ČLÁNOK
Čo sa stalo v odvetví
3. júna 2002

Slovensko

Ř Vývoj stavebnej produkcie v máji 2002 v porovnaní s ostatnou prognózou nezaznamenal zmeny, čo dokumentujú konjunkturálne saldá sezónne očistených i neočistených údajov. Oproti aprílovému prieskumu konjunkturálne saldo výrazne pokleslo o 30 percentuálnych bodov u firiem s počtom zamestnancov do 20. Z hľadiska klasifikácie stavieb sa zvýšila stavebná činnosť podnikov realizujúcich nebytové budovy. Dopyt po stavebnej produkcii v máji 2002 hodnotili respondenti o 8 percentuálnych bodov pozitívnejšie ako v apríli.

Ř Stavebná spoločnosť Slovstavexport, a.s., Banská Bystrica dosiahla v roku 2001 stratu vo výške 946 tis. Sk. Hospodárenie spoločnosti ovplyvnil vlani odpredaj nehnuteľností pod účtovnú cenu. V tomto roku očakávajú síce pokles tržieb, ale hospodárskym výsledkom by mal byť zisk.

Ř Projektantská firma Stapring, a.s., Nitra, dosiahla v r.2001 zisk 2,7 mil. Sk, čo v porovnaní s rokom 2000 predstavuje pokles o 1,7 mil. Sk. Podľa návrhu na rozdelenie zisku, ktorý bude predmetom júnového valného zhromaždenia, bude 2,6 mil. Sk použitých na vyrovnanie neuhradenej straty z minulých rokov a zvyšok tvorí zákonný prídel do rezervného fondu. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb vzrástli v roku 2001 medziročne o 9 % na 33,4 mil. Sk. V r. 2002 očakáva spoločnosť rovnakú finančnú a hospodársku situáciu.

Outside Slovakia

Ř VZ (valného zhromaždenia) najväčšej českej stavebnej skupiny IPS Skanska má schváliť 31.5.2002 zánik IPB Skanska bez likvidácie a prevod obchodného imania, práv a povinností na firmu Skanska CZ Týmto krokom, spojeným s vyplatením minoritných akcionárov, chce švédsky koncern Skanska prevziať 100% kontrolu nad českou spoločnosťou. Doteraz v nej vlastní podiel 95%. Minoritným českým akcionárom ponúka finančné vyrovnanie 270 Kč za akciu.

Súvisiace záležitosti

Ř Považská cementáreň Ladce, a.s. (PCLA), dosiahla vlani zisk po zdanení v objeme viac ako 29,7 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 23 %. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb predstavovali 1,379 mld. Sk, tržby za predaj tovaru boli 9,99 mil. Sk. Dosiahnuté výsledky vo výrobe a v predaji v posledných rokoch sú historickými rekordmi v 113-ročnej histórii cementárne

Ř Výrobca murovacích materiálov Wienerberger Slovenské tehelne, s.r.o. Zlaté Moravce dosiahol za 1Q r. 2002 tržby v objeme 133 mil. Sk. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 19 %.

—————————————————————————————————————

Detailnejšie informácie

STAVEBNÍCTVO: Považská cementáreň Ladce vlani so ziskom 29,7 mil. Sk

Celková výroba spoločnosti bola 1,394 mld. Sk s nárastom oproti predchádzajúcemu roku o 11 %SR-stavebníctvo-PCLA-výsledky-2001 BRATISLAVA 24. mája (SITA) – Považská cementáreň Ladce, a.s. (PCLA), dosiahla vlani zisk po zdanení v objeme viac ako 29,7 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 23 %. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb predstavovali 1,379 mld. Sk, tržby za predaj tovaru boli 9,99 mil. Sk. Celkový objem výroby cementu medziročne mierne stúpol a dosiahol 670 tis. ton. Výroba slinku vzrástla oproti roku 2000 o viac ako 6 % na 519,5 tis. ton. Agentúru SITA o tom informoval vedúci sekretariátu generálneho riaditeľa Jozef Šutara. Dosiahnuté výsledky vo výrobe a v predaji v posledných rokoch sú historickými rekordmi v 113-ročnej histórii cementárne. Celková výroba spoločnosti bola 1,394 mld. Sk s nárastom oproti predchádzajúcemu roku o 11 %. Bilančná suma PCLA predstavovala k ultimu decembra takmer 1,002 mld. Sk, z toho stále aktíva tvorili 71 %. Vlastné imanie predstavovalo 506,8 mil. Sk. Spoločnosť má základné imanie 338,5 mil. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok sa medziročne zvýšil o 11,8 % na 58,6 mil. Sk, pričom ho zredukoval záporný hospodársky výsledok z finančných operácií 14,8 mil. Sk. Firma mala k 31. decembru 2001 krátkodobé záväzky vo výške 183,1 mil. Sk a krátkodobé pohľadávky 132,3 mil. Sk. Cudzie zdroje dosiahli 476,1 mil. Sk, pričom banky poskytli podniku úvery a výpomoci vo výške 291,5 mil. Sk. Celkový objem úverov a výpomocí sa tak oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 225 %. Hospodárenie firmy ovplyvnili najmä kvalita produkcie, lokalizácia s možnosťou prístupu na viaceré trhy štátov v strednej Európe, najmä však výber strategického partnera od roku 1999, bavorskej firmy Berger Holding Passau, ktorý je spotrebiteľom cementu. Cementáreň je silne proexportne orientovaná. Podiel vývozu sa v posledných rokoch pohybuje na úrovni 80 %, pričom exportnými teritóriami sú Nemecko, Rakúsko, ČR a Maďarsko. PCLA preinvestovala vlani prostriedky v objeme 224 mil. Sk, ktoré smerovali do rozvoja technológie a na modernizáciu a stabilizáciu výrobných zariadení. Medzi hlavné investície patrila výstavba elektroodlučovača chladiča slinku a spustenie výstavby uhoľného hospodárstva. Cementáreň zamestnávala ku koncu decembra 414 pracovníkov s priemernou mzdou 20 362 Sk.

STAVEBNÍCTVO: Wienerberger za štvrťrok s tržbami v objeme 133 mil. Sk Spoločnosť za sledované obdobie predala 37 mil. tehlových jednotiek, s medziročným nárastom o 16 % SR-stavebníctvo-Wienerberger-výsledky-koncern-výsledky-1Q BRATISLAVA 28. mája (SITA) – Výrobca murovacích materiálov Wienerberger Slovenské tehelne, s.r.o. Zlaté Moravce dosiahol za prvý kvartál tohto roka tržby v objeme 133 mil. Sk. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 19 %. „Spoločnosť za sledované obdobie predala 37 mil. tehlových jednotiek, čo predstavuje medziročný nárast o 16 %,“ uviedli pre agentúru SITA predstavitelia spoločnosti. Ďalej spoločnosť predala 113 tis. metrov bežných nosníkov, a taktiež 113 tis. prekladov s nárastom o 41 %. Spoločnosť Wienerberger Slovenské tehelne očakáva v tomto roku tržby približne 709 mil. Sk. Wienerberger zaznamenal v uplynulom roku obrat 662,7 mil. Sk, čo v porovnaní s rokom 2000 predstavuje 10-percentný nárast. Investície do údržby a inovácií predstavovali 11,6 mil. Sk. Spoločnosť v minulom roku okrem výroby stavebných materiálov spolupracovala s firmou Proma, s.r.o., Žilina na projekte výstavby nájomných domov pre slovenské obce. V rámci projektu sa stavia 33 bytových domov v 20 mestách, s celkovou kapacitou 740 bytov, pričom jednotlivé domy sú v rozličnom štádiu výstavby. Spolupráca na projekte bude pokračovať aj v tomto roku. Výrobné závody spoločnosti sa nachádzajú v Bolerázi a Zlatých Moravciach. Wienerberger vlastní od roku 2000 certifikát ISO 9002 a zamestnáva 114 ľudí. Ich priemerná mzda dosiahla v minulom roku 21 tis. Sk.

Koncern Wienerberger AG zvýšil v prvom štvrťroku predaj materiálov o 3 % na 315,3 mil. eur a zisk pred zdanením o 59 % na 41,9 mil. eur. Významný podiel na úspechu má práve nárast predaja keramických murovacích materiálov vo východnej Európe. Koncern zaznamenal v sledovanom období aj zlepšenie v predaji a zisku, čo je výsledkom úspešnej reštrukturalizácie v skupine a zavádzania optimalizačných opatrení v roku 2001. Koncern zaregistroval významné posilnenie predovšetkým vo Východnej Európe, naopak mierne oslabenie v Rakúsku, Holandsku i Poľsku pre ťažšie obchodné podmienky. Pozitívne výsledky zaznamenal tiež v Nemecku a USA, predovšetkým vďaka silnejšiemu doláru.

Skupina Wienerberger AG sa v súčasnosti delí na štyri podnikateľské oblasti: keramické a betónové výrobky, plastové rúry, metalurgiu a nehnuteľnosti. Divízia Wienerberger Ziegelindustrie zameraná na výrobu tehál je na Slovensku zastúpená spoločnosťou Wienerberger Slovenské tehelne. Celkovo je koncern Wienerberger na Slovensku zastúpený 4 firmami: Wienerberger Slovenské tehelne, s.r.o., Bramac strešné systémy, s.r.o., Tondach Slovensko, s.r.o. a Semmelrock Stein+design Dlažby, s.r.o. (1 EUR = 43,546 SKK)

STAVEBNÍCTVO: Stapring vlani so ziskom 2,7 mil. Sk Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb spoločnosti vzrástli v roku 2001 medziročne o 9 % na 33,4 mil. Sk SR-stavebníctvo-Stapring-výsledky-2001 BRATISLAVA 28. mája (SITA) – Projektantská firma Stapring, a.s., Nitra, dosiahla vlani zisk 2,7 mil. Sk, čo v porovnaní s rokom 2000 predstavuje pokles o 1,7 mil. Sk. Podľa návrhu na rozdelenie zisku, ktorý bude predmetom júnového valného zhromaždenia, bude 2,6 mil. Sk použitých na vyrovnanie neuhradenej straty z minulých rokov a zvyšok tvorí zákonný prídel do rezervného fondu. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb vzrástli v roku 2001 medziročne o 9 % na 33,4 mil. Sk. Ako vyplýva zo zverejnených údajov, v tomto roku očakáva spoločnosť rovnakú finančnú a hospodársku situáciu. Výroba firmy sa v porovnaní s rokom 2000 zvýšila o 9 % na 33,9 mil. Sk. Pridaná hodnota dosiahla 23,4 mil. Sk, čo predstavuje štvrtinový nárast. Zisk z prevádzkovej činnosti bol na úrovni 5,3 mil. Sk a medziročne klesol o 1 %. Strata z finančných operácií sa prehĺbila o 2,5 mil. Sk na 2,6 mil. Sk. Bilančná suma spoločnosti vzrástla v porovnaní s rokom 2000 o 4,5 mil. Sk na 104,2 mil. Sk. Finančné potreby vo výške 89,6 mil. Sk kryje spoločnosť vlastnými zdrojmi. Základné imanie ostalo na nezmenej úrovni 128,8 mil. Sk a strata z minulých rokov sa zmiernila o 4 mil. Sk na 42,5 mil. Sk. Cudzie zdroje dosiahli 14,3 mil. Sk. Spoločnosť čerpá dlhodobý bankový úver vo výške 7,78 mil. Sk, ktorý je splatný do konca roku 2004. Stapring je po privatizácii priamym nástupcom bývalého š.p. Stavoprojekt Nitra. Firma sa zaoberá tvorbou stavebných projektov, inžinierskymi činnosťami a realizáciou stavby na kľúč. Okrem toho prenajíma administratívne priestory v centre Nitry.

STAVEBNÍCTVO: Slovstavexport vlani so stratou 946 tis. Sk Celkové výnosy spoločnosti predstavovali k ultimu decembra 12,2 mil. SkSR-stavebníctvo-Slovstavexport-výsledky-2001 BRATISLAVA 26. mája (SITA) – Stavebná spoločnosť Slovstavexport, a.s., Banská Bystrica dosiahla v minulom roku stratu vo výške 946 tis. Sk. „Hospodárenie spoločnosti ovplyvnil vlani odpredaj nehnuteľností pod účtovnú cenu,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA predseda predstavenstva spoločnosti Ján Medveď. Celkové výnosy spoločnosti predstavovali k ultimu decembra 12,2 mil. Sk. „Z týchto jedna tretina pochádzala z tržieb za vlastné výrobky a služby, ďalšia tretina z prenájmu nehnuteľností a zvyšok zo stavebných prác,“ doplnil J. Medveď. Ako ďalej dodal, investície boli vlani nízke, na úrovni 200 až 250 tis. Sk a smerovali do vlastného majetku. Celkové aktíva tvorili ku koncu minulého roka 23,2 mil. Sk, z toho stále aktíva predstavovali 75 %. Vlastné imanie evidovala spoločnosť na úrovni 21,5 mil. Sk. Cudzie zdroje čerpala Slovstavexport vo výške 1,3 mil. Sk. Spoločnosť zamestnáva 6 pracovníkov a ich priemerná mzda je 13 700 Sk. „V tomto roku očakávame síce pokles tržieb, ale hospodárskym výsledkom by mal byť zisk,“ skonštatoval J. Medveď. Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra 1. mája 1992 so základným imaním vo výške 18,585 mil. Sk. Predmetom jej činnosti je predovšetkým vykonávanie bytových a občianskych stavieb, vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb a výroba betónových výrobkov.

STAVEBNÍCTVO: Objem stavebnej produkcie sa v máji nezmenil Pozitívnejšie hodnotenie súčasného dopytu po stavebnej produkcii ovplyvnilo aj vývoj indikátora dôvery v stavebníctve, ktorého hodnota vzrástla oproti aprílu o 4 percentuálne bodySR-stavebníctvo-prieskum-konjunkturálny-máj BRATISLAVA 29. mája (SITA) – Vývoj stavebnej produkcie v máji v porovnaní s ostatnou prognózou nezaznamenal zmeny, čo dokumentujú konjunkturálne saldá sezónne očistených i neočistených údajov. Oproti aprílovému prieskumu konjunkturálne saldo výrazne pokleslo o 30 percentuálnych bodov u firiem s počtom zamestnancov do 20. Z hľadiska klasifikácie stavieb sa zvýšila stavebná činnosť podnikov realizujúcich nebytové budovy. Vyplýva to z májových výsledkov konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR. Dopyt po stavebnej produkcii v máji hodnotili respondenti o 8 percentuálnych bodov pozitívnejšie ako v apríli. Podiel podnikov, ktorí považujú celkový dopyt za primeraný sezóne, sa oproti minulému mesiacu takmer nezmenil keď predstavuje 59 % z celkovej stavebnej produkcie. Za nižší ako normálny ho pokladá 36 % podnikov, pričom ide najmä o firmy s viac ako 500 zamestnancami. Vo vývoji zamestnanosti v stavebníctve v mesiacoch jún až august by podľa sezónne očistených údajov nemalo dôjsť k zmenám. Konjunkturálne saldo sezónne neočistených údajov v porovnaní s poslednou prognózou signalizuje pokles počtu zamestnancov o 7 bodov. Súčasný počet zamestnancov v najbližších troch mesiacoch nemienia zmeniť podniky, ktoré sa na celkovej zamestnanosti podieľajú 55 percentami, pričom firmy s 27-percentným podielom predpokladajú zvýšenie a s podielom 18 % zníženie. Mierne zvyšovanie zamestnanosti sa prejaví najmä vo firmách s počtom zamestnancov od 20 do 199.Pozitívnejšie hodnotenie súčasného dopytu po stavebnej produkcii ovplyvnilo aj vývoj indikátora dôvery v stavebníctve. Jeho hodnota v máji vzrástla oproti aprílu o 4 percentuálne body na úroveň mínus 20 bodov.

Zánik IPB Skanska bez likvidácie a prevod obchodného imania, práv a povinností na firmu Skanska CZ má schváliť valné zhromaždnenie najväčšej českej stavebnej skupiny IPS Skanska 31.5.2002. Článok : Skanska mění svou českou skupinu Titul : HOSPODÁŘSKÉ NOVINY/PT Dátum : 30. 5. 2002 Strana: 19 Autor : ab; ČTK IČO : 16189400 „Týmto krokom, spojeným s vyplatením minoritných akcionárov, chce švédsky koncern Skanska prevziať 100% kontrolu nad českou spoločnosťou. Doteraz v nej vlastní podiel 95%. Minoritným českým akcionárom ponúka finančné vyrovnanie 270 Kč za akciu. „Samotná značka IPS má dobrú povesť, značka Skanska je ale krok vpred. Hlavne pri zahraničných zákazníkoch nám zjednotenie názvu s materskou spoločnosťou nepochybne prospeje,“ myslí si generálny riaditeľ IPS Skanska Zdeněk Burda. Skanska CZ sa má stať technologickou základňou švédskej firmy pre strednú a východnú Európu. Zmeny vlastníctva sa podľa Burdu na činnosti firmy neprejavia, pretože stavebníctvo je národným odvetvím. „Áno, naše akcie ležia v trezore v Stockholme, ale personál je od hlavy až po pätu český. Národné prostriedky, ktoré do stavebníctva vstupujú, aj na národnom území skončia,“ dodal riaditeľ IPS Skanska. Skanska svoju majoritu v IPS získala postupne. V júni 2000 kúpila najprv 56,3% akcií IPS od firmy Středoevropská stavební (StS). Tá vo februári 2000 Švédov porazila, keď v tendri na akcie IPS vo vlastníctve fondu bánk ponúkla o 4 Kč viac za akciu ako Skanska. Firma StS uhradila cenu za podiel v IPS z dvoch tretín pôžičkou od IPB. Zjednanú jednomesačnú lehotu splatnosti úveru sa ale nepodarilo predĺžiť, lebo v júni 2000 bola na IPB vyhlásená nútená správa. StS sa tak dostala do finančných problémov a akcie IPS predala Švédom. Od fondov Prvej investičnej spoločnosti potom Skanska odkúpila ďalších 9,72% akcií a jej podiel dosiahol 66,1%. Zaplatila zaň 2,45 mld Kč. Medzi českými stavebnými firmami si IPS Skanska udržuje 1. miesto. V roku 2001 zvýšila

konsolidovaný zisk o 35% na 633 mil. a tržby o 17% na 27,5 mld Kč, jej podiel na trhu vzrástol z 8,6% na 9%.“

Pripravil: Linda Drábová, P67 value, člen skupiny Penta Holding. Spracovane zo zdrojov agentúry SITA, služby TRIAS a interných databáz.

Táto publikácia bola pripravená tímom spoločnosti P67 Value, členom skupiny PENTA HODLDING. Publikácia nie je určená ako ponuka na predaj alebo nákup akéhokoľvek finančného nástroja. Napriek tomu, že spoločnosť P67 Value venovala odpovedajúcu a uvážlivú starostlivosť výberu faktov a ich zdrojov použitých v tejto publikácii, nepreberá na seba záväzok úplnosti a kompletnosti týchto faktov. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Predstavitelia alebo zamestnanci P67 Value, môžu, v rámci zákonných noriem, participovať alebo mať iné záujmy v transakciách alebo nástrojoch vrátane derivátov, ktoré priamo alebo nepriamo sa dotýkajú témy tejto publikácie.

Ani predstavitelia, ani zamestnanci spoločnosti P67 Value nepreberajú na seba záväzky vyplývajúce z priamych alebo nepriamych strát spôsobených využitím informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Investičné možnosti pojednávané v tejto publikácii môžu obsahovať signifikantné riziko, nemusia byť k dispozícií vo všetkých legislatívnych systémoch, môžu byť nelikvidné a nevhodné pre niektorých investorov. Hodnota investície, alebo výnos z nej, môže podliehať zmene úrokovej sadzby, menového kurzu alebo iných činiteľov v ekonomike. Minulá výkonnosť investície nie je indikátorom budúceho vývoja jej hodnoty.

Obsah tejto publikácie podlieha ochrane autorským zákonom. Žiadna jeho časť, text, graf alebo tabuľka nesmie byť reprodukovaná, distribuovaná alebo publikovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P67 Value. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie spoločnosť P67 Value poskytne na vyžiadanie.

Bratislava

P67 Value, member of PENTA HOLDING

Krížková 9

811 04 BRATISLAVA

SLOVAKIA

Tel:+421-2-52 44 26 57

Fax: +421-2-52 44 26 58

e-mail: p67value@p67value.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 10. 2020

USD 1,185 0,004
CZK 27,185 0,048
GBP 0,908 0,006
HUF 364,010 1,670
CAD 1,556 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS