ČLÁNOK
Čo sa stalo v odvetví – Energetika
27. novembra 2001

Najvýznamnejšie udalosti:

– Slovenské firmy – Výsledky k tretiemu kvartálu – Slovenské elektrárne so ziskom, SPP udržal úroveň predaja z minulého roka. SPP sa do konca roka zbaví všetkých priamo nesúvisiacich činností. V súvislosti s otvorením trhu so zemným plynom je možné, že prvý liberalizačný krok sa odloží o rok.
– Privatizácia – Výnos z predaja 49-percentného balíka akcií SPP spojeného s istými riadiacimi právomocami odhadujú analytici na 3 až 8 mld. USD. Oficiálne ponuky na kúpu 100% akcií Transpetrol Trading, a.s.predložili štyria záujemcovia, podľa neoficiálnych informácií sú medzi nimi Slovnaft a OMV. Mimoriadne valné zhromaždenie Slovenských elektrární, ktoré malo rozhodnúť o ich rozdelení, sa nekonalo v stanovenom termíne 31. októbra vzhľadom na nedostatočný počet zúčastnených akcionárov. Česká vláda neumožnila spoločnú ponuku firiem MOL a Slovnaft na privatizáciu Unipetrolu. Ku kritikom privatizácie českej energetiky – českému protimonopolnému úradu a Organizácií pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa pripojila Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).
– Jadrové elektrárne – Vláda vyjadrila súhlas s uzavretím dvoch blokov jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciaciach. EK vyčlenila na kompenzáciu nákladov spojených s odstavením oboch blokov v prepočte približne 6,45 mld. Sk. Predčasné odstavenie prvého bloku v roku 2006 a druhého o dva roky neskôr prinesie oproti zamýšľanému termínu v roku 2015 stratu asi 4 mld. Sk.
– Ropa – Cieľové cenové rozpätie kartelu je u OPEC 22 až 28 USD za barel. Rusko navrhuje 20 až 25 USD.

Detailnejšie informácie:

Slovenské firmy

15.11.2001

SPP, a.s. za prvé tri štvrťroky tohto roka predal zemný plyn v celkovom objeme 4,9 mld. metrov kubických, čím oproti rovnakému obdobiu minulého roka udržal približne rovnakú úroveň predaja.

16.11.2001

Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava (SE) ukončili tri štvrťroky tohto roku so ziskom vo výške 2,423 mld. Sk. Výroba elektrickej energie dosiahla za deväť mesiacov 19,556 mil. megawatthodín. Najvyšší podiel na kladnom výsledku hospodárenia SE mal predaj podielu na akciách Globtelu, ktorý priniesol 2,338 mld.

21.11.2001

Objem štátnych garancií za úvery Slovenských elektrární (SE) sa zvýši o 12 mld. Sk, ktoré majú elektrárne priamo v Investičnej a rozvojovej banke. Pôvodný návrh predpokladal objem štátnych garancií za úvery pre SE na budúci rok vo výške 7,3 mld. Sk. Na základe hospodárskej situácie elektrární je pravdepodobné, že dodatočne schválené garancie za vyšší objem úverov nebude potrebné čerpať.

Podľa Haracha bude vyčlenenie prenosovej sústavy potrebné ešte prerokovať s dvoma bankovými syndikátmi z Londýna.

22.11.2001

Vytvorenie liberalizovaného trhu s energiou ako súčasť kapitoly Energetika pri vstupe SR do Európskej únie si žiada vytvorenie nového modelu obchodovania, ktorý počíta aj so vznikom operátora trhu. Stále však nebol stanovený samotný operátor a chýba tiež infraštruktúra pre operátora. Prínosom má byť vytvorenie konkurenčného prostredia, ktoré prinesie výhodnejšie podmienky pre odberateľov elektrickej energie.

Najneskôr do konca roka predá alebo prevedie Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava (SPP) majetkové podiely v 12 spoločnostiach. Ak sa podniky nepodarí predať do konca roka externým záujemcom, prevedú slovenské plynárne tieto firmy na INOVA Holding. INOVA bude do konca roka predaná 100-percentnej dcérskej spoločnosti Fondu národného majetku, čím sa SPP zbaví všetkých priamo nesúvisiacich činností.

Plynárenský podnik ponúka svoje účasti vo firmách Naftoprojekt, s.r.o., Poprad, Kerametal, a.s., Bratislava, Oravské ferozliatinové závody, a.s., Istebné, Slovenská paroplynová spoločnosť, a.s., Ružomberok, Paroplynový cyklus, a.s., Bratislava, Datagas, a.s., Bratislava, Danube Casinos, a.s., Bratislava, Slovenská kreditná banka, a.s., Bratislava, Priemyselná banka, a.s., Košice, Premagas, s.r.o., Stará Turá, Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava a DMD Holding, a.s., Trenčín.

Slovensko by mohlo odložiť otvorenie svojho trhu so zemným plynom zahraničným firmám, aby spomalilo tempo liberalizácie na úroveň niektorých štátov Európskej únie (EÚ). Uviedol to riaditeľ odboru energetickej politiky Ministerstva hospodárstva SR Jozef Urmín. „Niektoré krajiny EÚ plánujú otvoriť svoje trhy do roku 2008. Je možné, že prvý liberalizačný krok sa odloží približne o rok.“

Privatizácia

SR

15.11.2001

Účasť Gazpromu v privatizácii SPP má podľa šéfa ruského koncernu strategický význam pre obe strany, z dlhodobého hľadiska zabezpečí spoľahlivé dodávky plynu do SR i iných európskych krajín. Ruský plynárenský gigant Gazprom podá oficiálnu ponuku na odkúpenie 49 % akcií SPP najneskôr do 10. decembra tohto roku.

V SPP momentálne vykonáva hĺbkový audit deväť záujemcov o kúpu 49 % akcií podniku. Záujem o kúpu minoritného podielu v SPP prejavili okrem Gazpromu aj RWE Gas z Nemecka a spoločné konzorcium nemeckého koncernu Ruhrgas, francúzskeho Gaz de France a talianskeho Snam. Ďalší záujemcovia zatiaľ nie sú známi.

Minister hospodárstva SR Ľubomír Harach očakáva aj ďalšie oficiálne ponuky na kúpu 49 % akcií SPP v decembri tohto roka. Prostriedky za predaný podiel by podľa neho mohla SR dostať v prvom kvartáli budúceho roka. Výnos z predaja 49-percentného balíka akcií SPP spojeného s istými riadiacimi právomocami odhadujú analytici na 3 až 8 mld. USD.

V prípade formovania konzorcií je možné očakávať aj posun ukončenia tendra približne na koniec januára budúceho roka. Riadiaca komisia sa v pondelok zaoberala aj návrhom akcionárskej dohody.

Predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti Transpetrol, a.s. prerokovali vo štvrtok materiál na vyhodnotenie revidovaných záväzných ponúk na kúpu 100 % akcií spoločnosti Transpetrol Trading, a.s. Oficiálne ponuky predložili štyria záujemcovia, podľa neoficiálnych informácií sú dvoma zo štyroch záujemcov Slovnaft a OMV. Transpetrol Trading prevádzkuje 12 čerpacích staníc pohonných hmôt na celom území Slovenska.

19.11.2001

Exekučné postupy vedúce k zablokovaniu 34-percentného balíka akcií Transpetrolu zástupcovia vranovskej firmy ILaS údajne konzultovali s terajším predsedom Ústavného súdu Jánom Mazákom. Ten to však popiera.

Časť akcií Transpetrolu v súčasnosti blokuje rozhodnutie Okresného súdu v Humennom. Cennými papiermi v hodnote takmer 3 mld. Sk tak nemôže disponovať štát ani vranovské firmy.

Mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) SE, ktoré malo rozhodnúť o ich rozdelení, sa nekonalo v stanovenom termíne 31. októbra vzhľadom na nedostatočný počet zúčastnených akcionárov. Akcionári sa nedostavili, pretože manažment podniku nedostal do termínu konania MVZ stanoviská štyroch zahraničných veriteľských bánk, ktoré mali vyjadriť súhlas s rozdelením SE.

Informačné memorandum k súťaži si prevzalo 19 spoločností, osem ponúk je na privatizačného poradcu nových elektrární.

ČR

19.11.2001

Nemecká spoločnosť E.ON by mohla ovládnuť šesť regionálnych distribútorov elektrickej energie v ČR, ak konzorcium americkej NRG Energy a britskej International Power zvíťazí v tendri o českú elektroenergetiku.

Do užšieho výberu v tendri na elektroenergetiku postúpili francúzska štátna spoločnosť EdF, španielsko-talianske konzorcium Iberdrola/Enel, americko-britské konzorcium NRG Energy/International Power a belgický Electrabel, ktorý už zo súťaže odstúpil. Vládny kabinet odhaduje, že privatizáciou elektroenergetiky získa najneskôr do polovice budúceho roku 200 až 250 mld. CZK.

Česká vláda, že neumožní spoločnú ponuku firiem MOL a Slovnaft z dôvodu, že Slovnaft nepredložil predbežnú ponuku na privatizáciu Unipetrolu.

Spoločnosť MOL, ktorá predložila ponuku spolu so svojou maďarskou chemickou dcérskou spoločnosťou TVK, sa nachádza na zozname spolu s firmami Conoco, Royal Dutch/Shell, Rotch Energy, ako aj konzorciom firiem ENI a Agip a konzorciom rakúskej firmy OMV a českého podniku Agrofert. Očakáva sa, že česká vláda získa z predaja 16 mld. CZK, čo predstavuje 140 CZK na akciu. Kabinet by mal oznámiť víťaza tendra pred koncom tohto roku a podpísať dohodu o predaji na začiatku budúceho roku.

22.11.2001

Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) sa vo štvrtok pripojila ku kritikom predaja českého elektroenergetického priemyslu plánovaného v budúcom roku, ktorý predstavuje najväčšiu privatizáciu v ČR. Šéf IEA Robert Priddle uviedol, že plány českej vlády zvyšujú obavy z konkurenčného prostredia.

Plán predaja kritizoval aj český protimonopolný úrad, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a jeden z uchádzačov v privatizácii.

Jadrové elektrárne

15.11.2001

Vláda na svojom štvrtkovom zasadnutí prerokovala nové znenie textu Rámcovej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) týkajúcej sa aktivít medzinárodného fondu pre podporu odstavenia dvoch blokov jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach na Slovensku a vyjadrila súhlas s jej uzavretím. Eámcová dohoda bude obsahovať vyjadrenie záväzku iba na konečné odstavenie elektrárne V-1 v Bohuniciach a nie na jej následné vyradenie.

16.11.2001

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Sabol podpísal v piatok v Londýne rámcovú zmluvu medzi SR a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD).

EK vyčlenila na kompenzáciu nákladov spojených s odstavením oboch blokov naplánovaným na roky 2006 a 2008 v prepočte približne 6,45 mld. Sk. Prostriedky pochádzajú zo zdrojov fondu Phare, každé dva roky podpíše Slovensko finančné memorandá na 20 mil. EUR. Predčasné odstavenie prvého bloku v roku 2006 a druhého o dva roky neskôr prinesie oproti zamýšľanému termínu v roku 2015 stratu asi 4 mld. Sk.

Ropa

15.11.2001

Najväčší ruský producent ropy Lukoil vo štvrtok informoval, že Rusko je z technického hľadiska schopné znížiť svoju produkciu o 200 až 300 tisíc barelov denne, ak sa vláda rozhodne podporiť ropný kartel OPEC. Niektoré súkromné ropné spoločnosti však túto myšlienku odmietajú.

Kartel OPEC je ochotný od januára znížiť svoju dennú produkciu o 1,5 mil. barelov, ak jeho nečlenovia, ako napríklad Rusko, Mexiko a Nórsko, znížia svoju produkciu o 500 000 barelov denne.

19.11.2001

Počas rozhovorov s mexickým ministrom energetiky Rusko neponúklo žiadnu redukciu produkcie alebo exportu svojej ropy. Mexiko je ochotné svoju produkciu znížiť o 100 000 barelov denne. Nórsko je ochotné svoju pozíciu tento týždeň prehodnotiť. Cena ropy Brent na londýnskom trhu na najnovšie správy reagovala poklesom o 73 centov na 17,02 USD za barel, čím sa opäť priblížila minulotýždňovému minimu 16,80 USD za barel.

21.11.2001

Ceny ropy v stredu obnovili svoj rast, pretože Rusko naznačilo, že zvýši svoju pôvodnú ponuku na redukciu produkcie o 30 000 barelov denne, nezmienilo sa však o redukcii svojho exportu. Rusko denne produkuje 7 mil. barelov ropy, z toho export predstavuje 3 mil.

22.11.2001

Ruská vláda a ropné firmy konzultujú produkciu ropy. V piatok 23.11. bude jedno z ďalších našich stretnutí s vládou a ak padne rozhodnutie o znížení produkcie alebo exportu, ropné spoločnosti ho zrealizujú.

Nórsko je ochotné znížiť produkciu o 100 až 150 tisíc barelov. „Cieľové rozpätie kartelu OPEC 22 až 28 USD za barel je v súčasných podmienkach príliš vysoké. Ruský návrh 20 až 25 USD je rozumnejší,“ dodal Nórsky minister ropy a energetiky Einar Steensnaes.

Signály z Ruska o možných nových opatreniach ohľadom zníženia produkcie ovplyvnili rast cien ropy v Londýne. O 10:43 GMT futures londýnskej ropy Brent sa nachádzala takmer o 1 USD na vyššej úrovni 19,7 USD za barel.

spracované zo zdrojov agentúry SITA, spoločnosti P67value a agentúry TRIAS

Bratislava
P67 Value, member of PENTA HOLDING
Krížková 9
811 04 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Tel:+421-2-577 88 400
Fax: +421-2-577 88 401
e-mail: p67value@p67value.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS