INFOTECH

Finančnej správe schválili informatizačný projekt za desiatky miliónov, má zvýšiť bezpečnosť dát

Takmer 80 miliónov eur vrátane desaťročnej prevádzky by mal stáť projekt bezpečného informačno-komunikačného systému finančnej správy, ktorý však pred schválením čelil kritike odborníkov. Podľa finančnej správy je však projekt dobre pripravený.

17. júna 2019 

Správca národnej domény .sk spustil dlho očakávanú službu DNSSEC, zameranú proti podvodnej manipulácii

Pre registrátorov domén druhej úrovne .sk je služba dostupná od 29. apríla 2019.

2. mája 2019 

Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe poslanci schválili

Zákon nadobudne účinnosť od 1. mája 2019.

27. marca 2019 

Pravidlá pre IT vo verejnej správe upraví komplexný zákon

Kým súčasný zákon reguluje najmä prevádzku a bezpečnosť, nový zákon má obsahovať pravidlá aj pre nastavenie vnútornej organizácie úradov v oblasti IT, plánovania a prípravy budovania IT, ako aj monitoringu a kontroly.

19. decembra 2018 

Zo zdrojov EÚ bude zrealizovaných ďalších sedem IT projektov za 73,6 milióna eur

Projekty schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 – Informatizácia spoločnosti, ktorý vedie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

17. decembra 2018 

Víťazom súťaže Cena ITAPA 2018 sa stal digitálny projekt Over.si

Projekt Over.si je antibyrokratický portál pripravený pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý odbúrava povinnosť občanov čakať na úradoch pri vybavovaní rôznych formulárov a potvrdení.

14. novembra 2018 

Lokálnu hardvérovú infraštruktúru bude finančnej správe dodávať päť firiem

Rámcová zmluva na dodávku lokálnych hardvérových zdrojov pre finančnú správu na nasledujúce štyri roky je limitovaná sumou 17 mil. eur.

7. augusta 2018 

Šesť slovenských miest plánuje zaviesť riešenia smart city

Mestá sa zaujímali predovšetkým o dopravné riešenia, ktoré zlepšujú dopravnú infraštruktúru a zefektívňujú premávku v meste

27. júla 2018 

Firmy združené v Slovensko.Digital prijali nový etický kódex

Informatizácia podľa občianskeho združenia potrebuje súbor pravidiel, ktoré určia, čo je a čo nie je etické správanie pri rozdeľovaní verejných zdrojov.

4. júla 2018 

Úrad podpredsedu vlády zverejnil tri dopytové výzvy

Týkajú sa zdieľania údajov medzi úradmi, zlepšovania služieb e-governmentu a migrácie informačných systémov do vládneho cloudu.

2. júla 2018 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 11. 2020

USD 1,187 0,004
CZK 26,258 0,053
GBP 0,890 0,001
HUF 361,350 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS