ČLÁNOK
Čo sa stalo v odvetví – Energetika
17. decembra 2001

Energetika na Slovensku

– Elektrovod Bratislava, a.s., sa rozdelí na na dve nové spoločnosti, ktoré budú do OR zapísané pod názvom Elektrovod Holding, a.s. a Elektrovod BA, a.s. Elektrovod Bratislava dosiahol ku koncu augusta zisk pred zdanením 22 mil. Sk.

– Slovenské elektrárne, a.s. predpokladajú zvýšiť svoj čistý zisk do roku 2005 na 5,4 mld. Sk. Tržby by sa mali zvýšiť na takmer 52,8 mld. Sk a prevádzkový zisk na 12,2 mld. Sk v roku 2005.

– Slovenské elektrárne , a.s. vydajú 18. decembra sériu štátom zaručených dlhopisov v hodnote 2,9 mld. Sk.

– Poradcom vlády pri predaji minoritného podielu v SE sa stala spoločnosť PricewaterhouseCoopers.

– Akcionári schválili rozdelenie Slovenských elektrární. Aktíva SE sa rozdelia na čisto výrobné elektrárne, Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu a Tepláreň Košice.

– Záujem o rozvodné podniky potvrdila rakúska EVN.

– Akcie Transpetrolu získa pravdepodobne ruský Yukos za 74 mil. USD.

Energetika v Čechách

– Gazprom má záujem stať sa spoluvlastníkom Transgasu spolu s konzorciom, ktoré tvoria nemecký Ruhrgas, francúzsky Gaz de France a taliansky SNAM. Gazprom ponúkne garanciu prepravy plynu až na 30 rokov.

– Nemecká energetická skupina E.ON sa spojila s americkou spoločnosťou Duke Energy v medzinárodnom tendri na predaj českej plynárenskej sústavy, ktorej hodnota sa odhaduje na 100 mld. CZK (2,7 mld. USD).

Energetika vo svete

– Nemecká spoločnosť Ruhrgas má stále záujem o zvýšenie podielu v ruskom OAO Gazprom na 8 %.

– Nemecký gigant v odvetví verejnoprospešných služieb RWE plánuje odpredať svoj zostávajúci 14,8-percentný podiel v elektrárenskej spoločnosti Steag nemeckej uhoľnej spoločnosti Ruhrkohle (RAG).

– Nemecký koncern E.ON AG plánuje v rokoch 2002 až 2004 investovať 28,7 mld. eur, z čoho 23,7 mld. eur investuje do energetického sektora.

Vybrané detailnejšie informácie:

Energetika na Slovensku

– Elektrovod Bratislava sa rozdelí na dve nové spoločnosti

BRATISLAVA 11. decembra (SITA) – Utorkové valné zhromaždenie spoločnosti Elektrovod Bratislava, a.s., rozhodlo na svojom zasadnutí o rozdelení spoločnosti na dve nové spoločnosti, ktoré budú do obchodného registra zapísané pod názvom Elektrovod Holding, a.s. a Elektrovod BA, a.s.

„Založenie nových spoločností zabezpečí profilovanie Elektrovodu Holding na spoločnosť poskytujúcu výhradne služby spojené s core businessom, teda s výstavbou a projektovaním vedení veľmi vysokého a vysokého napätia, rozvodní a transformovní, elektrární a optoelektronických telekomunikačných trás,“ informoval agentúru SITA riaditeľ odboru podnikovej stratégie Elektrovodu Peter Papan. Do spoločnosti Elektrovod BA sa zároveň presúvajú všetky aktivity a majetok, ktoré hlavným predmetom podnikania Elektrovodu priamo nesúvisia. Ide napríklad o poradenskú činnosť, správu a prenájom nehnuteľného majetku a poskytovanie rekreačných a ubytovacích služieb.

Ako doplnil P. Papan, akcionárske pomery v novovzniknutých spoločnostiach ostávajú zachované v súlade s akcionárskymi pomermi v pôvodnej spoločnosti Elektrovod Bratislava. Vznik nových spoločností nebude mať vplyv ani na zamestnanosť v podniku.

Elektrovod Bratislava dosiahol ku koncu augusta zisk pred zdanením 22 mil. Sk, pričom prvých šesť mesiacov tohto roka ukončil so ziskom 1,3 mil. Sk. V prvom polroku pracovalo v spoločnosti 479 zamestnancov. Medzi akcionárov Elektrovodu patrili spoločnosti All Street, o.c.p., a.s., Penta Investments Limited, Elvod a MJK – Brokers.

– Zisk SE by mal do roku 2005 vzrásť na 5,37 mld. Sk

BRATISLAVA 11. decembra (SITA) – Slovenské elektrárne, a.s. (SE) predpokladajú zvýšiť svoj čistý zisk do roku 2005 na 5,369 mld. Sk. Prvý rok po odčlenení, to znamená v roku 2002, počítajú ešte so stratou 981,263 mil. Sk. O rok neskôr by už mali dosiahnuť čistý zisk 1,108 mld. Sk a v roku 2004 zisk 4,444 mld. Sk. Vyplýva to z návrhu na prevzatie štátnej záruky za dlhopisy emitované SE, o ktorom bude vo štvrtok rokovať vláda. Tohto týždňové mimoriadne valné zhromaždenie SE by malo schváliť rozčlenenie elektrární na výrobnú časť, prenosovú sústavu a teplárenské firmy štvornásobok z 3,2 mld. Sk na 12,2 mld. Sk. Elektrárne počítajú v nasledujúcich štyroch rokoch so stratou z finančných operácií na úrovniach 4,5 mld. Sk až 5 mld. Sk.

Cudzie zdroje SE by mali klesnúť z tohtoročných očakávaných 85,728 mld. Sk na 63,417 mld. Sk, pričom výrazné zníženie sa očakáva v oblasti bankových úverov a výpomocí. Tie by mali v roku 2005 dosahovať 41,158 mld. Sk, čo je pokles o vyše 18 mld. Sk.

Reštrukturalizáciu SE by malo schváliť mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa koná 13. decembra. SE by mali rozdeliť svoje aktíva na výrobu elektriny, prenosovú sústavu a teplárenské firmy.

Tržby SE by sa mali po odčlenení zvýšiť z tohtoročných 41,507 mld. Sk takmer na 52,816 mld. Sk v roku 2005. Prevádzkový zisk by mal rásť takmer na ešte pred plánovaným predajom minoritného podielu, pričom vláda chce odpredať 45-percentný podiel v SE do polovice budúceho roka. Poradcom vlády pri predaji minoritného podielu v SE sa stala spoločnosť PricewaterhouseCoopers.

– Slovenské elektrárne sa pred privatizáciou rozdelia

BRATISLAVA 10. decembra (SITA, Reuters) – Slovenské elektrárne, a.s. (SE) by mali rozdeliť svoje aktíva pred plánovaným predajom minoritného podielu v kľúčových aktivitách výroby elektrickej energie. Informoval o tom hovorca Ministerstva hospodárstva SR Peter Chalmovský. Vláda oznámila, že chce odpredať 45-percentný podiel v SE do polovice budúceho roka v rámci transakcie, ktorá bude poslednou veľkou privatizáciou v slovenskom energetickom odvetví.

„Reštrukturalizáciu by malo schváliť mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa koná 13. decembra. O detailoch časového harmonogramu predaja podielu sa však ešte nerozhodlo,“ povedal Chalmovský. Ak valné zhromaždenie schváli plán, aktíva SE sa rozdelia na výrobu elektriny, prenosovú sústavu a malé teplárenské firmy.

Prenosová sústava by mala zostať v rukách štátu, zatiaľ čo vo výrobnej spoločnosti plánuje vláda odpredať v medzinárodnom tendri 44,79-percentný podiel. Štát si ponechá 51 % výrobnej firmy. Predstavitelia SE informovali, že sa im podarilo pre plán reorganizácie získať súhlasné stanovisko veriteľov. Neočakávajú preto žiadne zásadné prekážky z veriteľskej strany.

Poradcom vlády pri predaji minoritného podielu v SE sa stala spoločnosť PricewaterhouseCoopers (PWC). O vyhlásení privatizačného tendra a ďalšom časovom harmonograme by sa mala vláda dohodnúť s poradcom zrejme už v závere decembra.

Minister hospodárstva Ľubomír Harach poukázal na skutočnosť, že vláde sa nemusí podariť predať podiel v SE pred budúcoročnými parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať na jeseň 2002. Úlohy súvisiace s reštrukturalizáciou SE môžu totiž podľa neho znemožniť odpredaj podielu pred termínom volieb.

Analytici a niektorí predstavitelia vlády upozornili, že oneskorenie privatizácie SE môže znamenať odloženie predaja na neurčito. Politické strany, ktoré sú v súčasnosti na čele rebríčkov verejnej mienky, sa totiž stavajú proti predaju.

SE prevádzkujú obe slovenské jadrové elektrárne, tri tepelné elektrárne a 34 vodných elektrárni. SE ukončili tri štvrťroky tohto roku s celkovým čistým ziskom 2,423 mld. Sk a to predovšetkým vďaka jednorazovým finančným výnosom. V rovnakom období minulého roka zaznamenala spoločnosť stratu 1,713 mld. Sk.

– Akcionári schválili rozdelenie Slovenských elektrární

BRATISLAVA 13. decembra (SITA) – Akcionári Slovenských elektrární, a.s. (SE) vo štvrtok rozhodli o rozdelení elektrární na čisto výrobné elektrárne, Slovenskú energetickú prenosovú sústavu (SEPS) a Tepláreň Košice. Rozdelenie elektrární má byť rozhodujúcim krokom reštrukturalizácie spoločnosti, ktorá sa má uzavrieť predajom takmer 45-percentného podielu vo výrobnej časti do polovice budúceho roka.

– Slovenské elektrárne sa rozdelia na tri subjekty

BRATISLAVA 13. decembra (SITA) – Slovenské elektrárne, a.s. (SE) sa rozdelia na tri nové subjekty. Rozhodlo o tom štvrtkové mimoriadne valné zhromaždenie elektrární, ktoré potvrdilo plán zrušenia SE bez likvidácie rozdelením, odsúhlasený vládou. Informoval o tom generálny riaditeľ sekcie energetiky Ministerstva hospodárstva SR Ondrej Studenec.

Aktíva SE sa rozdelia na čisto výrobné elektrárne, Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu (SEPS) a Tepláreň Košice. Čisto výrobné nové elektrárne, ktoré preberú súčasný názov, sa po rozdelení stanú producentom elektrickej energie. V ich pôsobnosti zostane aj vyraďovanie jadrových elektrární, nakladanie s rádioaktívnym odpadom a vyhoreným jadrovým palivom. Vláda plánuje vo výrobnej spoločnosti odpredať v medzinárodnom tendri 44,79-percentný podiel. Základné imanie nových SE bude mať výšku 38,238 mld. Sk, ktoré budú prostredníctvom Fondu národného majetku (FNM), s podielom 95,8 %, a minoritných akcionárov, ktorými sú Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a Reštitučný investičný fond (RIF), v správe štátu.

Základné imanie SEPS vo výške 2,465 mld. Sk bude mať rovnakých vlastníkov. V treťom subjekte, Teplárni Košice, si štát zachová 51 % akcií. Ak o zvyšný 49-percentný podiel na 1,151-miliardovom základnom imaní neprejavia záujem mestá Prešov a Košice, ponúknu ich investorovi.

Akcionári odsúhlasili aj takmer kompletné zloženie predstavenstiev a dozorných rád nových subjektov. MVZ tiež rozhodlo, že záväzky starých SE preberie výrobný subjekt, pričom ostane zachované vzájomné ručenie novovzniknutých spoločností. Splácanie dlhu sa pomerne rozdelí medzi všetky tri subjekty. Do vlastníctva nových SE prejdú tiež všetky majetkové účasti v iných spoločnostiach.

Oddelenie výroby elektrickej energie od prenosu má byť rozhodujúcim krokom reštrukturalizácie spoločnosti, ktorá sa má uzavrieť predajom takmer 45-percentného podielu v SE do polovice budúceho roka. SE sa podarilo pre plán reorganizácie získať súhlasné stanovisko veriteľských bánk. Práve chýbajúci súhlas veriteľov zapríčinil zrušenie MVZ, ktoré sa malo zaoberať rozdelením už 31. októbra. Momentálne sa teda neočakávajú žiadne zásadné prekážky z veriteľskej strany.

– Záujem o rozvodné podniky potvrdila rakúska EVN

VIEDEŇ 10. decembra (SITA, APA) – Rakúska energetická spoločnosť EVN v pondelok deklarovala záujem zúčastniť sa privatizačného procesu slovenských rozvodných energetických podnikov. EVN o niektorý z podielov prejavila záujem spoločne s Wien Energie. Informoval o tom generálny riaditeľ EVN Rudolf Gruber. EVN však chce získať podiel pravdepodobne iba v jednej spoločnosti, nakoľko slovenská strana neplánuje predať všetky tri spoločnosti jednému záujemcovi.

Predbežný záujem o 49-percentný podiel v Západoslovenskej energetike (ZSE) prejavilo 16 spoločností. V Stredoslovenskej energetike (SSE) to bolo 14 a vo Východoslovenskej energetike (VSE) 12 renomovaných zahraničných investorov. Termín predloženia nezáväzných ponúk je stanovený na prelom januára a februára 2002. Privatizácia akcií rozvodných podnikov by mala byť ukončená v prvej polovici budúceho roka.

Záujem o podiely vo všetkých troch slovenských regionálnych distribútoroch elektrickej energie doteraz potvrdili česká firma ČEZ, nemecká firma RWE Plus a belgická firma Electrabel. Záujem prejavili aj nemecký koncern E.ON Energie a francúzska spoločnosť Electricité de France (EDF), tieto firmy však nespresnili, o podiel ktorého podniku majú záujem. Nemecká firma Energie Baden-Württemberg AG sa chce uchádzať o Západoslovenskú energetiku.

– Akcie Transpetrolu získa ruský Yukos za 74 mil. USD

BRATISLAVA 7. decembra (SITA) – Víťazom tendra na privatizáciu 49 % akcií Transpetrolu sa stala ruská spoločnosť Yukos, ktorá tento podiel získa za 74 mil. USD. V piatok o tom rozhodla Komisia pre privatizáciu spoločnosti Transpetrol, a.s., Bratislava. Komisia posudzovala prehodnotené ponuky slovenskej rafinérskej spoločnosti Slovnaft a ruskej ťažobnej firmy Yukos, ktoré obaja záujemcovia predložili vo štvrtok. Informovala o tom ministerka privatizácie Mária Machová.

Energetika v Čechách

– Gazprom sa pripojí ku konzorciu v boji o český Transgas

PRAHA 12. decembra (SITA, Reuters) – Nemecký plynárenský koncern Ruhrgas oznámil, že konzorcium, ktorého je členom, sa dohodlo na spolupráci s ruskou spoločnosťou Gazprom v medzinárodnom tendri na predaj českého importéra zemného plynu Transgas.

Predseda predstavenstva Ruhrgas AG Burckhard Bergmann povedal na tlačovej konferencii, že Gazprom má záujem stať sa spoluvlastníkom Transgasu spolu s konzorciom, ktoré tvoria nemecký Ruhrgas, francúzsky Gaz de France a taliansky SNAM. Konzorcium sa zaujíma aj o osem regionálnych distribútorov, ktorých česká vláda predáva súčasne s Transgasom. Gazprom má na druhej strane podľa Bergmanna záujem len o podiel v tranzitnej firme Transgas.

Šéf Ruhrgasu však odmietol potvrdiť, či sa Gazprom formálne pripojí ku konzorciu. Kooperácia by sa mala podľa neho rozšíriť aj na slovenský tender na predaj minoritného podielu v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel. Česká republika predáva 97-percentný podiel v Transgase, ktorý má dlhodobé zmluvné dodávateľské vzťahy s ruským Gazpromom. Termín na predloženie kúpnych ponúk stanovila ČR na 16. december.

– E.ON a Duke spoja sily v českom plynárenskom tendri

PRAHA 12. decembra (SITA, Reuters) – Nemecká energetická skupina E.ON v stredu informovala, že sa spojila s americkou spoločnosťou Duke Energy v medzinárodnom tendri na predaj českej plynárenskej sústavy, ktorej hodnota sa odhaduje na 100 mld. CZK (2,7 mld. USD). Aliancia je výsledkom nedávneho prevzatia britskej PowerGen spoločnosťou E.ON. PowerGen kontroluje spoločnosť LG & Energy, ktorá je materskou firmou Duke Energy.

E.ON, ktorý do českej energetiky už zainvestoval približne 20 mld. CZK, oznámil inzerátom v českých novinách, že potenciálny úspech v tendri by priniesol do českého plynárenského odvetvia konkurenciu. Česká vláda predáva monopolného importéra plynu Transgas spolu s významnými podielmi v ôsmich regionálnych distribútoroch.

Ostatní záujemcovia o 97-percentný podiel v spoločnosti Transgas sú konzorcium nemeckej firmy Ruhrgas, francúzskej Gaz de France a talianskej SNAM, česká firma Gas Invest, talianska Edison Gas a nemecká spoločnosť RWE Gas. Nemecký plynárenský koncern Ruhrgas v utorok zároveň informoval, že konzorcium, ktorého je členom, sa dohodlo na spolupráci s ruskou spoločnosťou Gazprom v tendri na predaj Transgasu.

Konečný termín pre predkladanie ponúk bol stanovený na 16. decembra a vláda v nasledujúcom dni zasadne s cieľom vybrať víťaza. E.ON taktiež vlastní podiel vo firme Ruhrgas, avšak táto spoločnosť v utorok oznámila, že obe nemecké firmy sú v rámci českého tendra konkurentmi. Obe sú považované za vážnych kandidátov na víťazstvo vďaka ich výraznej angažovanosti v strednej Európe.

Energetika vo svete

– Ruhrgas má stále záujem o zvýšenie podielu v Gazprome

ESSEN 11. novembra (SITA) – Nemecká spoločnosť Ruhrgas má stále záujem o zvýšenie podielu v ruskom OAO Gazprom na 8 %. Uviedol to predseda predstavenstva spoločnosti Burckhard Bergmann. Ruhrgas v súčasnosti v Gazprome priamo aj nepriamo vlastní 5-percentný podiel.

„Vidíme pokrok v Rusku a máme záujem na zvýšení podielu, ale najprv budeme sledovať, ako pokračuje reštrukturalizácia ruského akciového trhu,“ povedal Bergmann a dodal, že prístup zahraničných subjektov na ruský akciový trh je obmedzený. Povedal, že ruská vláda mala podľa jeho očakávaní dokončiť reštrukturalizáciu už pred dvoma mesiacmi. Bergmann v súčasnosti predpokladá, že reštrukturalizácia sa uskutoční na budúci rok.

– RWE predá podiel vo firme Steag spoločnosti Ruhrkohle

FRANKFURT 7. decembra (SITA, Reuters) – Nemecký gigant v odvetví verejnoprospešných služieb RWE v piatok uviedol, že svoj zostávajúci 14,8-percentný podiel v elektrárenskej spoločnosti Steag odpredá poprednej nemeckej uhoľnej spoločnosti Ruhrkohle (RAG).

Predstavitelia spoločnosti RAG oznámili, že začiatkom budúceho roka mieni ich skupina taktiež odkúpiť podiel, ktorý vo firme Steag kontroluje nemecký energetický koncern E.ON. Ten to v piatok aj potvrdil. RWE a E.ON v súčasnosti vlastnia spolu 27,8 % Steagu, zatiaľ čo RAG kontroluje 72,2 %.

RWE dodal, že od RAG kupuje ich 23,47-percentný podiel v poprednej teplárenskej a energetickej spoločnosti Harpen, ktorým sa zvýši jeho podiel v tejto firme na 95 %. Firmy RWE a E.ON sa snažia v súčasnej dobe svoju činnosť racionalizovať, aby sa mohli sústrediť na expanziu do zahraničia.

Hovorca RWE nezverejnil cenu ani jedného z dvoch podielov, uviedol však, že ide o dve rôzne transakcie a nie o ich vzájomnú výmenu. Noviny Süddeutsche Zeitung v piatok odhadli čiastku, ktorú RAG za podiely RWE a E.ON v Steagu zaplatí, na 600 mil. EUR.

– Investície E.ON do roku 2004 prekročia 28,7 mld. eur

FRANKFURT 13. decembra (SITA, Reuters) – Nemecký koncern E.ON AG vo štvrtok zverejnil svoje investičné plány na najbližšie tri roky, čím upresnil aj množstvo finančných prostriedkov, ktoré plánuje investovať do väčšinového podielu v nemeckej spoločnosti Ruhrgas.

E.ON plánuje v rokoch 2002 až 2004 investovať 28,7 mld. eur, z čoho 23,7 mld. eur investuje do energetického sektora. Polovicu týchto finančných prostriedkov použije na kúpu britského Powergen a podielu v spoločnosti Ruhrgas. V apríli E.ON zverejnil ponuku na kúpu Powergen vo výške 8,2 mld. eur, z čoho vyplýva, že na Ruhrgas mu ostávajú necelé štyri miliardy. E.ON plánuje získať väčšinový podiel v Ruhrgas, jeho komplexná štruktúra akcionárov však podľa analytikov zvýši cenu, ktorú bude E.ON musieť zaplatiť vo viacerých oddelených obchodoch.

Druhú polovicu zo sumy 23,7 mld. eur spoločnosť použije na investície do nehnuteľných aktív a domáce akvizície. Spoločnosť neinformovala o svojich investičných plánoch v USA. V plánovanej sume podľa analytikov nie sú zahrnuté budúcoročné investície v USA. „Okrem plánovaných kapitálových výdavkov zamýšľame urobiť aj dodatočné akvizície, hlavne v USA,“ povedal výkonný riaditeľ E.ON Ulrich Hartmann.

Pripravil: Peter Perutka, P67 value, člen skupiny Penta Holding. Spracované zo zdrojov agentúry SITA, týždenníka TREND, služby TRIAS a interných databáz.

Táto publikácia bola pripravená tímom spoločnosti P67 Value, členom skupiny PENTA HOLDING. Publikácia nie je určená ako ponuka na predaj alebo nákup akéhokoľvek finančného nástroja. Napriek tomu, že spoločnosť P67 Value venovala odpovedajúcu a uvážlivú starostlivosť výberu faktov a ich zdrojov použitých v tejto publikácii, nepreberá na seba záväzok úplnosti a kompletnosti týchto faktov. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Predstavitelia alebo zamestnanci P67 Value, môžu, v rámci zákonných noriem, participovať alebo mať iné záujmy v transakciách alebo nástrojoch vrátane derivátov, ktoré priamo alebo nepriamo sa dotýkajú témy tejto publikácie.

Ani predstavitelia, ani zamestnanci spoločnosti P67 Value nepreberajú na seba záväzky vyplývajúce z priamych alebo nepriamych strát spôsobených využitím informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Investičné možnosti pojednávané v tejto publikácii môžu obsahovať signifikantné riziko, nemusia byť k dispozícií vo všetkých legislatívnych systémoch, môžu byť nelikvidné a nevhodné pre niektorých investorov. Hodnota investície, alebo výnos z nej, môže podliehať zmene úrokovej sadzby, menového kurzu alebo iných činiteľov v ekonomike. Minulá výkonnosť investície nie je indikátorom budúceho vývoja jej hodnoty.

Obsah tejto publikácie podlieha ochrane autorským zákonom. Žiadna jeho časť, text, graf alebo tabuľka nesmie byť reprodukovaná, distribuovaná alebo publikovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P67 Value. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie spoločnosť P67 Value poskytne na vyžiadanie.

Bratislava
P67 Value, member of PENTA HOLDING
Krížková 9
811 04 BRATISLAVA
SLOVAKIA
Tel:+421-2-577 88 400
Fax: +421-2-577 88 401
e-mail: p67value@p67value.skl: p67value@p67value.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS