ČLÁNOK
Čo sa stalo v odvetví
27. mája 2002

Slovensko

– Za prvé štyri mesiace r. 2002 sa na Slovensku dokončilo 3 306 bytov. V tomto období sa začalo stavať 4 468 bytových jednotiek, pričom počas apríla sa vydali stavebné povolenia pre 1 403 bytov.

– Rozpočet ŠFRB na podporu bytovej výstavby je už naplnený. V súčasnosti štátny fond hľadá spôsob navýšenia disponibilných prostriedkov v objeme približne 1 mld. Sk, ktoré by zabezpečili plynulý chod poskytovania prostriedkov na podporu bytovej výstavby.

– V priebehu minulého týždňa sa prostredníctvom priamych obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave previedlo 99,38 % akcií Hydrostavu. Za 99,39-percentný balík akcií zaplatili noví majitelia 18,538 mil. Sk. Podľa informácií Strediska cenných papierov SR sa 32 % majiteľom Hydrostavu stala spoločnosť Magma Slov, s.r.o., Bratislava a firma Thorin, a.s., Bratislava získala 17,69 %. The Circle Investment Group Holdings, S.A.H. je majiteľom 29,93 % a spoločnosť Klingenber Anstalt získala 19,75 %.

– Banské stavby, a.s., Prievidza dosiahli za 1Q r.2002 zisk pred zdanením v objeme 8,9 mil. Sk pri výkonoch 122,7 mil. Sk. Takmer 1/4 stavebných prác bola v sledovanom období zrealizovaná v zahraničí, a to v Českej republike, Slovinsku a v Spojených arabských emirátoch. V roku 2002 predpokladajú realizáciu výkonov za viac ako 500 mil. Sk, pričom vývoz stavebných prác je zvažovaný na úrovni 100 mil. Sk

– Popradská stavebná spoločnosť Tatrastav, a.s. je od pondelka 20. mája v likvidácii. Rozhodnutie o likvidácii je výsledkom dlhotrvajúcej krízy spoločnosti a nedostatku finančných prostriedkov.

Outside Slovakia

– Rakúsky stavebný koncern Bau Holding-Strabag zaznamenal v r. 2001 napriek slabej konjunktúre v stavebnom sektore len mierny pokles zisku a obratu. Obrat poklesol v medziročnom porovnaní z 2,6 mld. eur na 2,4 mld. Eur a čistý zisk poklesol v porovnaní s r. 2000 zo 62,2 mil. eur na 53,2 mil. eur.

– Druhá najväčšia talianska stavebná spoločnosti Astaldi chce vstúpiť na kapitálový trh s 36,4-percentným balíkom akcií. Akcie spoločnosti sa budú predávať za 3,10 až 3,60 eur. Prostredníctvom akvizícií chcú expandovať v komplementárnych oblastiach. Dlhodobým cieľom spoločnosti je expanzia na celosvetovej úrovni.

Súvisiace záležitosti

– Stavebná spoločnosť Stavivá, a.s., Bratislava vykázala v r. 2001 stratu vo výške takmer 52,61 mil. Sk. Z prevádzkovej činnosti dosiahla spoločnosť zisk v objeme takmer 8,1 mil. Sk, z finančných operácií stratu vo výške 5,8 mil. Sk a z mimoriadnej činnosti záporný výsledok na úrovni 54,9 mil. Sk.

– Spoločnosť Bloomsbury Pacific Slovakia, a.s. (BPS), Lučenec investovala cca 400 mil. Sk do novej linky na výrobu dlaždíc Novoker. Investícia zvýši výrobnú kapacitu dlaždíc a obkladačiek z vlaňajších 4,2 mil. zhruba na 6 mil. metrov štvorcových ročne. Nová linka talianskej konštrukcie je najmodernejšou na svete a umožní firme zvýšiť objem, kvalitu a pružnosť výroby a rozšíriť sortiment vrátane špeciálnych tvarov, dekorov a kolekcií. Investícia je z 85 % krytá úverom na sedem rokov, jej návratnosť je do štyroch rokov.

– Stavoprojekting, a.s., Košice dosiahol v r.2001 zisk po zdanení v objeme 3,74 mil. Sk. Celkové výnosy firmy predstavovali 50,03 mil. Sk

Detailnejšie informácie

STAVEBNÍCTVO: Stavivá Bratislava dosiahli vlani stratu 52,61 mil. Sk. V minulom roku disponovala firma s cudzími zdrojmi v hodnote 64,07 mil. Sk SR-stavebníctvo-Stavivá-výsledky-2001 BRATISLAVA 17. mája (SITA) – Stavebná spoločnosť Stavivá, a.s., Bratislava vykázala v minulom roku stratu vo výške takmer 52,61 mil. Sk. Z prevádzkovej činnosti dosiahla spoločnosť zisk v objeme takmer 8,1 mil. Sk. Z finančných operácií firma evidovala stratu vo výške 5,8 mil. Sk a z mimoriadnej činnosti záporný výsledok na úrovni 54,9 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou. Celkové aktíva evidovala firma k ultimu decembra v objeme 94,15 mil. Sk, z toho stále aktíva tvorili 66 %. Obežné aktíva predstavovali 31,65 mil. Sk. Vlani disponovala firma cudzími zdrojmi v hodnote 64,07 mil. Sk. Vlastné imanie spoločnosti predstavovalo k ultimu minulého roka 11,19 mil. Sk. Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra 1. mája 1992 so základnými imaním na úrovni 131,583 mil. Sk. Predmetom činnosti spoločnosti je najmä sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov v oblasti stavebných látok, strojov a všetkých potrieb pre výstavbu a zariadenie domov a záhrad. Ďalej výroba stavebných materiálov a výrobkov, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre dopravné, inžinierske, priemyslové, bytové a občianske stavby a prieskum trhu v oblasti predaja stavebných látok, strojov a všetkých potrieb pre výstavbu a zariadenie domov a záhrad.

STAVEBNÍCTVO: Bau Holding-Strabag s poklesom obratu a zisku. Čistý zisk koncernu poklesol v medziročnom porovnaní zo 62,2 mil. eur na 53,2 mil. Eur Rakúsko-stavebníctvo-Strabag-výsledky-2001 VIEDEŇ 17. mája (SITA, APA) – Rakúsky stavebný koncern Bau Holding-Strabag zaznamenal v minulom roku napriek slabej konjunktúre v stavebnom sektore len mierny pokles zisku a obratu. Obrat koncernu poklesol v medziročnom porovnaní z 2,6 mld. eur na 2,4 mld. eur. Zisk z bežnej činnosti sa v medziročnom porovnaní znížil z 84,3 mil. eur na 82,5 mil. eur. Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) vzrástol v medziročnom porovnaní z 87,1 mil. eur na 96,3 mil. eur. Čistý zisk koncernu poklesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom zo 62,2 mil. eur na 53,2 mil. eur. V tomto a budúcom roku očakáva Strabag na svojich domácich trhoch v Rakúsku a Nemecku ťažké podmienky. Napriek tomu spoločnosť predpokladá, že vysoký stav zákazok a dobrá organizácia pomôžu prekonať roky stagnácie na stavebnom trhu. (1 EUR = 42,880 SKK)

STAVEBNÍCTVO: V Lučenci spustia novú linka na výrobu dlaždíc Novoker Investícia za 400 mil. Sk zvýši výrobnú kapacitu dlaždíc a obkladačiek z vlaňajších 4,2 mil. zhruba na 6 mil. metrov štvorcových ročneSR-stavebníctvo-BPS-linka-Novoker-dlaždice-obkladačky

LUČENEC/BANSKÁ BYSTRICA 17. mája (SITA) – Novú linku na výrobu dlaždíc Novoker do jedného týždňa vyskúša spoločnosť Bloomsbury Pacific Slovakia, a.s. (BPS), Lučenec. Investícia za 400 mil. Sk zvýši výrobnú kapacitu dlaždíc a obkladačiek z vlaňajších 4,2 mil. zhruba na 6 mil. metrov štvorcových ročne. Tohoročný plán podniku ráta s výrobou približne 5 mil. metrov štvorcových. Ako na piatkovej tlačovej besede v Lučenci povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BPS Ján Gréč, nová linka talianskej konštrukcie je najmodernejšou na svete a umožní firme zvýšiť objem, kvalitu a pružnosť výroby a rozšíriť sortiment vrátane špeciálnych tvarov, dekorov a kolekcií. Investícia je z 85 % krytá úverom na sedem rokov, jej návratnosť je do štyroch rokov. Nová linka odstráni straty podniku zo striedania výroby obkladačiek a dlaždíc, umožní okamžite reagovať na nové požiadavky zákazníkov a do týždňa im tieto zákazky expedovať. Štvrtina nákladov sa vynaložila na novú prípravňu pre všetky technológie s výhodnejším suchým mletím, vďaka ktorému sa ušetrí zhruba polovica energie. Linka vyniká lisom s dvojnásobným tlakom 180 MPa oproti doterajšiemu zariadeniu a spoločným výpalom črepu a glazúry. Postupne sa bude rozširovať i rozmerová ponuka dlaždíc, na budúci rok sa plánujú aj rozmery 40 x 40 centimetrov. Dizajn popri vlastných návrhároch tvoria i talianske a španielske firmy. Podľa predsedníčky dozornej rady Márie Gréčovej dosiahla vlani spoločnosť BPS výnosy približne 660 mil. Sk, hrubý zisk bol 56 mil. Sk a čistý zisk 39 mil. Sk. V tomto roku očakáva firma výnosy 800 mil. Sk a čistý zisk zhruba 20 mil. Sk. Za prvé štyri mesiace tohto roku dosiahol hrubý zisk 10,3 mil. Sk. Gréčová predpokladá, že v budúcich rokoch sa objem výroby BPS zvýši takmer na 1 mld. Sk. Približne 85 % svojej produkcie podnik vyváža, pričom z celkovej výroby smerujú dve tretiny na trhy Európskej únie. V súčasnosti rastie export do Ruska, Kazachstanu, pobaltských krajín a na Ukrajinu. Na Slovensku plánuje BPS zvýšiť svoj trhový podiel z 20 % na zhruba 30 %. Nová linka, ktorá nahradila dve staršie, priniesla 70 nových pracovných príležitostí, 32 ďalších pracovníkov zamestná nová prípravňa a rozšírenie výroby vôbec. Dovedna bude BPS zamestnávať takmer 700 osôb, čo je o 250 viac ako začiatkom 90. rokov. Priemerná mzda sa vlani v spoločnosti zvýšila na 12 500 Sk. Vlastné zásoby surovín odhaduje riaditeľ podniku na pol storočia. Ďalšie ložiská sú na východe Slovenska, firma dováža surovinu aj z ČR, Ukrajiny a Talianska.

BYTY: Za štyri mesiace sa na Slovensku dokončilo 3 306 bytov K 31. aprílu ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja evidovalo 47 067 rozostavaných bytovSR-byty-MVRR-dokončenosť-kraje-apríl BRATISLAVA 20. mája (SITA) – Za prvé štyri mesiace tohto roku sa na Slovensku dokončilo 3 306 bytov. V tomto období sa začalo stavať 4 468 bytových jednotiek, pričom počas apríla sa vydali stavebné povolenia pre 1 403 bytov. Agentúru SITA o tom informovala Katarína Remiašová z oddelenia pre komunikáciu s verejnosťou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR). Najlepšia situácia počas prvých štyroch mesiacov bola v Bratislavskom kraji, kde sa celkovo dokončilo 719 bytov, a v Žilinskom s 546 dokončenými bytmi. Naopak, najmenej priaznivý stav v bytovej výstavbe je v Banskobystrickom a Košickom kraji. V záujme zvýšenia výstavby bytov ministerstvo vlani v apríli začalo s programom budovania nájomných bytov.

K 31. aprílu tohto roku MVRR evidovalo 47 067 rozostavaných bytov, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 2 672 bytov. V apríli sa začalo stavať 1 403 bytov, pričom najpriaznivejšia situácia bola v Bratislavskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji a naopak, najhoršia v Košickom a Banskobystrickom kraji. Kolaudačné rozhodnutia boli vydané v minulom mesiaci k 885 bytom, pričom najviac, v počte 216, ich bolo v Bratislavskom kraji a najmenej v Košiciach, Prešove a Trenčíne. Celkový rozpočet rezortu na tento rok dosiahne 5,8 mld. Sk oproti požadovaným 8,9 mld. Sk. Pre Štátny fond rozvoja bývania je určených 2,262 mld. Sk. Na programy rozvoja bývania má rezort schválené prostriedky v objeme 1,856 mld. Sk, z toho 1,15 mld. Sk na program výstavby nájomných bytov, 582 mil. Sk na program technickej infraštruktúry a 126 mil. Sk na odstránenie systémových porúch v bytových domoch.

STAVEBNÍCTVO:Banské stavby dosiahli v prvom kvartáli zisk 8,9 mil. Sk Takmer štvrtina stavebných prác bola v sledovanom období zrealizovaná v zahraničí, a to v Českej republike, Slovinsku a v Spojených arabských emirátoch SR-stavebníctvo-Banské-stavby-výsledky-1Q BRATISLAVA 20. mája (SITA) – Banské stavby, a.s., Prievidza dosiahli za prvý kvartál tohto roka zisk pred zdanením v objeme 8,9 mil. Sk pri výkonoch 122,7 mil. Sk. „V sledovanom období boli zrealizované stavebné práce, ktoré sú rozhodujúcou zložkou výkonov, na úrovni 94 mil. Sk,“ uviedla pre agentúru SITA ekonomická riaditeľka spoločnosti Vladislava Herchelová.

Takmer štvrtina stavebných prác bola v sledovanom období zrealizovaná v zahraničí, a to v Českej republike (ČR), Slovinsku a v Spojených arabských emirátoch. „Tieto realizácie sa priaznivo odzrkadlili na výške hospodárskeho výsledku,“ dodala V. Herchelová. V roku 2002 spoločnosť predpokladá realizáciu výkonov za viac ako 500 mil. Sk, pričom vývoz stavebných prác je zvažovaný na úrovni 100 mil. Sk. Exportnými teritóriami budú predovšetkým ČR a Slovinsko. Banské stavby zamestnávali v prvom kvartáli 517 pracovníkov.

Po úspešnom splatení prvej emisie podnikových dlhopisov vo februári tohto roka sa spoločnosť rozhodla emitovať aj druhú emisiu dlhopisov v objeme 100 mil. Sk. Tieto boli v marci tohto roka prijaté na kótovaný paralelný trh Burzy cenných papierov v Bratislave. „Finančné zdroje z tejto emisie sú určené na financovanie investičného rozvoja spoločnosti a na reštrukturalizáciu jej finančných zdrojov,“ zdôvodnila V. Herchelová. Spoločnosť Banské stavby Prievidza sa špecializuje na stavebné práce v podzemí, výstavbu diaľničných tunelov, vodných privádzačov, výstavbu vodovodov, kanalizácií, kolektorov a bansko-stavebné práce. Do jej sortimentu patria aj špeciálne sanačné a injektážne technológie, výstavba čističiek odpadových vôd, ale aj stavby občianskej vybavenosti.

„Stavebníctvo je špecifický fenomén, ktorý sa dotýka každého občana a citlivo odráža stav spoločnosti,“ uviedol problematiku slovenského stavebníctva pri príležitosti veľtrhu For Arch v B. Bystrici štátny tajomník rezortného ministerstva Článok : Už len peniaze chýbajú… Titul : NOVÝ ČAS Dátum : 17. 5. 2002 Strana: 25 Autor : pav Rýchlosť a veľkosť výstavby svedčí o tom, či je spoločnosť optimisticky naladená, zdôraznil. „Po hlbokom prepade a mesiacoch stagnácie sme zaznamenali nárast o 1,3% stavebnej produkcie.“ Štátny tajomník priznal, že oproti plánu 56.000 odovzdaných bytov k poslednému decembrovému dňu roku 2002 ich síce bude menej, ale bytová výstavba, najmä budovanie nájomných bytov, sa rozbehla rýchlym tempom. „Priemerne ročne sa vybuduje 14.000 nových bytov. Také podmienky, ako sú teraz, už žiadna vláda nezlepší,“ netajil sa P. Matoš chválou do vlastných radov. Podľa neho však rozhodujúcim faktorom nie je množstvo, ale kvalita. Tá zaznamenala obrovský nárast. Tajomníkov optimizmus trochu „schladil“ predseda Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing. František Slávik. „Slovenské stavebníctvo zaznamenalo po roku 1999 obrovský prepad. Ak by sme takým tempom pokračovali, tak o 28 rokov by sme dobehli rok 1999. Našťastie sa situácia stabilizovala. F. Slávik aj v mene ostatných podnikateľov vyslovil otvorenú nespokojnosť so sociálnou politikou vlády. „Teší nás podpora bytovej výstavby, už len aby bol občan solventnejší,“ zdôraznil.“

STAVEBNÍCTVO: Popradský Tatrastav je od pondelka v likvidácii. Rozhodnutie o likvidácii je výsledkom dlhotrvajúcej krízy spoločnosti a nedostatku finančných prostriedkov SR-stavebníctvo-Tatrastav-likvidácia BRATISLAVA 21. mája (SITA) – Popradská stavebná spoločnosť Tatrastav, a.s. je od pondelka 20. mája v likvidácii. „Predstavitelia spoločnosti o tom rozhodli v pondelok na mimoriadnom valnom zhromaždení,“ informovali agentúru SITA zástupcovia spoločnosti. Likvidátorom spoločnosti sa stal Jozef Ecker. O ďalšom osude spoločnosť bude informovať na budúci týždeň. Rozhodnutie o likvidácii je výsledkom dlhotrvajúcej krízy spoločnosti a nedostatku finančných prostriedkov. Rok 2000 ukončila spoločnosť s niekoľkomiliónovou stratou. Objem výroby predstavoval iba 60 mil. Sk a bol za ostatné roky doteraz jeden z najnižších. K ultimu 2000 zamestnával Tatrastav 165 pracovníkov. Spoločnosť realizovala v roku 2000 hlavne výstavbu vyše 100 bytových domov vo Svite a v Poprade. Tatrastav bol sprivatizovaný v prvej vlne kupónovej privatizácie, jeho majiteľmi sú slovenské právnické i fyzické osoby. Spoločnosť sa zaoberá stavebnou, obchodnou a projektovou činnosťou pri výstavbe bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb vrátane technickej vybavenosti.

STAVEBNÍCTVO: Stanovisko EIB nie je v rozpore so správou komisie Výstavba mostu Košická nie je podľa V. Kovalčíka ohrozenáSR-stavebníctvo-most-Košická-EIB-komisia-diskusie BRATISLAVA 21. mája (SITA) – Stanovisko Európskej investičnej banky (EIB) nie je v rozpore s hodnotiacou správou výberovej komisie v tendri na dodávateľa mostu Košická. „EIB predložila komisii námety na diskusiu, ale výstavba mosta nie je ohrozená,“ uviedol pre agentúru SITA predseda výberovej komisie a generálny riaditeľ spoločnosti Metro Vladimír Kovalčík. Spoločnosť Metro je generálnych investorom stavby. Výberová komisia bude prehodnocovať názory banky a počas jedného až troch týždňov zaujme definitívne stanovisko k víťaznej ponuke vo výbere dodávateľa stavby. Minulý mesiac výberová komisia vybrala víťaza, ktorého však vzhľadom na dodržiavanie pravidiel Federácie autorizovaných inžinierov (FIDIC) nemohla oficiálne uverejniť. Po podpise zmluvy s víťazom by sa mal most začať reálne stavať 1. júla. Momentálne sa realizujú predprípravné práce v oblasti inžinierskych sietí. Financovanie piateho bratislavského mosta z polovice pokryje štátny rozpočet, zvyšok nákladov budú kryť pôžičky z EIB. Cena stavby by mala dosiahnuť 3,6 mld. Sk. Stavba mosta súvisí s vybudovaním nových diaľničných úsekov cez Bratislavu, most by mal tiež odbremeniť Starý most, keďže sa čoraz viac zdôrazňuje potreba jeho rekonštrukcie. Piaty bratislavský most má vytvoriť aj rezervu na zvládnutie dopravnej situácie v hlavnom meste SR.

STAVEBNÍCTVO: Stavoprojekting vlani so ziskom 3,74 mil. Sk Záväzky a rezervy spoločnosti predstavovali ku koncu roka 58,51 mil. Sk SR-stavebníctvo-Stavoprojekting-výsledky-2001 BRATISLAVA 22. mája (SITA) – Stavoprojekting, a.s., Košice dosiahol v minulom roku zisk po zdanení v objeme 3,74 mil. Sk. Celkové výnosy firmy predstavovali vlani 50,03 mil. Sk. Vyplýva to z informácii zverejnených spoločnosťou. Celkové aktíva evidovala firma k ultimu decembra v objeme 183,58 mil. Sk, z toho stále aktíva tvorili 77 %. Obežné aktíva boli na úrovni 42,14 mil. Sk, pričom pohľadávky dosiahli 26,76 mil. Sk. Záväzky a rezervy spoločnosti predstavovali ku koncu roka 58,51 mil. Sk. Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra 1. mája 1992 so základným imaním v objeme 58,689 mil. Sk. Predmetom činnosti spoločnosti sú predovšetkým geodetické a kartografické činnosti, projektovanie stavieb, inžinierske konštrukcie a mosty-geotechnika, projektovanie stavieb, vodohospodárske stavby, zdravotno-vodohospodárske stavby, inžinierske siete a vzduchotechnika

STAVEBNÍCTVO: Astaldi vstupuje na milánsku burzu Spoločnosť chce na kapitálový trh vstúpiť s 36,4-percentným balíkom akcií Taliansko-stavebníctvo-Astaldi-burza-vstup RÍM 22. mája (SITA, APA) – Druhá najväčšia talianska stavebná spoločnosti Astaldi vstupuje na milánsku burzu. Spoločnosť chce na kapitálový trh vstúpiť s 36,4-percentným balíkom akcií. Akcie spoločnosti sa budú predávať za 3,10 až 3,60 eur. „Prostredníctvom akvizícií chceme expandovať v komplementárnych oblastiach. Nevylučujeme ani partnerstvá,“ povedal riaditeľ spoločnosti Vittorio Di Paola. Dlhodobým cieľom spoločnosti je expanzia na celosvetovej úrovni. Od vstupu na burzu očakáva talianska spoločnosť finančné prostriedky vo výške 73 mil. eur, ktoré majú slúžiť na konsolidáciu spoločnosti na medzinárodných trhoch.

Spoločnosť Astaldi dosiahla v prvom kvartáli tohto roka obrat vo výške 202 mil. eur a zisk 12,9 mil. eur. Počas uplynulého roka dosiahla spoločnosť obrat vo výške 843 mil. eur a čistý zisk 30 mil. eur.(1 EUR = 43,545 SKK)

BYTY: Rozpočet ŠFRB na podporu bytovej výstavby je už naplnený V súčasnosti štátny fond hľadá spôsob navýšenia disponibilných prostriedkov v objeme približne 1 mld. Sk, ktoré by zabezpečili plynulý chod poskytovania prostriedkov na podporu bytovej výstavby

SR-byty-ŠFRB-rozpočet-naplnenie-navýšenie BRATISLAVA 22. mája (SITA) – Tohtoročný rozpočet Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) v objeme takmer 3,2 mld. Sk je už naplnený. „V súčasnosti však hľadáme spôsob navýšenia disponibilných prostriedkov v objeme približne 1 mld. Sk, ktoré by zabezpečili plynulý chod poskytovania prostriedkov na podporu bytovej výstavby,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA riaditeľ ŠFRB Zoltán Kása. Štátny fond dostal na začiatku mája od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR) ďalšie prostriedky nad rozpočet vo výške 300 mil. Sk, ktoré sú však v súčasnosti už prerozdelené. V tom čase bol totiž rozpočet fondu naplnený na 103,15 %. Poslanci Národnej rady SR v stredu posunuli do druhého čítania novelu zákona o zrušení niektorých štátnych fondov, ktorá by mala zabezpečiť zachovanie ŠFRB. Podľa parlamentu by mal štát zachovať poskytovanie výhodných úverov smerovaných na výstavbu nájomných bytov a bytov do vlastníctva pre nižšie príjmové skupiny obyvateľstva. Fond podporuje bytovú výstavbu prostredníctvom 14 programov. Najväčší záujem je o Program pre výstavbu nájomných bytov, Program pre mladých občanov a Program výstavby bytu v rodinnom dome. Po ďalšom navýšení disponibilných prostriedkov tak štátny fond v tomto roku poskytne na rozvoj bytovej výstavby zvýhodnené úvery vo výške 4,5 mld. Sk. Fond podporuje bytovú výstavbu najmä poskytovaním zvýhodnených úverov. ŠFRB vznikol v roku 1996. Ak parlament neodsúhlasí jeho zachovanie, fond by sa mal zrušiť k 1. januáru 2003. Správa fondu by následne prešla pod priame riadenie MVRR a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

STAVEBNÍCTVO: Hydrostav má nových majiteľov Podľa Miroslava Remetu z Istrokapitálu, firmy, na ktoré sa previedlo 99,38 % akcií Hydrostavu, nepatria pod Istrokapitál SR-stavebníctvo-Hydrostav-akcie-predaj-majitelia-noví BRATISLAVA 23. mája (SITA) – Stavebná spoločnosť Hydrostav má nových majiteľov. V priebehu minulého týždňa sa prostredníctvom priamych obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave previedlo 99,38 % akcií Hydrostavu. Podľa informácií Strediska cenných papierov SR sa 32-percentným majiteľom Hydrostavu stala spoločnosť Magma Slov, s.r.o., Bratislava a firma Thorin, a.s., Bratislava získala 17,69 %. The Circle Investment Group Holdings, S.A.H. je majiteľom 29,93 % a spoločnosť Klingenber Anstalt získala 19,75 %. Ako pre agentúru SITA potvrdil Miroslav Remeta z Istrokapitálu, firmy, na ktoré sa previedlo 99,38 % akcií Hydrostavu, nepatria pod Istrokapitál. „Istrokapitál má naďalej záujem o core business, teda stavebnú časť Hydrostavu, ale rokovania ešte neskončili,“ povedal. Dodal však, že Istrokapitál spolupracuje pri tejto transakcii s právnickou firmou, ktorá by mala za prevodom akcií stáť. „Istrokapitál nemá záujem o všetky aktivity Hydrostavu,“ doplnil. Podľa jeho slov uvedená právnická firma spolupracuje aj s inými spoločnosťami, ktoré majú o Hydrostav záujem. V pondelok 13. mája sa na BCPB prostredníctvom priameho obchodu previedlo 975 708 kusov akcií Hydrostavu pri cene 19 Sk. Za 99,39-percentný balík akcií tak zaplatili noví majitelia 18,538 mil. Sk. Po transakcii sa znížil podiel spoločnosti Stavebné závody Hydrostavu, a.s., z 99,38 % na nulu.

Podľa medializovaných vyjadrení prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Františka Slávika je hospodárenie Hydrostavu dlhodobo neprehľadné a firma neposkytuje o sebe informácie. Hydrostav údajne dlhuje svojim veriteľom zhruba 1,2 mld. Sk. Podľa týždenníka Trend spoločnosť nespláca svoje dlhy voči bankám, obchodným partnerom, ani štátu. Firma už od roku 1998 vykazuje stratu. Podnik nezverejnil hospodársky výsledok za minulý rok. Už za polovicu roka 2001 však vykazoval stratu vyše 99 mil. Sk. Väčšina zamestnancov spoločnosti dostáva 60-percentnú náhradu za mzdu. Už dlhšie sú telefóny centrály spoločnosti odpojené. Majitelia aj vedenie firmy sa odmieta ku krízovej situácii vyjadrovať. Najcennejšou súčasťou zadlženého Hydrostavu sú jeho uzatvorené kontrakty na výstavbu diaľnic.

BYTY: ŠFRB priznal k 6. máju podporu vo výške takmer 1,451 mld. Sk Požadovaný objem podpory predstavoval približne 2,812 mld. Sk, z ktorých fond posúdil prostriedky vo výške 2,731 mld. Sk a tieto sú ešte v štádiu rozpracovanosti SR-byty-ŠFRB-podpora-požadovaná-priznaná-rozpočet BRATISLAVA 23. mája (SITA) – Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) priznal do 6. mája tohto roka žiadateľom o podporu prostriedky v celkovom objeme takmer 1,451 mld. Sk. Požadovaný objem podpory predstavoval približne 2,812 mld. Sk, z ktorých fond posúdil prostriedky vo výške 2,731 mld. Sk. Fond zaevidoval k danému termínu 2 256 žiadostí, ktoré v súčasnosti posudzuje, pričom k 22. máju sa tento počet zvýšil na 2 807. Doteraz fond vyhovel 1 074 žiadostiam. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ ŠFRB Zoltán Kása. Najväčší záujem prejavili žiadatelia o Program mladých občanov s 1 772 žiadosťami. Predstavuje to takmer 79 % všetkých žiadostí. V tomto programe fond vyhovel 841 žiadostiam a priznal tak žiadateľom podporu vo výške takmer 534 mil. Sk, pričom sa požadovalo až 1,133 mld. Sk. V troch z celkovo štrnástich programov neevidoval ŠFRB k 6. máju žiadny záujem. Išlo predovšetkým o programy výstavby sociálnych zariadení. Občania sa začali zaujímať aj o niektoré programy, o ktoré doteraz nebol záujem. Išlo napríklad o podporu na vylepšenie bytu a na odstránenie statických nedostatkov bytového domu. Fond priznal podporu 794,9 mil. Sk na program výstavby nájomných bytov, pričom žiadatelia žiadali prostriedky v objeme 1,431 mld. Sk. Fond od začiatku roku zaevidoval o tento program celkovo 125 žiadostí, pričom zatiaľ 63 z nich vyhovel. Na výstavbu bytu v rodinnom dome sa prihlásilo o podporu 256 žiadateľov. Na tento program poskytol fond prostriedky vo výške takmer 65,7 mil. Sk, pričom požadovaná podpora bola zhruba 154,8 mil. Sk. Na základe priznaných prostriedkov štátneho fondu sa začalo s výstavbou 1 534 nových bytových jednotiek a obnovených bolo 289 bytov. Tohtoročný rozpočet ŠFRB v objeme takmer 3,2 mld. Sk je už naplnený. „Z toho rozpočtu ešte plynulo 522,8 mil. Sk na žiadosti uzavreté v roku 2001, ktoré sú už uzavreté v banke a 18,8 mil. Sk je viazaných na žiadosti z roku 2001, ktoré ešte nie sú uzavreté,“ doplnil Z. Kása. Zostatok rozpočtu na tento rok tak predstavoval 2,647 mld. Sk. Štátny fond dostal na začiatku mája od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR) ďalšie prostriedky nad rozpočet vo výške 300 mil. Sk, ktoré sú však v súčasnosti už prerozdelené. V súčasnosti fond hľadá spôsob navýšenia disponibilných prostriedkov v objeme približne 1 mld. Sk, ktoré by zabezpečili plynulý chod poskytovania prostriedkov na podporu bytovej výstavby. Fond podporuje bytovú výstavbu najmä poskytovaním zvýhodnených úverov. ŠFRB vznikol v roku 1996. Ak parlament neodsúhlasí jeho zachovanie, fond by sa mal zrušiť k 1. januáru 2003. Správa fondu by následne prešla pod priame riadenie MVRR a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.


Pripravil: Linda Drábová, P67 value, člen skupiny Penta Holding. Spracovane zo zdrojov agentúry SITA, služby TRIAS a interných databáz.

Táto publikácia bola pripravená tímom spoločnosti P67 Value, členom skupiny PENTA HODLDING. Publikácia nie je určená ako ponuka na predaj alebo nákup akéhokoľvek finančného nástroja. Napriek tomu, že spoločnosť P67 Value venovala odpovedajúcu a uvážlivú starostlivosť výberu faktov a ich zdrojov použitých v tejto publikácii, nepreberá na seba záväzok úplnosti a kompletnosti týchto faktov. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Predstavitelia alebo zamestnanci P67 Value, môžu, v rámci zákonných noriem, participovať alebo mať iné záujmy v transakciách alebo nástrojoch vrátane derivátov, ktoré priamo alebo nepriamo sa dotýkajú témy tejto publikácie.

Ani predstavitelia, ani zamestnanci spoločnosti P67 Value nepreberajú na seba záväzky vyplývajúce z priamych alebo nepriamych strát spôsobených využitím informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Investičné možnosti pojednávané v tejto publikácii môžu obsahovať signifikantné riziko, nemusia byť k dispozícií vo všetkých legislatívnych systémoch, môžu byť nelikvidné a nevhodné pre niektorých investorov. Hodnota investície, alebo výnos z nej, môže podliehať zmene úrokovej sadzby, menového kurzu alebo iných činiteľov v ekonomike. Minulá výkonnosť investície nie je indikátorom budúceho vývoja jej hodnoty.

Obsah tejto publikácie podlieha ochrane autorským zákonom. Žiadna jeho časť, text, graf alebo tabuľka nesmie byť reprodukovaná, distribuovaná alebo publikovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P67 Value. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie spoločnosť P67 Value poskytne na vyžiadanie.

Bratislava
P67 Value, member of PENTA HOLDING
Krížková 9
811 04 BRATISLAVA
SLOVAKIA
e-mail: p67value@p67value.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 10. 2020

USD 1,185 0,004
CZK 27,185 0,048
GBP 0,908 0,006
HUF 364,010 1,670
CAD 1,556 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS