, Váhostav, Inžinierske stavby, Sibamac a Doprastav, ktorý vlastní 67% českého Metrostavu. V súčasnosti – ako už HN písali – Doprastav a Metrostav pripravujú spoločnú nadstavbu, na ktorú prevedú časť právomocí manažmentu v oblasti investícií, kontroly a nadväznosti projektov. Podľa Z. Burdu chýba v ponuke IPS Skanska špecializácia na perspektívny odbor tunelárskych prác. IPS preto uvažuje, že niektoré technológie zo Škandinávie v tejto oblasti prinesie. Najrýchlejšie by priniesli efekt vo firmách Doprastav a Metrostav, ktoré už dopravné stavby vykonávajú. Pokiaľ by išlo o Doprastav, Skanska by tým súčasne na českom stavebnom trhu zväčšila svoj ročný obrat na vyše 40 mld Kč.

Súčasné obdobie je pre akvizíciu slovenských firiem pre švédsku spoločnosť najlepším, pretože slovenské stavebníctvo je v útlme, stavebné firmy sú relatívne lacné. Zmyslom akvizície je podľa Z. Burdu využitie potenciálu, ktorý slovenské stavebníctvo má. Expanzia obchodných reťazcov, ktorých výstavba ťahá rast stavebníctva v ČR, sa na Slovensku teraz iba začína. Veľké príležitosti vidí riaditeľ IPS Skanska v rozostavanosti diaľnic.

Firmami, ktoré sa dostanú do užšieho kola auditu stavebnej skupiny IPS Skanska budú pravdepodobne Hydrostav a Doprastav. Predstavitelia ani jeden z nich to pre HN ani nepotvrdili, ani nevyvrátili. Najväčším majetkovým portfóliom na stavebnom trhu sa vyznačuje Hydrostav. Doprastav má už viac rokov najužšie prepojenie s českým stavebníctvom a zákazkami prostredníctvom Metrostavu Praha. Doprastav sa angažuje predovšetkým na realizácii diaľničného programu a každoročne vykazuje vysoké výkony a zisk. Hlavným akcionárom IPS Skanska je švédsky stavebný koncern Skanska Oy, ktorý vlastní 91,62% akcií IPS. Razantné akvizície za 1,1 mld USD v Poľsku, Nórsku a Veľkej Británii, ktoré švédska Skanska v poslednom čase uskutočnila, sa nepriaznivo prejavili na jej zisku. Tretí štvrťrok firma zakončila stratou 159,5 mil. USD, pričom minulý rok mala zisk 56 mil. USD.“

Podiel najväčších firiem na stavebnej výrobe (v roku 2000, v mld Sk)
Doprastav 5,2
Hydrostav 5,1
ZIPP 4,1
Váhostav 2,8
IS 1,3
Sibamac 1,1
Ostatné 49,8

Črtajúca sa nová aféra s peniazmi od EÚ, ktoré majú použiť železnice na rekonštrukciu tratí, podľa vedenia Železníc SR vôbec aférou nie je.

Námestník železníc a predseda výberovej komisie na rekonštrukciu tratí Ladislav Dimun je cez orgány jednej firmy v spojení s ľuďmi, ktorých firmy súťažia vo výberovom konaní, a podľa našich informácií ich konzorcium zvíťazilo.

Hovorca železníc Miloš Čikovský však skonštatoval: Železniciam ani Slovensku nehrozí žiadny škandál zo zneužitia predvstupovej pomoci EÚ. Slovensku a slovenským železniciam môže poškodiť jedine zverejňovanie čiastkových informácií a dezinformácií o priebehu vyhodnocovania súťažných návrhov.“

Ladislav Dimun: „V a.s. Železničná priemyselná stavebná výroba zastupujem štát, pretože v nej vlastní akcie prostredníctvom železníc. S ľuďmi, ktorí sú v spomínaných firmách, sa ani nestretávam. Dozorná rada, v ktorej sedia, nesedí s predstavenstvom.“

Napriek tomu môže ísť o konflikt záujmov, čo potvrdzuje aj vedúci Centrálnej koordinačnej jednotky boja proti korupcii Mário Virčík: „Pri výberových konaniach projektov PHARE sa členovia komisie písomne zaväzujú k nezávislosti. Čiže k tomu, že neexistuje prepojenie medzi ich osobou a spoločnosťami, ktoré sa zúčastňujú na výberovom konaní.“ Ladislav Dimun vyhlásenie podpísal napriek tomu, že prepojenie evidentne existuje.

Ladislav Dimun je člen predstavenstva v spoločnosti Železničná priemyselná stavebná výroba. Predseda predstavenstva je František Sekanina, člen predstavenstva Miroslav Doboš. V dozornej rade je Michal Štefl.

Podľa neoficiálnych informácií by sa víťazom dvojmiliardovej zákazky, ktorú platí Európska únia, mohlo stať konzorcium spoločností Doprastav, Železničné stavebníctvo Bratislava a ŽS Brno. A práve v posledných dvoch vymenovaných figurujú mená Sekanina, Doboš, Štefl, čiže evidentne sa poznajú s Dimunom.

Na tento problém pravdepodobne upozornil jeden z menej úspešných účastníkov tendra. Dimun: „Ja ako predseda komisie ani nemám právo hlasovať. Keď sa na mňa začali útoky, vzdal som sa funkcie predsedu. Mne ide hlavne o to, aby železnica dostala peniaze a je mi jedno, kto to bude robiť. Navyše víťaza tendra neurčuje železnica, ale Európska komisia.“

Veľvyslanec Európskej komisie na Slovensku Walter Rochel odcestoval, ale jeho hovorca Branislav Slyško povedal, že na zasadnutiach výberovej komisie sa zúčastňovali ľudia z Európskej
komisie a zatiaľ sa im videlo byť všetko v poriadku. Nie je však jasné, či vedeli o personálnom prepojení predsedu výberovej komisie na firmy, ktoré sú v tendri. „My kontrolujeme pravidlá výberového konania, ale až do ukončenia nemôžeme nič zverejňovať,“ povedal Slyško.

Železnice patrili za Mečiarovej vlády medzi najtunelovanejšie podniky a aj v súčasnosti sa objavujú informácie spochybňujúce čistotu vedenia spoločnosti. Veľké štátne podniky si rozdeľujú politické strany. Po voľbách si do nich podosadzovali svojich ľudí a o vedení železníc sa otvorene hovorí, že je dosadené SDĽ.“

Pripravil: Linda Drábová, P67 value, člen skupiny Penta Holding. Spracovane zo zdrojov agentúry SITA, týždenníka TREND, služby TRIAS a interných databáz.

Táto publikácia bola pripravená tímom spoločnosti P67 Value, členom skupiny PENTA HODLDING. Publikácia nie je určená ako ponuka na predaj alebo nákup akéhokoľvek finančného nástroja. Napriek tomu, že spoločnosť P67 Value venovala odpovedajúcu a uvážlivú starostlivosť výberu faktov a ich zdrojov použitých v tejto publikácii, nepreberá na seba záväzok úplnosti a kompletnosti týchto faktov. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Predstavitelia alebo zamestnanci P67 Value, môžu, v rámci zákonných noriem, participovať alebo mať iné záujmy v transakciách alebo nástrojoch vrátane derivátov, ktoré priamo alebo nepriamo sa dotýkajú témy tejto publikácie.

Ani predstavitelia, ani zamestnanci spoločnosti P67 Value nepreberajú na seba záväzky vyplývajúce z priamych alebo nepriamych strát spôsobených využitím informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Investičné možnosti pojednávané v tejto publikácii môžu obsahovať signifikantné riziko, nemusia byť k dispozícií vo všetkých legislatívnych systémoch, môžu byť nelikvidné a nevhodné pre niektorých investorov. Hodnota investície, alebo výnos z nej, môže podliehať zmene úrokovej sadzby, menového kurzu alebo iných činiteľov v ekonomike. Minulá výkonnosť investície nie je indikátorom budúceho vývoja jej hodnoty.

Obsah tejto publikácie podlieha ochrane autorským zákonom. Žiadna jeho časť, text, graf alebo tabuľka nesmie byť reprodukovaná, distribuovaná alebo publikovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P67 Value. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie spoločnosť P67 Value poskytne na vyžiadanie.

Bratislava
P67 Value, member of PENTA HOLDING
Krížková 9
811 04 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Tel:+421-2-577 88 400
Fax: +421-2-577 88 401
e-mail: p67value@p67value.sksk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS