ČLÁNOK
Čo sa stalo v odvetví – Energetika
21. decembra 2001

Energetika na Slovensku

– Vláda odsúhlasila predaj Transpetrolu ruskému Yukosu za 74 mil. USD.

– Cieľom spoločnosti Yukos bude maximálne využiť prepravnú kapacitu Transpetrolu.

– Hatina odstupuje z funkcie prezidenta Slovnaftu na vlastnú žiadosť.

– Fond národného majetku SR založil päť akciových spoločností, ktoré sú nástupníckymi organizáciami štátnych podnikov Stredoslovenské energetické závody a Východoslovenské energetické závody.

– V novembri sa na Slovensku vyrobilo 3 040 GWh elektrickej energie. Oproti roku 2000 tak produkcia SE vzrástla o 3,18 %.

– Rozhodnutie v prospech ministerstva hospodárstva o tom, že nemusí vydať akcie Transpetrolu spoločnosti C.S.I. – CD, by mohlo pozitívne ovplyvniť cenu predávaného štátneho podielu v Transpetrole.

Energetika v Čechách

– Česká vláda včera schválila predaj 63-percentného podielu petrochemického holdingu Unipetrol spoločnosti Agrofert za 361 mil. EUR (11,7 mld. Kč), napriek tomu, že Rotch Energy ponúkla za Unipetrol až 444 mil. EUR.

– Česká vláda chce za svoj 68-percentný podiel v ČEZ minimálne 200 mld. CZK. Ponuku na kúpu podali tri subjekty: britská spoločnosť International Power, francúzska Electricite de France a taliansko-španielské konzorcium Enel/Iberdola.

– Nemecká spoločnosť RWE Gas vyhrala tender na 97-percentný podiel v českom monopolnom importérovi plynu Transgas.

Energetika vo svete

– Rakúsko povolilo dovoz elektrickej energie z kandidátskych krajín Európskej únie, a to Slovinska, Slovenska a Maďarska s výnimkou ČR.

– Nemecká spoločnosť RWE AG sa dohodla na akvizícii britského producenta zemného plynu Highland Energy Hold.

Vybrané detailnejšie informácie:

Energetika na Slovensku

– Yukos chce maximálne využiť prepravnú kapacitu Transpetrolu

BRATISLAVA 19. decembra (SITA) – Cieľom spoločnosti Yukos bude maximálne využiť prepravnú kapacitu ropovodu, ktorého slovenskú časť prevádzkuje Transpetrol. „Sme radi, že vláda SR prijala odporúčanie medzirezortnej komisie a schválila predaj 49 % akcií Transpetrolu našej spoločnosti,“ povedal Hugo Erikssen, riaditeľ pre medzinárodné vonkajšie vzťahy spoločnosti Yukos. Ruská spoločnosť sa podľa vyhlásenia chce už v blízkej budúcnosti stať pre Transpetrol dobrým strategickým partnerom.

Yukos sa v privatizačnej ponuke zaviazal zvýšiť do roku 2006 objem prepravovanej ropy prostredníctvom Transpetrolu takmer na 100 % jeho kapacity, pričom v súčasnosti sa kapacita využíva približne na jednu tretinu. Účasť Yukosu v Transpetrole je podľa Erikssena v súlade so stratégiou Yukosu posilniť svoje postavenie na európskych a svetových trhoch.

Vláda v stredu odsúhlasila predaj 49 % akcií Transpetrolu ruskej spoločnosti Yukos, pričom Yukos by mal za tento podiel zaplatiť 74 mil. USD. Slovenský Slovnaft bol jediným konkurentom ruskej ropnej spoločnosti vo finále tendra. Slovnaft žiadal vládu o opätovné zváženie ponuky oboch záujemcov a nové rozhodnutie o víťazovi súťaže po tom, čo privatizačná komisia vybrala ako víťaza Yukos. Po stredajšom rozhodnutí vlády predstavenstvo Slovnaftu vyhlásilo, že toto rozhodnutie rešpektuje.

Podľa ministerky privatizácie Márie Machovej pri rozhodovaní o víťazovi tendra komisia brala do úvahy predovšetkým výšku kúpnej ceny zaplatenej v hotovosti. Ďalšími kritériami boli stratégia investora, jeho medzinárodná reputácia, kapitálová sila a možnosti zhodnotenia akcií Transpetrolu, ktoré ostávajú vo vlastníctve štátu. Ako ďalej povedala Machová, zmluva so spoločnosťou Yukos o predaji 49-percentného podielu v Transpetrole by sa mala podpísať v druhej dekáde januára. Podmienkami podpísania zmluvy je predaj akcií VSŽ z portfólia Transpetrolu, predaj čerpacích staníc jeho dcérskej spoločnosti a doriešenie zablokovania akcií Transpetrolu.

– Hatina odstupuje z funkcie prezidenta Slovnaftu

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) – Prezident spoločnosti Slovnaft Slavomír Hatina ukončí koncom roka na svoju vlastnú žiadosť výkon funkcie. Jeho nástupcom vo vedení spoločnosti sa 1. januára stane doterajší viceprezident pre stratégiu Vratko Kaššovic, ktorý zaujme funkciu generálneho riaditeľa. Slavomír Hatina zostáva po dohode s akcionármi podniku predsedom predstavenstva spoločnosti. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Slovnaftu Ľubomír Žitňan.

Predstavenstvo Slovnaftu schválilo zmenu na poste vrcholného predstaviteľa výkonného vedenia firmy 19. decembra. Podľa Žitňana dochádza k oddeleniu funkcie šéfa exekutívy od predsedu predstavenstva z praktických dôvodov, keďže takéto rozdelenia funkcií vo vedení uplatňuje väčšina spoločností v sektore rafinérskeho a petrochemického priemyslu. Z rovnakých dôvodov spoločnosť zmenila v poslednej dobe používaný názov funkcie šéfa výkonného vedenia firmy prezident na pôvodný názov generálny riaditeľ.

Petrochemická skupina Slovnaft vytvorila za prvých deväť mesiacov čistý zisk v objeme 3,579 mld. Sk, čo je viac než dvojnásobok úrovne z rovnakého obdobia minulého roka. Ten spoločnosť ukončila s čistým ziskom 1,613 mld. Sk. Za prvé tri štvrťroky realizoval Slovnaft čisté tržby v objeme 54,763 mld. Sk, čo je v medziročnom porovnaní nárast o 5 %. Súčasťou skupiny Slovnaft sú okrem bratislavskej rafinérie Slovnaft a.s. aj spoločnosti Slovnaft Trade, Slovnaft Benzinol, Slovnaft Polska, Slovnaft MaO, Slovnaft Moravia a Slovnaft CS.

Strategickým partnerom Slovnaftu je od minulého roka maďarský ropný a plynárenský koncern MOL, ktorý kontroluje 36,2 % základného imania Slovnaftu, pričom má opciu na získanie majority. Maďarská spoločnosť zaznamenala za prvých deväť mesiacov tohto roka čistú stratu vo výške 14,3 mld. HUF.

Slovnaft sa v posledných dňoch spomínal najmä v súvislosti s jeho záujmom o kúpu 49-percentného podielu v Transpetrole, a.s. Jeho neúspech však v stredu definitívne potvrdil slovenský vládny kabinet, keď za nadobúdateľa 49 % akcií Transpetrolu schválil ruskú ťažobnú spoločnosť Yukos.

– FNM založil nástupnícke akciové spoločnosti SSE a VSE

BRATISLAVA 17. decembra (SITA) – Fond národného majetku SR v pondelok založil päť akciových spoločností, ktoré sú nástupníckymi organizáciami štátnych podnikov Stredoslovenské energetické závody a Východoslovenské energetické závody. Ide o Stredoslovenskú energetiku, a.s. Žilina, ktorá bude mať základné imanie 3,5 mld. Sk a Východoslovenskú energetiku, a.s. Košice so základným imaním (ZI) 3,4 mld. Sk. Ďalej fond založil Zvolenskú teplárenskú, a.s. Zvolen (ZI vo výške 787 mil. Sk), Martinskú teplárenskú, a.s. Martin (ZI vo výške 1,2 mld. Sk) a Žilinskú teplárenskú, a.s. Žilina (ZI vo výške 689 mil. Sk). Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa FNM Tatjana Lesajová.

Ďalším krokom bude zapísanie všetkých piatich akciových spoločností do Obchodného registra SR. Akciovú spoločnosť Západoslovenská energetika (ZSE) už fond zapísal do Obchodného registra k 1. novembru 2001. Fond založil aj akciové spoločnosti Bratislavská teplárenská a Trnavská teplárenská. Ide o nástupnícke subjekty štátneho podniku Západoslovenské energetické závody.

Vláda už 8. novembra 2001 vyzvala významných medzinárodných investorov, aby predložili vyjadrenie záujmu o 49-percentné podiely v troch transformovaných rozvodných energetických podnikoch. Predbežný záujem o 49-percentný podiel v ZSE prejavilo 16 spoločností. V Stredoslovenskej energetike (SSE) to bolo 14 a vo Východoslovenskej energetike (VSE) 12 renomovaných zahraničných investorov. Termín predloženia nezáväzných ponúk je stanovený na prelom januára a februára 2002. Privatizácia akcií rozvodných podnikov by mala byť ukončená v prvej polovici budúceho roka.

Záujem o podiely vo všetkých troch slovenských regionálnych distribútoroch elektrickej energie doteraz potvrdili česká firma ČEZ, nemecká firma RWE Plus a belgická firma Electrabel. Záujem prejavili aj nemecký koncern E.ON Energie a francúzska spoločnosť Electricité de France (EDF), tieto firmy však nespresnili, o podiel ktorého podniku majú záujem. Rakúska spoločnosť EVN spoločne s Wien Energie deklarovala záujem zúčastniť sa privatizačného procesu, EVN však chce získať podiel pravdepodobne iba v jednej spoločnosti, nakoľko slovenská strana neplánuje predať všetky tri spoločnosti jednému záujemcovi. Nemecká firma Energie Baden-Württemberg AG sa chce uchádzať o Západoslovenskú energetiku.

V portfóliu FNM ostane 51-percentný podiel akcií rozvodných energetických podnikov aj teplárenských spoločností. Minoritné podiely v teplárenských spoločnostiach sú určené na bezodplatný prevod mestám. Investorom ich štát ponúkne iba v prípade, ak o ne neprejavia mestá záujem.

– V novembri sa na Slovensku vyrobilo 3 040 GWh

BRATISLAVA 17. decembra (SITA) – V novembri sa na Slovensku vyrobilo 3 040 gigawatthodín (GWh) elektrickej energie, čo je takmer o 5,59 % viac, ako predpokladal plán. Medziročne tak došlo k zvýšeniu výroby o 7,76 %. Domáca spotreba elektriny dosiahla 2 626 GWh, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roku znamená 5,84-percentný nárast. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Slovenských elektrární (SE) Alena Melichárková.

Jadrové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach vyrobili v minulom mesiaci 1 743 GWh elektrickej energie. Tepelné elektrárne zaznamenali v novembri výrobu v objeme 492,8 GWh, vo vodných elektrárňach sa vyrobilo 288 GWh. SE vyprodukovali v novembri spolu 2 524 GWh elektrickej energie, čím prekročili mesačný plán o 4,87 %.

Celkový objem elektrickej energie vyrobenej v SR dosiahol za 11 mesiacov tohto roku 28 679,7 GWh. Za sledované obdobie tak produkcia vzrástla o 3,15 %. Jedenásťmesačná spotreba si na Slovensku zachovala takmer nezmenenú úroveň ako v rovnakom období minulého roku, predstavovala 25 502 GWh. Samotné SE vyprodukovali 24 455 GWh elektriny. Oproti roku 2000 tak produkcia SE vzrástla o 3,18 %.

– MH nemusí vydať akcie Transpetrolu spoločnosti C.S.I. – CD

BRATISLAVA 13. septembra (SITA) – Ministerstvo hospodárstva SR a Transpetrol na základe rozhodnutia Krajského súdu v Prešove nie sú povinné vydať akcie spoločnosti C.S.I. – CD, ktorá ich mala získať prostredníctvom exekúcie z prevedenej pohľadávky od spoločnosti ILaS, s.r.o. Informoval o tom vo štvrtok minister hospodárstva Ľubomír Harach.

Príčinou exekúcie bola pohľadávka spoločnosti ILaS, s.r.o., Vranov nad Topľou voči Ministerstvu financií SR. Rezort ministerky Brigity Schmögnerovej vedie s vranovskou firmou spor, v ktorom sa bráni obvineniu z neoprávneného zdanenia. Najvyšší súd už v minulosti vydal stanovisko, podľa ktorého exekúciu možno vykonať.

Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove zodpovedá podľa Haracha dvom základným tézam, ktoré bránia vydaniu akcií Transpetrolu. Exekúcia 568 akcií v nominálnej hodnote 1 mil. Sk za akciu, predstavujúca 34 % akcií Transpetrolu, prebehla podľa ministra hospodárstva v čase, keď spoločnosť nebola privatizovateľná a exekúciou akcií mal byť uhradený dlh, ktorý predstavuje neprimerane vysoké plnenie pohľadávky. Ten v čase exekúcie predstavoval približne 40 mil. Sk.

V prípade, že sa C.S.I. – CD odvolá na Najvyšší súd SR, je možné podľa Haracha očakávať opätovné prerokovávanie niekedy v polovici novembra, keď by už mal byť známy užší okruh záujemcov o Transpetrol. V prípade podobného rozhodnutia, aké padlo na krajskom súde v Prešove, by to mohlo podľa Haracha dokonca pozitívne ovplyvniť cenu, za ktorú by sa mal predať 49-percentný balík akcií Transpetrolu.

Minister hospodárstva pripustil možnosť poskytnutia záruky vlády voči investorom tak, aby proces privatizácie Transpetrolu nemohol byť ovplyvnený výsledkom súdneho sporu a bol tak pre investora ako aj vládu obojstranne výhodný.

Rozhodnutím Krajského súdu v Prešove vznikla spoločnosti C.S.I. – CD povinnosť nahradiť súdne trovy. Na účet štátu je spoločnosť povinná zaplatiť 498 tis. Sk.

Energetika v Čechách

– :Podľa Zemana sú ponuky na ČEZ nízke, tender sa môže zrušiť

PRAHA 17. decembra (SITA, Reuters) – Český premiér Miloš Zeman oznámil, že ponuky v rámci privatizačného tendra na elektrárenskú firmu ČEZ boli príliš nízke. Česká vláda chce za svoj 68-percentný podiel minimálne 200 mld. CZK, pričom premiér uviedol, že ak sa táto cena nedosiahne, tender sa môže zrušiť.

Zeman neuviedol výšku ponúk, ktoré predložili v rámci tendra traja záujemcovia. Vláda v pondelok rozhodla, že bude naďalej pokračovať v rokovaniach o predaji 68 % ČEZ spolu s prenosovou sústavou a majoritami v šiestich distribútoroch s francúzskou Electricité de France a talianskou Enel. Rokovania by sa podľa Zemana mali dokončiť do 7. januára. Z boja bola vyradená britská spoločnosť International Power, ktorá mala záujem iba o vybrané aktíva.

Český minister priemyslu a obchodu Miroslav Grégr uviedol, že talianska firma Enel ponúkla za štátny podiel v ČEZ a šiestich distribútoroch energie viac ako 140 mld. CZK. Ponuka francúzskej firmy Electricité de France zatiaľ nebola otvorená, pretože sa úplne nezhoduje s požiadavkami tendra.

– Ponuku v tendri na českú energetiku podali tri subjekty

PRAHA 16. decembra (SITA, Reuters) – Ponuku na kúpu majoritného podielu v českej elektrárenskej spoločnosti ČEZ podali tri subjekty. Fond národního majetku ČR v nedeľu informoval o tom, že britská spoločnosť International Power, francúzska Electricite de France a taliansko-španielské konzorcium Enel/Iberdola podali ponuky do výberového konania o získanie štátneho podielu v ČEZ, šiestich distribučných firiem a Českej prenosovej sústavy.

Česká vláda má vybrať víťaza výberového konania v pondelok na mimoriadnom zasadnutí. International Power sa pôvodne mala zúčastniť privatizačného procesu spoločne s americkou NRG. Za najväčšieho favorita sa v tomto privatizačnom tendri považuje francúzska Electricité de France.

Česká vláda očakáva z predaja elektroenergetiky 150 až 200 mld. CZK. Predpoklady analytikov sú nižšie a pohybujú sa medzi 120 a 130 mld. CZK.

– Nemecký RWE Gas vyhral tender na 97 % firmy Transgas

PRAHA 17. decembra (SITA, Reuters) – Nemecká spoločnosť RWE Gas vyhrala tender na 97-percentný podiel v českom monopolnom importérovi plynu Transgas spolu so štátnymi podielmi v ôsmich regionálnych distribútoroch zemného plynu. Informoval o tom námestník českého ministra financií Tomáš Potměšil.

Spoločnosť RWE Gas ponúkla, že za celý balík aktív zaplatí 4,1 mld. eur. Riadiaci výbor pre predaj hodnotil ponuky zo strany konzorcia americkej firmy Duke Energy a nemeckej spoločnosti E.ON, skupiny zahŕňajúcej francúzsky Gaz de France a nemecký Ruhrgas, a individuálnu ponuku zo strany RWE Gas. Česká vláda vyjadrila nádej, že z predaja plynárenských podnikov získa 100 mld. CZK.

V súťaži o 63-percentný podiel štátu v rafinérsko-petrochemickom holdingu Unipetrol zvíťazila česká chemická skupina Agrofert, uviedol Potměšil. Dodal, že rokovania o predaji 68 % elektrárenskej firmy ČEZ spolu s prenosovou sústavou a majoritami v šiestich regionálnych distribútoroch elektrickej energie budú pokračovať s francúzskou Electricité de France a talianskou Enel.

Spoločnosť RWE Gas sa zúčastňuje aj tendra na predaj 49-percentného podielu v Slovenskom plynárenskom priemysle.

Energetika vo svete

– Rakúsko povolilo import elektrickej energie

VIEDEŇ 18. decembra (SITA, APA) – Od pondelka tohto týždňa je do Rakúska povolený dovoz elektrickej energie z kandidátskych krajín Európskej únie, a to Slovinska, Slovenska a Maďarska. ČR je naďalej na zozname krajín, z ktorých je import elektrickej energie do Rakúska zakázaný. Vyplýva to z nariadenia rakúskeho regulačného úradu E-Control, ktoré platí do 30. júna budúceho roka.

Import elektrickej energie z Poľska je povolený nariadením od 1. decembra tohto roka. Nakoľko sa Rakúsko a ostatné členské štáty únie rozhodli, že Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Poľsko môžu vstúpiť do Európskej únie bez ďalších rokovaní o kapitole energetika, neexistuje podľa E-Control žiadny základ na zákaz dovozu energie. Od začiatku decembra je aj zrušený zákaz dovozu elektrickej energie z Albánska, Bieloruska, Lotyšska a Moldavska.

Elektrická energia z ČR sa naďalej nemôže do Rakúska dovážať, nakoľko Rakúsko môže otvoriť s ČR kapitolu o energetike. Toto nariadenie sa netýka tranzitu elektrickej energie. Na zozname krajín, z ktorých nie je import elektrickej energie dovolený sú okrem ČR aj Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estónsko, Juhoslávia, Chorvátsko, Litva, Macedónsko, Rumunsko, Rusko, Turecko a Ukrajina.

– RWE získa britského producenta plynu Highland Energy

FRANKFURT 20. decembra (SITA, Reuters) – Nemecká spoločnosť RWE AG sa dohodla na akvizícii britského producenta zemného plynu Highland Energy Holding, čím získa prístup k rezervám plynu v Severnom mori. Finančné detaily transakcie neboli zverejnené.

Akvizícia je pokračovaním expanzie spoločnosti RWE, ktorá na začiatku týždňa vyhrala tender na 97-percentný podiel v českom monopolnom importérovi plynu Transgas spolu so štátnymi podielmi v ôsmich regionálnych distribútoroch zemného plynu. Spoločnosť RWE Gas sa zúčastňuje aj tendra na predaj 49-percentného podielu v Slovenskom plynárenskom priemysle.

„Prevzatie Highland Energy prispeje k posilneniu našej pozície ako štvrtého najväčšieho predajcu plynu na expandujúcom maloobchodnom trhu zemného plynu v Európe,“ uviedol výkonný riaditeľ RWE Dietmar Kuhnt.

Pripravil: Peter Perutka, P67 value, člen skupiny Penta Holding. Spracované zo zdrojov agentúry SITA, týždenníka TREND, služby TRIAS a interných databáz.

Táto publikácia bola pripravená tímom spoločnosti P67 Value, členom skupiny PENTA HOLDING. Publikácia nie je určená ako ponuka na predaj alebo nákup akéhokoľvek finančného nástroja. Napriek tomu, že spoločnosť P67 Value venovala odpovedajúcu a uvážlivú starostlivosť výberu faktov a ich zdrojov použitých v tejto publikácii, nepreberá na seba záväzok úplnosti a kompletnosti týchto faktov. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Predstavitelia alebo zamestnanci P67 Value, môžu, v rámci zákonných noriem, participovať alebo mať iné záujmy v transakciách alebo nástrojoch vrátane derivátov, ktoré priamo alebo nepriamo sa dotýkajú témy tejto publikácie.

Ani predstavitelia, ani zamestnanci spoločnosti P67 Value nepreberajú na seba záväzky vyplývajúce z priamych alebo nepriamych strát spôsobených využitím informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Investičné možnosti pojednávané v tejto publikácii môžu obsahovať signifikantné riziko, nemusia byť k dispozícií vo všetkých legislatívnych systémoch, môžu byť nelikvidné a nevhodné pre niektorých investorov. Hodnota investície, alebo výnos z nej, môže podliehať zmene úrokovej sadzby, menového kurzu alebo iných činiteľov v ekonomike. Minulá výkonnosť investície nie je indikátorom budúceho vývoja jej hodnoty.

Obsah tejto publikácie podlieha ochrane autorským zákonom. Žiadna jeho časť, text, graf alebo tabuľka nesmie byť reprodukovaná, distribuovaná alebo publikovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P67 Value. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie spoločnosť P67 Value poskytne na vyžiadanie.

Bratislava
P67 Value, member of PENTA HOLDING
Krížková 9
811 04 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Tel:+421-2-577 88 400
Fax: +421-2-577 88 401
e-mail: p67value@p67value.sk
e-mail: p67value@p67value.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS