ČLÁNOK
Celosvetové výnosy spoločnosti Ernst & Young vzrástli o 30 % na 13 mld. USD
15. októbra 2003

Globálna poradenská spoločnosť Ernst & Young oznámila, že jej celosvetové výnosy za finančný rok končiaci 30. júna 2003 vzrástli o takmer 3 mld. USD na 13,1 mld. USD. Predstavuje to medziročný rast o 29,8 percent. V súvislosti s budovaním silnej celosvetovej firmy Ernst & Young bol James S. Turley menovaný generálnym riaditeľom Ernst & Young Global.

Uvedené čísla zahŕňajú hospodárske výsledky všetkých štyroch divízií spoločnosti Ernst & Young. Patria k nim divízia auditu a ekonomického poradenstva, divízia daňových služieb, divízia právnych služieb a divízia služieb transakčného poradenstva (predtým služby corporate finance).

„V roku 2003 sme zaznamenali významný rast vo všetkých zastúpeniach. Tento rok pritom pre nás predstavoval obdobie veľkých výziev, s ktorými sa naša profesia, ako aj celý podnikateľský svet museli vyrovnať,“ prehlásil predseda výkonnej rady spoločnosti Ernst & Young James S. Turley. „Sme hrdí na výrazný rast našej spoločnosti, ktorý nám umožňuje pokračovať v investovaní do našich ľudí a do aktivít zameraných na zvýšenie kvality, ktoré sú pre Ernst & Young úplne zásadné.“

Súčasťou pokračujúcich snáh Ernst & Young o vybudovanie plne integrovanej globálnej spoločnosti je vymenovanie Jamesa S. Turleyho do funkcie generálneho riaditeľa Ernst & Young Global. V tejto pozícii bude pôsobiť vedľa svojich doterajších funkcií predsedu výkonnej rady a generálneho riaditeľa pre americký kontinent. Súčasný generálny riaditeľ Ernst & Young Global Richard S. Bobrow odchádza do dôchodku.

Spoločnosť Ernst & Young ďalej oznámila menovanie Paula J. Ostlinga do funkcie prevádzkového riaditeľa Ernst & Young Global. Paul J. Ostling v uplynulých ôsmich rokoch pôsobil ako výkonný partner Ernst & Young Global.

Spoločnosť Ernst & Young uviedla, že tieto zmeny odzrkadľujú jej zámer integrovať všetky odborné znalosti a skúsenosti po celom svete do jedinej a jednotnej skupiny.“Chcem poďakovať Rickovi Bobrowovi za roky jeho práce pre našu spoločnosť vrátane jeho kľúčovej úlohy pri vytváraní Ernst & Young Global a jeho aktívneho a odhodlaného úsilia o prepojenie všetkých našich zastúpení po celom svete,“ prehlásil James S. Turley.

Z hľadiska výsledkov hospodárenia spoločnosť Ernst & Young zaznamenala úspech v oblasti auditu a ekonomického poradenstva, ktoré vykázali medziročný nárast v amerických dolároch o 35 percent, ako aj v oblasti služieb transakčného poradenstva s medziročným rastom o 31 percent a v oblastislužieb daňového a právneho poradenstva, ktoré zaznamenali medziročný nárast o 22 percent.

„Rast našej spoločnosti v roku 2003 odráža zlúčenie s niekdajšími zastúpeniami spoločnosti Andersen po celom svete, ako aj skutočnosť, že veľký počet bývalých klientov spoločnosti Andersen si zvolil Ernst & Young za svojho poskytovateľa odborných poradenských služieb. Ďalším dôvodom bol významný organický rast na hlavných svetových trhoch,“ uviedol James S. Turley a dodal: „Hospodárske výsledky za rok 2003 nás tešia.“

Spoločnosť Ernst & Young je poprednou globálnou spoločnosťou na poli profesionálnych služieb, ktorá vychádza v ústrety potrebám svojich klientov. Vďaka rozsiahlym znalostiam a praktickým skúsenostiam pomáha svojim klientom po celom svete uskutočňovať rýchle a efektívne rozhodnutia vo finančných otázkach, vyhľadávať a využívať obchodné príležitosti a riadiť možné riziká. Firma má 103 000 odborníkov pôsobiacich v 140 krajinách sveta. Spoločnosť Ernst & Young je dôveryhodným obchodným partnerom poskytujúcim služby v oblasti auditu, daní a transakčného poradenstva premedzinárodné korporácie, akoaj rýchle rastúce lokálne spoločnostii. Právne služby sú poskytované v rôznych krajinách sveta, kde to príslušný legislatívny systém umožňuje.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS