ČLÁNOK
Bude konečne spravodlivé odškodnenie pri vyvlastnení nehnuteľnosti zaručené zákonom?
5. júna 2002

Občianske združenia Hestia z Bratislavy a Diaľnica a mesto z Prešova zaslali pred dvomi týždňami výzvu na zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme Národnej rade SR, vláde SR a politickým stranám. Platí tu totižto doteraz komunistická právna úprava podľa Stavebného zákona z r.1976 a vyvlastňuje sa za tzv. úradné ceny podľa vyhlášky Ministerstva financií 465/91, ktoré sú malým zlomkom skutočnej ceny nehnuteľností.

S vyvlastňovaním horším ako za socializmu sa stretla v Prešove pri výstavbe tzv. Nábrežnej komunikácie skupina vlastníkov rodinných domov. Jedna rodina po vyvlastnení podala žalobu na súd, ktorý vec postúpil na Ustavný súd, aby tento preskúmal ústavnosť vyvlastňovania podľa platiacej právnej úpravy. Ústavný súd v tejto veci ešte nerozhodol.

Na neprijateľnosť vyvlastnenia ostro poukázali pri posudzovaní vplyvov výstavby Severnej tangenty v Bratislave aj obyvatelia dotknutí jej výstavbou a ich združenie Hestia. Rovnako namietali proti zaradeniu komunikácie do územného plánu Bratislavy (januára 2001), o tom, ako sa naložilo s ich námietkami sa doposiaľ nedozvedeli. Pri jej výstavbe by bolo ohrozených 18 až 33 bytových a rodinných domov v Starom meste a Novom Meste, čo by bola v Bratislave súčasne najrozsiahleľia demolácia od zbúrania Podhradia.

Keďže vyvlastnenie má byť v budúcnosti upravené demokraticky (viď Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka a legislatívny zámer zákona o priestorovom a územnom plánovaní), niet dôvodu akceptovať dovtedy vyvlastňovanie v duchu ozbíjavania ľudí o ich základné bývanie. Združenia preto žiadajú prijať právnu úpravu podľa návrhu Stavebného zákona z r.1997, ktorý práve kvôli svojej demokratickej podstate neprešiel v medzirezortnom pripomienkovaní. Združenia takisto očakávajú, že si politické strany pred voľbami tento problém osvoja a nebudú ho prehliadať ako doteraz. Kto mlčí, ten svedčí.

Text výzvy, návrhu Stavebného zákona z r.1997 ako aj petície za demokratickú úpravu vyvlastňovania je na www.seps.sk/zp/stopbeton. Občania ju môžu podporiť mailom.

R.Minová, Združenie Hestia

hestia_zdruzenie@yahoo.com


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 9. 2021

USD 1,178 0,002
CZK 25,296 0,015
GBP 0,854 0,003
HUF 351,490 1,300
CAD 1,491 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS