ČLÁNOK
Bezproblémové uzatváranie kontraktov na celoeurópskom trhu s elektrinou
20. februára 2003

Na využívanie eCM sa už zaregistrovali popredné európske energetické podniky, ako sú RWE Trading GmbH (Nemecko), Centrica (Veľká Británia), Electrabel (Belgicko) a NUON (Holandsko).

Ide o prvé riešenie, ktoré plne vyhovuje novému štandardu EFET (European Federation of Energy Traders – Európska federácia spoločností obchodujúcich s elektrinou) a využíva najpokročilejšie dostupné bezpečnostné technológie a audítorské metódy.

Služba eCM je poskytovaná prostredníctvom internetu. Energetický podnik zadá informácie o kontrakte na odber alebo predaj elektriny či podporné služby vo vopred definovanom formáte. Systém tieto informácie porovná s podobným dokumentom vyplneným protistranou a ešte ten istý deň vydá potvrdenie o dohodnutých parametroch kontraktu, prípadne o tom, kde k dohode zatiaľ nedošlo.

Nahradením doterajších manuálnych metód potvrdzovania kontraktov by mali energetické podniky ušetriť až 90 % nákladov spojených s touto činnosťou. Dosiahnuť sa to podarí najmä zjednodušením procesov ako vo vnútri jednotlivých organizácií, tak aj medzi nimi. Prínosy zahŕňajú aj zvýšenie presnosti párovania zodpovedajúcich dokumentov partnerských organizácií a zníženie rizík spojených s chybami pri uzatváraní kontraktov.

Hugh Brunswick, ktorý v spoločnosti LogicaCMG riadi medzinárodné aktivity zamerané na podporu obchodovania a riadenia rizík na energetických trhoch, povedal: „Vytvorenie internetového riešenia pre potvrdzovanie kontraktov spĺňajúceho požiadavky EFET predstavuje fantastický úspech. Teraz ide o to, aby táto investícia priniesla celému odvetviu očakávané benefity. Naša investícia do služieb eCM je dôkazom nášho odhodlania prispieť k tomu, aby nasadenie pokročilých technológií prinieslo prospech všetkým účastníkom trhu.“

LogicaCMG je popredný svetový dodávateľ a prevádzkovateľ IT riešení, konzultačná spoločnosť a systémový integrátor. Zákazníci spoločnosti Logica pôsobia na rôznych trhoch, vrátane telekomunikácií, energetiky, finančných služieb, priemyslu a verejného sektoru. Spoločnosť vznikla v decembri 2002 spojením spoločností Logica a CMG, z ktorých každá mala viac ako 30 rokov skúseností s realizáciou rozsiahlych a komplexných IT projektov. LogicaCMG je druhým najväčším európskym poskytovateľom IT konzultácií a má pobočky v 34 krajinách celého sveta. Jej akcie sú obchodované na londýnskej a amsterdamskej burze.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS