ČLÁNOK
Ceská republika prišla v arbitráži s americkou spolocnostou CME o viac jako 353 mil. dolárov
14. marca 2003

Spolecnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) oznámila, že mezinárodní arbitrážní tribunál vydal v její arbitrážní pri s Ceskou republikou záverecný výrok ve prospech CME. Podle arbitrážního rozhodnutí CME obdrží cástku 269 814 000 USD a úrok ve výši 10 % p.a. od 23. února 2000 až do úplného zaplacení. Dále CME obdrží 1 007 749,81 USD na úhradu nákladu cástecného arbitrážního výroku z 13. zárí 2001 a úrok ve výši 10 % p.a. od 14. 9. 2001 z cástky nákladu až do úplného zaplacení. Celková cástka k úhrade ze strany ceské republiky tedy k dnešnímu dni ciní

353 395 131 USD. Tato cástka se zvyšuje denne o 74 197,74 USD až do úplného zaplacení.

Ceská republika a spolecnost CME se dohodly, že po dobu 24 hodin nebudou obsah nálezu komentovat, aby se s rozhodnutím mohly rádne seznámit. Obe strany se také dohodly, že arbitrážní výrok sumarizující definitivní závery arbitru uverejní okamžite. Dále se obe strany dohodly, že nebudou trvat na povinnosti zachovat mlcenlivost a že po uplynutí dohodnuté ctyriadvacetihodinové lhuty zverejní celý arbitrážní nález. Spolecnost CME vystaví celý text arbitrážního rozhodnutí na internetových stránkách CME na adrese www.cetv-net.com a na internetových stránkách CNTS na adrese www.cnts.cz.

Spolecnost CME usporádá v nedeli 16. brezna ve 14:00 hod. v budove CNTS, v Jungmannove ulici 17, Praha 1, tiskovou konferenci. Její zvukový záznam v ceském a anglickém jazyce bude rovnež vystaven na internetových adresách www.cetv-net.com a www.cnts.cz.

Dále usporádá spolecnost CME v pondelí 17. 3. 2003 v 11:00 hod. newyorského casu telekonferenci, v jejímž prubehu bude prodiskutován arbitrážní výrok. Pro prístup do telekonference vytocte prosím deset minut pred zacátkem ve Spojených státech císlo

973 582 2749 nebo mezinárodne +44 080 006 89199. Telekonference bude rovnež prístupná v prímém internetovém vysílání na internetové stránce CME na adrese www.cetv-net.com. Pokud nebudete moci vstoupit do telekonference ve stanovený cas, mužete si až do 24. 3. 2003 vyslechnout nahrávku, k níž se pripojíte vytocením amerického telefonního císla 973 341 3080. Udejte heslo „3813382“. Záznam telekonference bude také k dispozici na internetových stránkách spolecnosti.

Tato tisková zpráva by mela být vnímána v kontextu obsahu výrocní zprávy spolecnosti Central European Media Enterprises Ltd. (10-K) k 31. 12. 2001 a v kontextu ctvrtletních zpráv podaných v roce 2002 (10-Q), které obsahují vecné informace o spolecnosti. Tyto zprávy spolecnosti CME (10-Q a 10-K) jsou dostupné na adrese www.sec.gov.

Žádné jiné informace nebudou v prubehu dalších 24 hodin poskytovány.

IX.

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍHO TRIBUNÁLU

1. Žalovaný je povinen zaplatit Žalobci 269 814 000 USD (dvestešedesátdevetmilionuosmsetctrnácttisíc).

2. Žalovaný je povinen zaplatit úrok z výše uvedené cástky ve výši 10 procent od

23. února 2000 až do úplného zaplacení

3. Obe strany ponesou své vlastní mimosoudní náklady a výlohy

4. Tribunál stanovil poplatky arbitrum ve výši 1 351 203,44 USD (vcetne náhrad a nákladu). Tyto poplatky a náklady ponesou obe strany rovným dílem. Poplatky a náklady byly vyrovnány v souladu s dohodou s obema stranami. Žádné další platby nebo refundace poplatku a nákladu již nezbývají.

5. Všechny ostatní nároky se tímto zamítají.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS