ČLÁNOK
Čo sa stalo v odvetví
2. apríla 2002

Energetika na Slovensku

· SE ukončili minuloročné hospodárenie s čistým ziskom 754,755 mil. Sk pri celkových nákladoch 58,217 mld. Sk a výnosoch 58,972 mld. Sk. Prevádzkový zisk predstavoval 3,524 mld. Sk, výroba elektrickej energie dosiahla 27 215 GWh.


·Za účelom reštrukturalizácie úverov z minulého roku plánujú SE v tomto roku emitovať na londýnskych trhoch medzinárodné dlhopisy, ktorých hodnota môže dosiahnuť až 200 mil. USD.
· Vo februári sa na Slovensku vyrobila elektrická energia v objeme 2 790 GWh a domáca spotreba elektrickej energie dosiahla úroveň 2 453 GWh.
· Mesto Košice súhlasí s prevodom štátneho 49%ného podielu v spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. do majetku mesta. Mesto tak získa podiel v spoločnosti so základným imaním 1,2 mld. Sk a zdedenými záväzkami 638 mil. Sk.
· Na odovzdávanie ponúk na kúpu minoritných podielov v troch rozvodných energetických podnikoch bude stanovený jeden deň. Obálky s ponukami potenciálnych investorov sa budú otvárať taktiež v jeden deň. Stanovené tri samostatné komisie budú potom hodnotiť ponuky individuálne.

Energetika vo svete

·Nemecká energetická spoločnosť RWE AG potvrdila, že ponúkla za odkúpenie britskej firmy Innogy Plc 3,1 mld. GBP. Po transakcii by sa RWE dostala medzi tri najväčšie energetické koncerny v Európe.
· Nemecký koncern verejnoprospešných služieb RWE AG vďaka kľúčovým divíziám prekonal v roku 2001 plánovaný prevádzkový zisk a tento rok očakáva jeho ďalší rast. Essenská skupina uviedla, že jej prevádzkový zisk vzrástol v skrátenom fiškálnom roku, ktorý trval od júla do decembra 2001, o 21 % na 2,03 mld. EUR.

Vybrané detailnejšie informácie:

Energetika na Slovensku

· Vo februári v SR výroba elektriny 2,79 TWh

BRATISLAVA 22. marca (SITA) – Vo februári sa na Slovensku vyrobila elektrická energia v objeme 2 789,998 gigawatthodín (GWh), čo je o 3,9 % viac, ako predpokladal plán a 6-percentné prekročenie vlaňajšej februárovej výroby. Domáca spotreba elektrickej energie dosiahla 2 453,3 GWh, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roku znamená len minimálny nárast. Vývoz predstavoval 336,7 GWh. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Slovenských elektrární (SE) Alena Melichárková.

Jadrové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach vyrobili v mesiaci február spolu 1 472,8 GWh elektrickej energie, čo predstavuje takmer 53-percentný podiel na celoslovenskej výrobe. Slovenské tepelné elektrárne dodali v druhom mesiaci tohto roka elektrinu v objeme 523,5 GWh, čo je 18,8 % celkovej výroby. Produkcia vodných elektrární vo výške 513,1 GWh sa na celkovom množstve podieľala 18,39 %. Elektrická energia pochádzajúca zo závodných elektrární bola na úrovni 280,5 GWh, čo znamená 10,05 % produkcie Slovenska.

SE vyprodukovali vo februári spolu 2 233,3 GWh elektrickej energie, čím prekročili mesačný plán o 5,1 %. Za dva mesiace tak elektrárne vyrobili spolu 4 875,4 GWh elektrickej energie, čo znamená prekročenie plánu o 6,5 %. Oproti prvým dvom mesiacom vlaňajšieho roku stúpla výroba SE o 6,84 %.

· Košice súhlasia s prevodom 49 % akcií Teplárne na mesto

KOŠICE 25. marca (SITA) – Košice súhlasia s prevodom štátneho podielu v spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. do majetku mesta. V pondelok o tom rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva na mimoriadnom rokovaní. Odsúhlasili tak bezodplatný prevod maximálne 49 % akcií spoločnosti, ktorá vznikla rozdelením Slovenských elektrární koncom minulého roka. Súhlas zastupiteľstva s prevodom podielu v košickej Teplárni si vyžiadalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR.

Primátor Košíc Zdenko Trebuľa pri schvaľovaní bezodplatného predaja uviedol, že mesto získa podiel v spoločnosti so základným imaním 1,2 mld. Sk a zdedenými záväzkami 638 mil. Sk. Napriek tomu by podľa neho mala byť Tepláreň schopná vyrovnať tieto dlhy. Podľa Z. Trebuľu však bude potrebné, aby sa začala viac orientovať na výrobu elektrickej energie na úkor výroby tepla a teplej vody, ako je tomu teraz. V Teplárni tiež bude potrebné modernizovať technologické vybavenie. Jeho životnosť podľa primátora končí v roku 2005.

Vedenie mesta odôvodnilo vstup Košíc do Teplárne aj zákonnou zodpovednosťou za zásobovanie obyvateľstva teplom a teplou úžitkovou vodou. Po vstupe do Teplárne získa mesto aj nárok na obsadenie postov v dozornej rade tejto spoločnosti. Ich počet zatiaľ nie je známy, preto primátor vyzval poslanecké kluby mestského zastupiteľstva, aby predbežne pripravili nominantov na tieto miesta.

Mestské zastupiteľstvo sa v pondelok na mimoriadnom rokovaní zaoberalo aj schvaľovaním ozdravného rozpočtu mesta a prevodu divíznej budovy do majetku Východoslovenského múzea.

· Ponuky na REP odovzdajú investori v jeden deň

BRATISLAVA 26. marca (SITA) – Na odovzdávanie ponúk na kúpu minoritných podielov v troch rozvodných energetických podnikoch (REP) bude stanovený jeden deň. Obálky s ponukami potenciálnych investorov sa budú otvárať taktiež v jeden deň. Stanovené tri samostatné komisie budú potom hodnotiť ponuky individuálne. Informovala o tom ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová. Podľa medializovaných informácií je termín na predloženie ponúk predbežne stanovený na 12. apríl.

Ministerka diskutovala o možných alternatívach postupu pri prijímaní a otváraní ponúk s poradcami a s členmi riadiacej komisie z Ministerstva hospodárstva SR, pričom podľa nej alternatívy postupného otvárania obálok, v rôzne dni alebo s využitím losovania, majú svoje plusy aj mínusy. Podiel v jednej z troch distribučných spoločností bude však môcť získať len jeden investor. „Pri privatizácie podielov v REP bude potrebnejšia väčšia koordinácia, aby sme nejakými krokmi ‚nevyšachovali‘ zaujímavého investora,“ uviedla Machová. Doteraz ešte neboli určení členovia komisie pre privatizáciu 49-percentných podielov v troch REP, Machová však už dostala návrhy členov komisie od parlamentu a Fondu národného majetku SR.

Machová reagovala aj na obavy o tom, že po predaji podielov v REP zahraniční investori nebudú mať možno ďalej záujem o odber elektrickej energie zo Slovenských elektrární, ale budú viac distribuovať dovážanú elektrickú energiu. „Transakčné dokumenty by mali zabezpečiť silnejšiu pozíciu štátu ako napríklad pri privatizácii Transpetrolu, či Slovenského plynárenského priemyslu. Avšak existujú určité riziká, ktoré nedokážeme transakčnými dokumentmi úplne eliminovať. Na druhej strane je potrebné uvedomiť si, že slovenský trh s elektrickou energiou je v súčasnosti pomerne na vysokom stupni liberalizácie,“ reagovala Machová.

Vláda je technicky pripravená aj na čiastočnú privatizáciu výrobcov elektrickej energie, ale podľa Machovej nebude ochota tesne pred voľbami prijímať takéto rozhodnutie, čo naznačilo aj viacero predstaviteľov koaličných strán. Ministerka súhlasí s názormi odborníkov, že by nemal byť veľký časový rozdiel medzi privatizáciou distribučných a výrobných podnikov elektrickej energie. „Čím skôr sa tieto časové procesy priblížia, tým to bude lepšie,“ dodala Machová.

Slovenská vláda predáva 49-percentné podiely v troch REP, v Západoslovenskej energetike (ZSE), Stredoslovenskej energetike (SSE) a Východoslovenskej energetike (VSE). Na základe predbežných ponúk, ktoré potenciálni investori predložili k 25. januáru, zostavila medzirezortná komisia užší zoznam kandidátov, ktorým umožní v privatizovaných podnikoch vykonať due diligence. Možnosť realizovať due diligence v akciovej spoločnosti ZSE má päť potenciálnych investorov, zatiaľ čo v spoločnostiach SSE a VSE predinvestičnú previerku vykonáva po šesť uchádzačov.

· SE v minulom roku s čistým ziskom 754,755 mil. Sk

BRATISLAVA 27. marca (SITA) – Slovenské elektrárne, a.s. ukončili podľa predbežných a neauditovaných výsledkov minuloročné hospodárenie s čistým ziskom vo výške 754,755 mil. Sk pri celkových nákladoch 58,217 mld. Sk a výnosoch 58,972 mld. Sk. Na stretnutí s novinármi o tom informoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva elektrární Vincent Pilár.

Prevádzkový zisk predstavoval 3,524 mld. Sk, výroba elektrickej energie dosiahla 27 215 GWh, čo predstavuje plnenie plánu na 101,8 %.

Rok 2000 ukončili Slovenské elektrárne podľa neauditovaných výsledkov s čistým ziskom 47,2 mil. Sk pri celkových nákladoch 51,6 mld. Sk a výnosoch 51,65 mld. Sk. Prevádzkový zisk bol v roku 2000 najvyšší od vzniku akciovej spoločnosti SE, a to takmer 8,4 mld. Sk.

· SE emitujú v Londýne medzinárodné dlhopisy

BRATISLAVA 27. marca (SITA) – Za účelom reštrukturalizácie úverov z minulého roku plánujú Slovenské elektrárne, a.s. (SE) v tomto roku emitovať na londýnskych trhoch medzinárodné dlhopisy, ktorých hodnota môže dosiahnuť až 200 mil. USD. Ako na stretnutí s novinármi povedal vrchný riaditeľ ekonomiky SE Marián Choma elektrárne zrealizujú emisiu len ak sa podarí upísať 100 % jej hodnoty. Po odrieknutí pridelenia štátnych záruk na emisiu eurobondov v hodnote 2,9 mld. Sk koncom minulého roka chcú SE emitovať dlhopisy bez štátnej záruky.

Aranžovaním emisie sa podľa Chomu stane buď syndikát japonských bánk alebo európsky bankový dom. O podrobnostiach pripravovanej emisie 5-ročných dlhopisov budú zástupcovia SE ešte rokovať.

Vydanie dlhopisov má podľa Chomu elektrárňam pomôcť vykryť tohtoročnú úverovú službu, ktorá má dosiahnuť okolo 13 mld. Sk. Financovanie zostávajúcej časti dlhovej služby pokryjú elektrárne úverom v sume 7,3 mld. Sk od skupiny bánk, medzi ktorými figurujú Slovenská sporiteľňa (SLSP), Tatra banka a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD). SE zabezpečia úver pohľadávkami vyplývajúcimi z dlhodobých zmlúv o dodávkach elektriny pre slovenské Slovalco. EBRD vlastní spolu s nórskou Norsk Hydro väčšinu akcií Slovalca.

Ako agentúru SITA informoval hovorca EBRD Ben Atkins, v rámci podpory reštrukturalizácie energetického sektora SR poskytne banka zábezpeku na pôžičku elektrární od SLSP vo výške 3,62 mld. Sk. Spolu so skôr poskytnutou pôžičkou od Citibank a Tatra banky vo výške 90 mil. USD majú prostriedky podľa Atkinsa slúžiť na reštrukturalizáciu dlhu SE.

Celkové bankové úvery SE predstavovali koncom minulého roka 58 mld. Sk. Počas roku elektrárne dosiahli ich zníženie o vyše 1 mld. Sk. Z celkovej vlaňajšej dlhovej služby SE vo výške približne 17 mld. Sk predstavovali splatné úvery 5,9 mld. Sk, ktoré boli garantované štátom. Hoci vláda vyslovila súhlas s poskytnutím štátnej záruky na celú sumu, SE zrealizovali vlani štátne záruky len v sume 3 mld. Sk keďže chýbal súhlas Úradu pre štátnu pomoc SR. V tomto roku predstavuje výška splatných úverov so štátnou zárukou 7,3 mld. Sk. Podľa zástupcov SE by odsúhlasenie záruk vládou nemalo byť problémom.

Energetika vo svete

· RWE ponúka za Innogy 3,1 mld. GBP

FRANKFURT 22. marca (SITA, Reuters) – Nemecká energetická spoločnosť RWE AG v piatok potvrdila, že ponúka za odkúpenie britskej firmy Innogy Plc 3,1 mld. GBP. Po transakcii by sa RWE dostala medzi tri najväčšie energetické koncerny v Európe.

RWE vo vyhlásení uviedla, že zaplatí za jednu akciu Innogy 275 pencí v hotovosti a prevezme jej dlhy vo výške 2,1 mld. GBP. Na základe ponuky RWE hodnota podniku Innogy predstavuje približne 5,2 mld. GBP.

RWE dodal, že jeho ponuka zahŕňa 31-percentnú prémiu v porovnaní so zatváracou cenou akcií Innogy z 15. február, keď britská spoločnosť prvýkrát potvrdila, že vedie rozhovory s potenciálnymi kupcami.

RWE očakáva, že transakcia bude mať v prvom roku konsolidácie pozitívny dopad na zisk na akciu pre započítaním odpisov goodwillu. Akvizícia sa podobá predaju britskej Powergen, ktorú kúpil E.ON, najväčší konkurent RWE na nemeckom trhu, za 8,2 mld. eur. RWE vyhral v decembri minulého roka tender na privatizáciu 97 % českého Transgasu a podielov v ôsmich regionálnych distribútoroch. Hodnota transakcie, pri ktorej nemeckej firme radila investičná banka Merrill Lynch, predstavovala 4,1 mld. eur.

· Prevádzkový zisk RWE vzrástol vlani o 21 %

ESSEN 26. marca (SITA, Reuters) – Nemecký koncern verejnoprospešných služieb RWE AG vďaka kľúčovým divíziám prekonal minulý rok plánovaný prevádzkový zisk a tento rok očakáva jeho ďalší rast. Essenská skupina uviedla, že jej prevádzkový zisk vzrástol v skrátenom fiškálnom roku, ktorý trval od júla do decembra 2001, o 21 % na 2,03 mld. eur. „Takmer celý rast generovali kľúčové divízie,“ uviedla RWE, ktorá sa zameriava na odvetvia elektroenergetiky, plynárenstva, vodného a odpadového hospodárstva.

Elektroenergetika prispela ku konsolidovanému prevádzkovému zisku RWE hodnotou 960 mil. eur, vodné hospodárstvo približne 415 mil. eur. Spoločnosť uviedla, že tohoročný prevádzkový zisk pravdepodobne prekoná vlaňajšie výsledky, ktoré bez zahrnutia mimoriadnych položiek dosiahli zhruba 4 mld. eur.

RWE v roku 2000 kúpila britskú Thames Water a v roku 2001 sa uchádzala o American Water Works, najväčšiu kótovanú vodárenskú spoločnosť v USA. Vlani RWE vyhrala aj tender na českého monopolného dovozcu plynu Transgas a minulý týždeň oznámila, že sa uchádza o britskú elektrárenskú spoločnosť Innogy. Touto transakciou by sa stala druhou najväčšou firmou v európskom energetickom sektore.

Elektroenergetická divízia by mala tento rok vykázať dvojciferný rast prevádzkového zisku, uviedol generálny riaditeľ Dietmar Kuhnt. Po dokončení transakcií týkajúcich sa American Water Works a Transgasu by mali vodárenské a plynárenské divízie prispievať k prevádzkovému zisku skupiny 20-25 %. Skupina už v januári informovala o 9-percentnom raste tržieb na 32,1 mld. eur. Uviedla tiež, že zisk na akciu bez zohľadnenia amortizácie goodwillu vzrástol o 43 % na 1,53 eur.

Pripravil: Peter Perutka, P67 value, člen skupiny Penta Holding. Spracované zo zdrojov agentúry SITA, týždenníka TREND, služby TRIAS a interných databáz.

Táto publikácia bola pripravená tímom spoločnosti P67 Value, členom skupiny PENTA HOLDING. Publikácia nie je určená ako ponuka na predaj alebo nákup akéhokoľvek finančného nástroja. Napriek tomu, že spoločnosť P67 Value venovala odpovedajúcu a uvážlivú starostlivosť výberu faktov a ich zdrojov použitých v tejto publikácii, nepreberá na seba záväzok úplnosti a kompletnosti týchto faktov. Informácie obsiahnuté v tejto publikácii môžu byť menené bez predchádzajúceho upozornenia. Predstavitelia alebo zamestnanci P67 Value, môžu, v rámci zákonných noriem, participovať alebo mať iné záujmy v transakciách alebo nástrojoch vrátane derivátov, ktoré priamo alebo nepriamo sa dotýkajú témy tejto publikácie.

Ani predstavitelia, ani zamestnanci spoločnosti P67 Value nepreberajú na seba záväzky vyplývajúce z priamych alebo nepriamych strát spôsobených využitím informácií obsiahnutých v tejto publikácii. Investičné možnosti pojednávané v tejto publikácii môžu obsahovať signifikantné riziko, nemusia byť k dispozícií vo všetkých legislatívnych systémoch, môžu byť nelikvidné a nevhodné pre niektorých investorov. Hodnota investície, alebo výnos z nej, môže podliehať zmene úrokovej sadzby, menového kurzu alebo iných činiteľov v ekonomike. Minulá výkonnosť investície nie je indikátorom budúceho vývoja jej hodnoty.

Obsah tejto publikácie podlieha ochrane autorským zákonom. Žiadna jeho časť, text, graf alebo tabuľka nesmie byť reprodukovaná, distribuovaná alebo publikovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P67 Value. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie spoločnosť P67 Value poskytne na vyžiadanie.

Bratislava

P67 Value, member of PENTA HOLDING

Krížková 9

811 04 BRATISLAVA

SLOVAKIA

Tel:+421-2-577 88 400

Fax: +421-2-577 88 401

e-mail: p67value@p67value.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS