FOCUS

Kvantifikácia dopadov rozšírenia infekčného ochorenia COVID-19

2020/01

1. apríla 2020 

Prvá pomoc podnikateľom z dielne MF SR

Prvý balík opatrení na zmiernenie dopadov koronavírusu pre podnikateľov.

30. marca 2020 

Firmy si majú prepad tržieb pri žiadosti o odklad preddavkov na daň z príjmu vyrátať medziročne a oznámiť to finančnej správe

Ministerstvo financií zverejnilo podmienky, za ktorých bude možné požiadať o odklad platby preddavkov na daň z príjmu, či započítať doteraz neuplatnené straty. Ide o opatrenia predstavené na boj proti ekonomickým dopadom šírenia koronavírusu.

30. marca 2020 

ECB žiada banky, aby nevyplácali dividendy aspoň do októbra 2020

Tlačová správa ECB

27. marca 2020 

Strednodobá predikcia

1. štvrťrok 2020

25. marca 2020 

Pandémia posiela slovenskú ekonomiku do recesie, nasledovanej dynamickým oživením

Tlačová správa NBS

25. marca 2020 

Mesačný bulletin NBS

Marec 2020

25. marca 2020 

Kvantifikácia dopadov rozšírenia infekčného ochorenia COVID-19

2020/01

20. marca 2020 

Igor Matovič predstavil členov novej vlády

Vláda sa v parlamente bude opierať o 95 poslancov

18. marca 2020 

Šesť kľúčových svetových centrálnych bánk zabezpečí dostatočnú dolárovú likviditu

Tlačová správa NBS

17. marca 2020 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 7. 2020

USD 1,133 0,010
CZK 26,705 0,040
GBP 0,905 0,004
HUF 352,830 0,280
CAD 1,533 0,010

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS