ČLÁNOK
Čo sa stalo v odvetví
17. mája 2002

Slovensko

– Objem stavebnej produkcia v marci medziročne klesol o 0,8 % na 5,6 mld. Sk a prvýkrát po šiestich mesiacoch jej úroveň prevýšila minuloročný objem, ktorý bol 5,353 mld. Sk. Úroveň produkcie v medziročnom porovnaní ovplyvnila najmä o 2,2 % nižšia produkcia na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií a v zahraničí o 15,4 %. Práce na opravách a údržbe vzrástli medziročne o 14,7 %. Priemerná denná produkcia po 8 mesiacoch sa medziročne zvýšila o 9,1 %.

– TriGránit Development Corporation (TDC) prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti TriGránit Office, a.s., investuje do projektu Millenium Tower II. 16 mil. USD. Nová budova bude susediť s Polus City Centrom v mestskej časti Nové Mesto. Financovanie zabezpečuje Slovenská sporiteľňa, a.s. a Erste Bank. V budúcnosti chce spoločnosť činnosť dynamizovať a plánujú na Slovensku preinvestovať približne 300 mil. USD.

– Finančná spoločnosť Istrokapitál má záujem o stavebnú firmu Hydrostav. V súčasnosti vykonávajú v Hydrostave hĺbkovú kontrolu, ktorá by mohla skončiť do jedného prípadne dvoch týždňov. Ak due diligence neodhalí mimoriadne skutočnosti, ktoré nie sú doteraz známe, Istrokapitál by mal Hydrostav kúpiť a nájsť spôsob reštrukturalizácie tejto stavebnej spoločnosti, ktorá má vážne problémy.

– Spoločnosť Železničné stavebníctvo (ŽS), a.s., Bratislava začala v apríli s modernizáciou železničnej trate na úseku Devínske Jazero – Zohor a koncom mája začne s modernizáciou trate Rača – Jur. Spoločnosť predpokladá v r. 2002 zisk na úrovni 25 mil. Sk, zvýšenie vlastných výkonov na úroveň 500 mil. Sk, z ktorých 200 mil. Sk bude predstavovať výstavba piateho koridoru Rača – Jur, 200 mil. Sk by mala firma získať z pokračovania prác na štvrtom koridore Devínske Jazero – Zohor.

– Stavebná spoločnosť Sibamac, a.s., Bratislava dosiahla v r. 2001 zisk po zdanení v objeme 10,4 mil. Sk. Spoločnosť evidovala rekordný obrat v objeme 1,242 mld. Sk. Hospodársky výsledok pred zdanením medziročne vzrástol o 73 % a dosiahol úroveň 16,5 mil. Sk. Vplyv na hospodárenie spoločnosti malo najmä zvýšenie obratu a znižovanie priamych nákladov.

– Spoločnosť Inžinierske stavby (IS), a.s., zaznamenala v 1Q r. 2002 stratu vo výške 60 mil. Sk, ktorá bola v súlade s plánom. Strata podniku bola tak o 17,7 % vyššia ako v 1Q r. 2001. Obrat podniku klesol v porovnaní s minuloročným o 4,9 % na 390 mil. Sk. Hospodárenie firmy v 1Q nepriaznivo ovplyvnila predovšetkým sezónnosť stavebných prác a realizácia prác na stavbách priemyselného charakteru, ktoré sú náročné na prácnosť a zároveň sú menej efektívne.

– Cestné stavby, a.s., Košice vykázali vlani stratu 22,65 mil. Sk. Výnosy spoločnosti boli 1,012 mld. Sk a náklady 1,035 mld. Sk. Cudzie zdroje podniku boli vo výške 371,552 mil. Sk. V hospodárení spoločnosti sa podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Jozefa Lucu prejavila reštrukturalizácia, ku ktorej podnik pristúpil po tom, čo nad ním v decembri 2000 získala kontrolu francúzska firma Eurovia.

– Slovenskí stavební podnikatelia sú len minimálne spokojní so súčasným stavom stavebníctva, ktoré po 26% prepade výroby v r. 1999 a 2000 v súčasnosti takmer stagnuje, a spokojnosť možno podľa nich vysloviť len s bytovou výstavbou.

– 14.5. sa začal po piaty raz v Banskej Bystrici medzinárodný veľtrh stavebníctva FOR ARCH, ktorý sa počtom vystavovateľov a plochou zaradil, za bratislavské CONECO. Tematicky sa orientuje na individuálnu bytovú výstavbu, rekonštrukcie a obnovu fondu, ako i skvalitnenie obytných zón v mestách. Je to mimoriadne aktuálna téma, keďže mnohé panelákové byty sú pomaly na hranici svojej životnosti a v blízkej budúcnosti otvoria veľký problém.

Outside Slovakia

– Celková stavebná výroba v ČR v marci medziročne klesla o 2,7 %, kým v prvom štvrťroku zaznamenala stavebná výroba medziročný rast o 3,7 %. Pokles produkcie stavebníctva v marci ovplyvnil podľa ČSÚ výrazný pokles objemu prác na pozemných stavbách, vyššia porovnávacia základňa a oneskorenie fakturácií u niektorých investícií, ako aj pokles objemu stavebných prác v niektorých veľkých stavebných firmách, a to aj v súvislosti s diverzifikáciou ich činnosti.

– Minister dopravy ČR Jaromír Schling predloží vláde ČR nový návrh zmluvy s izraelským holdingom Housing&Construction o výstavbe diaľnice D4. V ČR zostáva dokončiť základnú dopravnú infraštruktúru minimálne za 900 mld Kč. Dlh, ktorý má vzniknúť uzavretím zmluvy s Housing&Construction, by nebol hradený zo štátneho rozpočtu, ale prostredníctvom Štátneho fondu dopravnej infraštruktúry. Splácali by ho teda prostredníctvom dane z pohonných hmôt, diaľničných známok a ďalších poplatkov najmä užívatelia diaľnice – dopravné firmy a motoristi.

Súvisiace záležitosti

– Spoločnosť Hebel Pórobetón Šaštín, s.r.o., dosiahla v 1Q tržby za predaj výrobkov v objeme 61,106 mil. Sk, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast takmer o 45 %. V sledovanom období evidujú stratu vo výške 758 tis. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje zlepšenie o 99,8 %. Podľa slov Františka Kmiťa dôvodom straty v prvom kvartáli je skutočnosť, že stavebné práce sa rozbiehajú v lete.

Detailnejšie informácie

STAVEBNÍCTVO: ŽS začalo modernizovať trať Devínske Jazero – Zohor Stavebná sezóna sa ešte len rozbieha, preto za prvý štvrťrok sú náklady spoločnosti vyššie ako tržby a záväzky rastú rýchlejšie ako pohľadávky SR-stavebníctvo-ŽS-zákazky-realizácia-plány BRATISLAVA 10. mája (SITA) – Spoločnosť Železničné stavebníctvo (ŽS), a.s., Bratislava začala v apríli s modernizáciou železničnej trate na úseku Devínske Jazero – Zohor a koncom mája začne s modernizáciou trate Rača – Jur. Ide o rozhodujúce zákazky firmy. „Stavebná sezóna sa ešte len rozbieha, preto za prvý štvrťrok sú náklady spoločnosti vyššie ako tržby a záväzky rastú rýchlejšie ako pohľadávky. Klesá stav pohotových finančných prostriedkov a investície sa iba pripravujú,“ uviedol pre agentúru SITA generálny riaditeľ spoločnosti Miroslav Doboš. Spoločnosť predpokladá v tomto roku zisk na úrovni 25 mil. Sk. Očakáva taktiež zvýšenie vlastných výkonov na úroveň 500 mil. Sk. Z nich bude 200 mil. Sk predstavovať výstavba piateho koridoru Rača – Jur, na ktorej sa Železničné stavebníctvo podieľa v rámci konzorcia s Doprastavom. Ďalších 200 mil. Sk by mala firma získať z pokračovania prác na štvrtom koridore Devínske Jazero – Zohor. Firma taktiež začne v tomto roku s rekonštrukciou druhého nástupišťa na bratislavskej Hlavnej stanici. V tomto roku chce investovať hlavne do nákupu dvojcestného motorového vozidla v hodnote 8 mil. Sk a do nákupu technických vozidiel. Hoci spoločnosť vlani neexportovala, v tomto roku plánuje výstavbu šesťkilometrového úseku dvojkoľajovej trate v Grécku. Spoločnosť zamestnávala ku koncu minulého roka 130 pracovníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 20 osôb. Priemerná mesačná mzda sa pohybovala vlani v rozmedzí 13 až 14 tis. Sk. V tomto roku firma plánuje zvýšiť počet zamestnancov o 60. ŽS v rámci dodávateľských vzťahov spolupracuje so spoločnosťou Železničná priemyselná stavebná výroba Čaňa, ktorá ako jediná na Slovensku vyrába podvaly. Medzi ďalších dodávateľov patria Třinecké železárny, ktoré dodávajú koľajnice, keďže tieto sa na Slovensku nevyrábajú a výhybky firma odoberá od PT Prostějov. Štrky a štrkopiesky odoberá firma z miestnych slovenských zdrojov.

EKONOMIKA: Stavebná produkcia v ČR v marci klesla, za štvrťrok stúpla Celková stavebná výroba v Českej republike v marci medziročne klesla o 2,7 %, kým v prvom štvrťroku zaznamenala stavebná výroba medziročný rast o 3,7 % ČR-ekonomika-stavebníctvo-produkcia-marec-1Q PRAHA 10. mája (SITA, Reuters) – Celková stavebná výroba v Českej republike v marci medziročne klesla o 2,7 % po februárovom raste o 13,8 %, oznámil Český statistický úřad (ČSÚ). Po odpočítaní vplyvu rozdielneho počtu pracovných dní (v marci 2002 bolo o jeden pracovný deň menej) vykázala stavebná výroba v marci pokles o 1,6 %, dodal ČSÚ. V prvom štvrťroku zaznamenala stavebná výroba medziročný rast o 3,7 %. Po vylúčení vplyvu počtu pracovných dní vzrástla dokonca o 4,1 %. Pokles produkcie stavebníctva v marci ovplyvnil podľa ČSÚ výrazný pokles objemu prác na pozemných stavbách, vyššia porovnávacia základňa a oneskorenie fakturácií u niektorých investícií, ako aj pokles objemu stavebných prác v niektorých veľkých stavebných firmách, a to aj v súvislosti s diverzifikáciou ich činnosti. Úroveň stavebnej produkcie, očistená od sezónnych výkyvov bola v marci o 3 % nižšia ako vo februári, keď boli priaznivé klimatické podmienky pre stavebné práce.

STAVEBNÍCTVO:Stavebná produkcia v marci klesla o 0,8 % na 5,6 mld. Sk Po zohľadnení sezónnych vplyvov bol objem stavebnej produkcie v marci o 6,2 % vyšší ako vo februári SR-stavebníctvo-ŠÚ-výsledky-marec BRATISLAVA 13. mája (SITA) – Objem stavebnej produkcia v marci medziročne klesol o 0,8 % na 5,6 mld. Sk a prvýkrát po šiestich mesiacoch jej úroveň prevýšila minuloročný objem, ktorý bol 5,353 mld. Sk. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bol objem stavebnej produkcie v marci o 6,2 % vyšší ako vo februári. Medziročné zníženie stavebnej produkcie v marci bolo miernejšie ako v ostatných šiestich mesiacoch, hlavne pod vplyvom spomalenia poklesu produkcie na novej výstavbe a vyššieho prírastku prác na opravách a údržbe. Vyplýva to z predbežných výsledkov konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR. Úroveň produkcie v medziročnom porovnaní ovplyvnila najmä o 2,2 % nižšia produkcia na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií a v zahraničí o 15,4 %. Práce na opravách a údržbe vzrástli medziročne o 14,7 %. Priemerná denná produkcia po 8 mesiacoch sa medziročne zvýšila o 9,1 %. Za tri mesiace stavebná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku klesla o 3,4 %. Tempo vývoja ovplyvnil pokles produkcie na novej výstavbe o 5,8 %, v zahraničí o 2,9 % a rast na opravách a údržbe o 11,9 %. V štruktúre tuzemskej produkcie medziročne klesol podiel novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 2 percentuálne body na 77,4 %. Podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 3 percentuálne body na 21,6 %.

STAVEBNÍCTVO:Hebel Pórobetón za prvý kvartál s tržbami 61,106 mil. Sk Hebel evidoval v sledovanom období stratu vo výške 758 tis. Sk, čo predstavuje v medziročnom porovnaní zlepšenie o 99,8 % SR-stavebníctvo-Hebel-výsledky-1Q BRATISLAVA 13. mája (SITA) – Spoločnosť Hebel Pórobetón Šaštín, s.r.o., dosiahla v prvom kvartáli tržby za predaj výrobkov v objeme 61,106 mil. Sk, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast takmer o 45 %. „Hebel evidoval v sledovanom období stratu vo výške 758 tis. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje zlepšenie o 99,8 %,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA František Kmiť. Podľa jeho slov dôvodom straty v prvom kvartáli je skutočnosť, že stavebné práce sa rozbiehajú v lete. Export podniku predstavoval viac ako 3 mil. Sk. Hlavnými exportnými teritóriami naďalej ostávajú Česká republika, do ktorej sa exportuje 90 % produkcie, Poľsko a v menšej miere Maďarsko. Ako ďalej Kmiť skonštatoval, spoločnosť neredukovala počet zamestnancov a v podniku pracuje 145 zamestnancov. Priemerná mzda v spoločnosti dosahuje 17 045 Sk. Hebel Pórobetón vznikol v roku 1993 zlúčením akciovej spoločnosti Ľahké stavebné hmoty a nemeckého partnera Hebel AG. Hebel AG bol výhradným vlastníkom slovenskej firmy od roku 1995 do minulého roka, keď sa výhradným vlastníkom firmy stal Preussag AG. Novým vlastníkom spoločnosti je od 1. augusta minulého roka nemecký koncern Haniel Group. Firma sa na Slovensku orientuje na výrobu stavebných hmôt pre občiansku a bytovú výstavbu.

STAVEBNÍCTVO: Investície do Millenium Tower II. dosiahnu 16 mil. USD V budúcnosti chce spoločnosť TriGránit Development Corporation svoju činnosť dynamizovať a plánuje na Slovensku preinvestovať približne 300 mil. USD SR-stavebníctvo-TDC-Millennium-Tower-výstavba-začiatok-investície BRATISLAVA 20. septembra (SITA) – TriGránit Development Corporation (TDC) prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti TriGránit Office, a.s., investuje do projektu Millenium Tower II. 16 mil. USD. „V budúcnosti chceme našu činnosť dynamizovať a plánujeme na Slovensku preinvestovať približne 300 mil. USD,“ informoval na pondelkovom slávnostnom položení základného kameňa tejto administratívnej budovy predseda predstavenstva TDC Gábor Zászlós. Nová budova bude susediť s Polus City Centrom v mestskej časti Nové Mesto. Dôvodom pokračovania druhej fázy výstavby Polusu je úspech prvej výškovej kancelárskej budovy pri Poluse, ktorá je na 100 % prenajatá a tiež dopyt zo strany nájomcov. „Financovanie projektu zabezpečuje Slovenská sporiteľňa, a.s. a Erste bank, pričom úverová zmluva bola podpísaná v apríli,“ doplnili predstavitelia spoločnosti. Výstavba budovy začne nasledujúci deň a dokončená a skolaudovaná bude v septembri 2003. TDC už v súčasnosti rokuje s budúcimi nájomcami administratívnych priestorov. Medzi architektov budovy patrí slovenská firma Atelier Art / Stafford Haensli a Adamson Associates z Toronta. Budova bude kombináciou hliníkových konštrukcií a vysokoreflekčného tónovaného skla. Millenium Tower II. bude mať jedno podzemné a 21 nadzemných podlaží. Súčasťou budovy bude 5 výťahov, 24-hodinová strážna služba a monitorovanie kamerovým systémom ako aj systém magnetických kartičiek pre prístup do budovy mimo bežných prevádzkových hodín.Bratislava, a celkovo aj Slovensko sa menia nielen vďaka verejným investíciám, ale stále viac najmä vďaka zahraničným investíciám. „Príliv priamych zahraničných investícií je prioritou vlády a mal by ňou ostať aj naďalej, lebo predovšetkým vďaka súkromným zahraničným investíciám dokážeme rýchle a efektívnejšie zvládnuť neľahký proces reštrukturalizácie ekonomiky,“ uviedol predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. Ako ďalej dodal, vlak so zahraničnými investíciami sa rozbehol a je našou výzvou, aby sme pred neho kládli ďalšie koľaje. Investície sa tak dostanú nielen do rôznych častí Bratislavy, ale aj do regiónov s vysokou nezamestnanosťou. TDC bola založená v roku 1997 a v súčasnosti má kancelárie v Budapešti, Bratislave a Prahe. Spoločnosť má v súčasnosti rozpracovaný projekt územného rozvoja na nábreží Dunaja v Budapešti, Millennium City Center, ktorý bude mať kancelársku rozlohu vyše 400 tisíc metrov štorcových. (1 USD = 46,587 SKK)

STAVEBNÍCTVO: Istrokapitál má záujem o Hydrostav V súčasnosti vykonáva Istrokapitál v Hydrostave hĺbkovú kontrolu, ktorá by mohla skončiť do jedného prípadne dvoch týždňov SR-stavebníctvo-Hydrostav-akvizícia-Istrokapitál BRATISLAVA 14. mája (SITA) – Finančná spoločnosť Istrokapitál má záujem o stavebnú firmu Hydrostav. Ako pre agentúru SITA potvrdil manažér tohto akvizičného projektu Miroslav Remeta z Istrokapitálu, v súčasnosti vykonávajú v Hydrostave hĺbkovú kontrolu, ktorá by mohla skončiť do jedného prípadne dvoch týždňov. „Ak due diligence neodhalí mimoriadne skutočnosti, ktoré nie sú nám doteraz známe, Istrokapitál by mal Hydrostav kúpiť a nájsť spôsob reštrukturalizácie tejto stavebnej spoločnosti, ktorá má vážne problémy,“ povedal M. Remeta. V pondelok zmenilo majiteľa na Burze cenných papierov v Bratislave v priamych obchodoch takmer 50 % akcií Hydrostavu. Zobchodovalo sa 487 854 akcií Hydrostavu pri cene 19 Sk za akciu. Hydrostav získali v roku 1996 v privatizácii Stavebné závody Hydrostavu, a.s. Bratislava.

Podľa medializovaných vyjadrení prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Františka Slávika je hospodárenie Hydrostavu dlhodobo neprehľadné a firma neposkytuje o sebe informácie. Hydrostav údajne dlhuje svojim veriteľom zhruba 1,2 mld. Sk. Podľa týždenníka Trend spoločnosť nespláca svoje dlhy voči bankám, obchodným partnerom, ani štátu. Firma už od roku 1998 vykazuje stratu. Podnik nezverejnil hospodársky výsledok za minulý rok. Už za polovicu roka 2001 však vykazoval stratu vyše 99 mil. Sk. Väčšina zamestnancov spoločnosti dostáva 60-percentnú náhradu za mzdu. Už dlhšie sú telefóny centrály spoločnosti odpojené. Majitelia aj vedenie firmy sa odmieta ku krízovej situácii vyjadrovať. Najcennejšou súčasťou zadlženého Hydrostavu sú jeho uzatvorené kontrakty na výstavbu diaľnic.

STAVEBNÍCTVO: Sibamac dosiahol vlani zisk v objeme 10,4 mil. Sk V roku 2001 spoločnosť umiestnila 9 % stavebnej produkcie na nemeckom trhu SR-stavebníctvo-Sibamac-výsledky-2001 BRATISLAVA 14. mája (SITA) – Stavebná spoločnosť Sibamac, a.s., Bratislava dosiahla v minulom roku zisk po zdanení v objeme 10,4 mil. Sk. „Spoločnosť evidovala rekordný obrat v objeme 1,242 mld. Sk, z čoho stavebná produkcia realizovaná vlastnými zamestnancami predstavovala 577 mil. Sk,“ uviedla pre agentúru SITA členka predstavenstva Emília Jusková. Ako ďalej dodala, medziročný nárast obratu o 14 % v bežných cenách potvrdzuje dôveru investorov voči firme. Hospodársky výsledok pred zdanením medziročne vzrástol o 73 % a dosiahol úroveň 16,5 mil. Sk. „Hlavný vplyv na nárast hospodárskeho výsledku mal zisk z prevádzkovej činnosti, ktorý je v porovnaní s predchádzajúcim rokom dvojnásobný,“ doplnila E. Jusková. Nárast obratu a znižovanie priamych nákladov priaznivo ovplyvnili hospodárenie spoločnosti. Ďalším pozitívnym vplyvom bolo aj medziročné zvýšenie podielu obratu na jedného zamestnanca o 11 %. Spoločnosť zamestnávala vlani priemerne 779 pracovníkov, z toho 608 robotníkov. „Kým v slovenskom stavebníctve pokračoval pokles zamestnanosti, náš stav robotníkov sa zvýšil o 5 %,“ dodala E. Jusková. Oproti priemeru v slovenskom stavebníctve je priemerná mesačná mzda zamestnancov v Sibamacu vyššia o 33 %. V roku 2001 spoločnosť umiestnila 9 % stavebnej produkcie na nemeckom trhu. „Ďalšia zákazka pre rok 2002 v SRN potvrdzuje náš cieľ rozširovať aktivity spoločnosti i mimo územia Slovenska,“ komentovala E. Jusková. Spoločnosť v sledovanom období ukončila stavbu Napoleonských kúpeľov v Piešťanoch, prevádzkovú budovu Sociálnej poisťovne v Trenčíne, Nemocnicu s poliklinikou v Trenčíne, výstavnú halu Porsche auto, budovu a servis Mercedesu v Bratislave, 42 bytových jednotiek v Novej Dubnici, malometrážne byty pre mladé rodiny v Trnave a ďalšie. V Mníchove firma ukončila výstavbu Buropark Dornach a Altemesse Esplanade. Firma Sibamac vznikla v roku 1992 a podľa informácií zverejnených spoločnosťou medzi jej akcionárov patria Sibainvest, s.r.o. (51 %), Simac Holding, a.s. (33 %). Ostatní akcionári vlastnia 16 % akcií. Predmetom činnosti spoločnosti je výstavba občianskych, bytových a priemyselných objektov, poradenská a konzultačná činnosť, projektmanažment a prenájom nehnuteľností. Organizačnými zložkami sú závody so sídlom v Bratislave, Trnave a v Dubnici nad Váhom, ktoré poskytujú služby komplexnými dodávkami stavebných prác vo všetkých odboroch stavebníctva na celom území SR, ale aj v zahraničí

STAVEBNÍCTVO: Stavbári sú spokojní len s výstavbou bytov Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska F. Slávik tvrdí, že na trhu začína chýbať solventný občan SR-stavebníctvo-ZSPS-Slávik-výhrady-výstavba-bytová-ŠFRB BANSKÁ BYSTRICA 14. mája (SITA) – Slovenskí stavební podnikatelia sú len minimálne spokojní so súčasným stavom stavebníctva, ktoré po 26-percentnom prepade výroby v rokoch 1999 a 2000 v súčasnosti takmer stagnuje, a spokojnosť možno podľa nich vysloviť len s bytovou výstavbou. Na tlačovej besede v Banskej Bystrici pri príležitosti veľtrhu For Arch Slovakia to v utorok povedal prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) František Slávik. Potvrdil, že v prípade bytovej výstavby podmienky zo strany štátu už zrejme nemôžu byť lepšie, upozornil však, že dobrú situáciu zabezpečuje výstavba obecných nájomných bytov, pretože „solventný občan začína na trhu chýbať“. Ako uviedol Slávik pre agentúru SITA, je za ďalšie fungovanie Štátneho fondu rozvoja bývania, lebo je dôležité, aby sa zachovali prostriedky, do fondu sa vracali splátky od klientov a fond mohol samostatne existovať. Podľa informácie štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Petra Mattoša sa vlani na Slovensku rozostavalo 3 600 obecných bytov a za prvé štyri mesiace tohto roku ďalších 1 800. Slávik vyjadril nespokojnosť so stavom iných sfér stavebníctva. Upozornil, že na rozostavané štátne budovy určil rozpočet len polovicu z potrebnej sumy. Variant B výstavby diaľnic sa podľa jeho názoru splní, ale varoval, že ide len o dokončovanie a nové stavby sa nezačínajú. Uviedol, že ZSPS zosumarizoval uznesenia vlády SR a poskytol politickým stranám na prípravu volebných programov svoje predstavy zhrnuté do desiatich kapitol od infraštruktúry a bytov cez priemyselné a ekologické stavby až po výstavbu obchodných reťazcov. Kritizoval to, že sa nerieši situácia v zatepľovaní bytov, ktoré sa nezaobíde bez štátnej podpory ani v krajinách Európskej únie, ako aj štátnych objektov, ktoré sú energeticky takisto náročné. Podľa vzoru Nemecka by vraj formou podpory mohlo byť zahrnutie nákladov na zateplenie medzi odpočítateľné daňové položky

Minister dopravy ČR Jaromír Schling predloží ešte do volieb vláde ČR nový návrh zmluvy s izraelským holdingom Housing&Construction o výstavbe diaľnice D4. O jej výhodnosti však bude musieť presvedčiť tých ministrov, ktorým sa podmienky Článok : Chystá se nová smlouva s Izraelci o D47 Titul : PRÁVO Dátum : 13. 5. 2002 Strana: 16 Autor : Novotný Jiří V ČR zostáva dokončiť základnú dopravnú infraštruktúru minimálne za 900 mld Kč. Rozpočtové pravidlá sú veľmi prísne a rezortom umožňujú iba obmedzené čerpanie. Dlh, ktorý má vzniknúť uzavretím zmluvy s Housing&Construction, by však nebol hradený zo štátneho rozpočtu, ale prostredníctvom Štátneho fondu dopravnej infraštruktúry. Splácali by ho teda prostredníctvom dane z pohonných hmôt, diaľničných známok a ďalších poplatkov najmä užívatelia diaľnice – dopravné firmy a motoristi. Keby sa zmluvu s Housing&Construction nepodarilo uzavrieť, mohlo by to v budúcnosti ovplyvniť záujem investorov o túto potrebnú formu financovania. Podľa Schlinga by to malo dopad aj na české stavebníctvo. Veď diaľnicu majú postaviť za peniaze súkromných investorov domáce stavebné firmy.

STAVEBNÍCTVO: IS Košice v prvom kvartáli so stratou 60 mil. Sk Inžinierske stavby Košice vykázali za prvé tri mesiace obrat vo výške 390 mil. Sk SR-stavebníctvo-IS Košice-výsledky-1Q KOŠICE 16. mája (SITA) – Košická spoločnosť Inžinierske stavby (IS), a.s., zaznamenala v prvom štvrťroku tohto roku stratu vo výške 60 mil. Sk, ktorá bola v súlade s plánom. Strata podniku bola tak o 17,7 % vyššia ako v prvom kvartáli minulého roka. Obrat podniku klesol za prvé tri mesiace oproti prvému kvartálu roku 2001 o 4,9 % na 390 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informoval finančný riaditeľ IS Štefan Tarášek. Hospodárenie firmy v prvom kvartáli nepriaznivo ovplyvnila predovšetkým sezónnosť stavebných prác. Ďalším faktorom bola realizácia prác na stavbách priemyselného charakteru, ktoré sú náročné na prácnosť a zároveň sú menej efektívne. Podnik zamestnáva v súčasnosti okolo 1700 zamestnancov. Nepriaznivý stav chce spoločnosť v ďalších mesiacoch zvrátiť rozbehnutím prác na stavbách diaľničného programu, na rekonštrukciách a modernizáciách cestnej siete. IS chce tiež získať nové zákazky do výrobného programu, zefektívniť využitie strojných a dopravných kapacít. IS plánuje v tomto roku realizovať stavebné práce v základnej stavebnej výrobe nad 1,3 mld. Sk. Celkový obrat spoločnosť očakáva nad 2,5 mld. Sk. Nosnými budú stavby pre investora Slovenská správa ciest, a to najmä D1 Obchvat Fričovce, I/50 rekonštrukcia cesty Košice – Južné nábrežie, a D1 Beharovce – Branisko. Spoločnosť Inžinierske stavby, a.s., dosiahla vlani hrubý zisk 23,6 mil. Sk. Celkový minuloročný obrat IS predstavoval 2,757 mld. Sk a medziročne vzrástol o 685 mil. Sk. Prevádzkový zisk firmy bol na úrovni 69,9 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 13,7 mil. Sk.

Druhý najväčší stavebný veľtrh v SR – For Arch Slovakia 14.5. otvorili v Banskej Bystrici. Uviedol to na stretnutí s novinármi štátny tajomník MVRR SR Peter Matoš. Článok : For Arch odráža vzostup stavebníctva Titul : HOSPODÁRSKE NOVINY Dátum : 15. 5. 2002

Strana: 9 Autor : mtv Vyše 260 vystavovateľov, ktorí sa prezentujú takmer na 5000 m2 výstavnej plochy dokumentujú podľa neho skutočnosť, že slovenské stavebníctvo je svojou kvalitou rovnocenné so svetovým, čo sa prejavuje aj na exporte cementu, žiaruvzdorných a

keramických materiálov i stavebných prvkov. Súbežne s For Archom otvorili včera aj 3. ročník výstavy bývania a služieb pre domácnosť For Habitat a premiéru má odborné podujatie zamerané na regionálny rozvoj.

Počtom vystavovateľov a plochou sa zaradil medzinárodný veľtrh stavebníctva FOR ARCH, ktorý sa 14.5. začal po piaty raz v Banskej Bystrici, za bratislavské CONECO. Článok : Chýba solventnejší občan Titul : HOSPODÁRSKY DENNÍK Dátum : 15. 5. 2002

Strana: 2 Autor : Berčíková Eva Tematicky sa orientuje na individuálnu bytovú výstavbu, rekonštrukcie a obnovu fondu, ako i skvalitnenie obytných zón v mestách. Je to mimoriadne aktuálna téma, keďže mnohé panelákové byty sú pomaly na hranici svojej životnosti a v blízkej budúcnosti otvoria veľký problém. Do roku 2000 zaznamenal stavebný sektor prepad v SR až o 26% a vlaňajší rast bol oproti očakávaniam príliš pomalý – dosiahol 0,8%. V tomto roku sa odhad pohybuje okolo 1,3 – 1,5%. Stavebníctvo bolo vždy indikátorom rozvoja spoločnosti. S doterajším tempom nemôžeme byť spokojní, na druhej strane však pokročila podpora bytovej výstavby, je dostatok úverov, avšak chýba solventnejší občan. Absentujú financie na rozostavené stavby, nepokročilo sa v diaľniciach a zahraničný kapitál sa do investícií nehrnie podľa deklarovaných vízií.

STAVEBNÍCTVO: Cestné stavby Košice vlani so stratou 22,65 mil. Sk Výnosy spoločnosti, ktorú kontroluje francúzska firma Eurovia, boli v minulom roku 1,012 mld. Sk SR-doprava-Cestné stavby-výsledky-2001 BRATISLAVA 16. mája (SITA) – Cestné stavby, a.s., Košice vykázali vlani stratu 22,65 mil. Sk. Výnosy spoločnosti boli 1,012 mld. Sk a náklady 1,035 mld. Sk. Cudzie zdroje podniku boli vo výške 371,552 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou. Celková bilančná suma firmy je 576,287 mil. Sk. Stále aktíva tvoria 345,124 mil. Sk, obežné predstavujú 217,476 mil. Sk. Vlastné imanie dosiahlo 176,469 mil. Sk. V hospodárení spoločnosti sa podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Jozefa Lucu prejavila reštrukturalizácia, ku ktorej podnik pristúpil po tom, čo nad ním v decembri 2000 získala kontrolu francúzska firma Eurovia. Cestné stavby Košice, ktoré sa zaoberajú predovšetkým podnikaním v stavebníctve, majú závody v Košiciach, Prešove a Michalovciach. Základné imanie spoločnosti je takmer 360 mil. Sk.

Pripravil: Linda Drábová, P67 value, člen skupiny Penta Holding. Spracovane zo zdrojov agentúry SITA, služby TRIAS a interných databáz.

Táto publikácia bola pripravená tímom spoločnosti P67 Value, členom skupiny PENTA HODLDING. Publikácia nie je určená ako ponuka na predaj alebo nákup akéhokoľvek finančného nástroja. Napriek tomu, že spoločnosť P67 Value venovala odpovedajúcu a uvážlivú starostlivosť výberu faktov a ich zdrojov použitých v tejto publikácii, nepreberá na seba záväzok úplnosti a kompletnosti týchto faktov. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Predstavitelia alebo zamestnanci P67 Value, môžu, v rámci zákonných noriem, participovať alebo mať iné záujmy v transakciách alebo nástrojoch vrátane derivátov, ktoré priamo alebo nepriamo sa dotýkajú témy tejto publikácie.

Ani predstavitelia, ani zamestnanci spoločnosti P67 Value nepreberajú na seba záväzky vyplývajúce z priamych alebo nepriamych strát spôsobených využitím informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Investičné možnosti pojednávané v tejto publikácii môžu obsahovať signifikantné riziko, nemusia byť k dispozícií vo všetkých legislatívnych systémoch, môžu byť nelikvidné a nevhodné pre niektorých investorov. Hodnota investície, alebo výnos z nej, môže podliehať zmene úrokovej sadzby, menového kurzu alebo iných činiteľov v ekonomike. Minulá výkonnosť investície nie je indikátorom budúceho vývoja jej hodnoty.

Obsah tejto publikácie podlieha ochrane autorským zákonom. Žiadna jeho časť, text, graf alebo tabuľka nesmie byť reprodukovaná, distribuovaná alebo publikovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P67 Value. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie spoločnosť P67 Value poskytne na vyžiadanie.

Bratislava
P67 Value, member of PENTA HOLDING
Krížková 9
811 04 BRATISLAVA
SLOVAKIA
e-mail: p67value@p67value.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 10. 2020

USD 1,185 0,004
CZK 27,185 0,048
GBP 0,908 0,006
HUF 364,010 1,670
CAD 1,556 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS